Nieuwsbrief februari 2016

In deze nieuwsbrief:

>> COMMUNITY VOOR INNOVATIEVE BEDRIJVEN
>> FRANCK STROOMER PLATFORMCOÖRDINATOR BEHEER EN ONDERHOUD
>> NIEUWE PARTICIPANT: IMAGINE
>> UW PROJECT IN DE SPOTLIGHTS?
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Community voor innovatieve bedrijven

Om de verduurzaming van bestaande tunnels te ondersteunen, is het COB gestart met het project Energiereductie tunnels. Stichting KIEN heeft het initiatief genomen om de projectgroep te flankeren met een community of practice vanuit het bedrijfsleven. De zogeheten Innovatietafel Tunnels (OTune) zal zich vooral richten op kansen vanuit innovatie.

OTune bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de toeleverende industrie, bouw- en installatiebranches en de adviessector. De community voorziet DE COB-PROJECTGROEP van innovatieve ideeën en concepten voor energiereductie in tunnels. Voor OTune is STICHTING KIEN dan ook op zoek naar experts van bedrijven met aantoonbare ervaring in tunnelbouw die met hun R&D-capaciteit een actieve bijdrage willen leveren. Deelnemers krijgen via OTune toegang tot een uniek netwerk met opdrachtgevers en wetenschappers, en de mogelijkheid om als eerste baanbrekende kennis en concepten in de praktijk te brengen.

Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie? Neem dan contact met Koos Kerstholt via KOOSKERSTHOLT@STICHTINGKIEN.NL.

Franck Stroomer platformcoördinator Beheer en onderhoud

Eind 2015 is het PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD van start gegaan. Franck Stroomer is aangesteld om het platform verder vorm te geven. Als senior adviseur bij Arcadis is Franck gespecialiseerd in de integratie tussen techniek, organisaties en processen. Met deze expertise en zijn brancheoverstijgende netwerk is hij bij uitstek geschikt voor de rol van COB-platformcoördinator. In de volgende ONDERBOUWING zal hij zichzelf aan u voorstellen.

Nieuwe participant: Imagine

Een warm welkom voor IMAGINE, de nieuwste aanwinst in het COB-netwerk. Het bureau voor projectmanagement, technisch management en engineering van infrastructurele projecten heeft veel ervaring op het gebied van ICT, elektrotechniek en automatisering. Imagine werkte bijvoorbeeld aan de besturingssystemen en datanetwerken van de Tweede Coentunnel. Ook was het bedrijf betrokken bij testprogramma’s van de verkeerscentrales Noord- en Oost-Nederland van Rijkswaterstaat.

Uw project in de spotlights?

Komend jaar wordt in Haarlem de ondergrond op de voorgrond gezet. Het ABC Architectuurcentrum gaat onder meer een expositie organiseren om de relatie tussen onder- en bovengrond inzichtelijk te maken. Heeft u maquettes, schaalmodellen of ander presentatiemateriaal van een mooi ondergronds bouwproject beschikbaar? We horen het graag!

Het ABC ARCHITECTUURCENTRUM HAARLEM is hét platform voor architectuur, stedenbouw en landschap voor de regio Kennemerland. Al vijfentwintig jaar organiseert het centrum exposities, debatten, lezingen en rondleidingen. In 2016 gaat het ABC met een reeks activiteiten de aandacht op de ondergrond vestigen.

Op 17 juni 2016, de Dag van de Architectuur, start een expositie waarin de huidige stand van zaken op het gebied van ondergronds bouwen in beeld wordt gebracht. Bij het samenstellen van de expositie zal het ABC samenwerken met het COB. We zijn dan ook op zoek naar mensen en organisaties die ons aan presentatiemateriaal kunnen helpen, zoals maquettes, schaalmodellen, grote infographics, panelen, interactieve presentaties en filmpjes. Wilt u uw bouwproject presenteren aan een breed publiek en specialisten? Neem dan contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410 voor meer informatie.

Ook bij het COB…

Waardevolle projecten

De bijeenkomst van het PLATFORM O&O op 18 februari 2016 stond in het teken van het project WAARDE VAN DE ONDERGROND. Platformleden en geïnteresseerde buitenstaanders werden gevraagd om projecten te noemen waarbij de waarde van ondergronds bouwen gemeten zou kunnen worden. Dat resulteerde in flip-overs vol suggesties. Met deze input kunnen coördinator Henk Werksma en projectleider Lidwien Besselink het project verder gaan uitwerken.

Bijeenkomst platform O&O op 18 februari 2016. (Foto: COB)

Platformbijeenkomst Beheer en onderhoud

Het is alweer tijd voor de tweede bijeenkomst van dit nieuwe platform. Op donderdag 31 maart 2016 kunt u aanschuiven voor een sessie over de samenwerking tussen beheerder en markt (regievoering en rolverdeling). U maakt dan ook gelijk kennis met met Franck Stroomer, de nieuwe platformcoördinator. De bijeenkomst vindt plaats in Delft. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Update Data delen

Het delen van data op het gebied van kabels en leidingen biedt ongekende mogelijkheden voor de toekomst. Om de kansen en angsten in kaart te brengen, is er vanuit het project DATA DELEN een interviewronde gehouden. Op 22 januari 2016 zijn de resultaten besproken, waarbij de werkgroepleden rode draden en thema’s hebben benoemd. Er wordt nu gewerkt aan een conceptrapportage.
>> LEES MEER

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • De grootste verbeterslagen in tunnelveiligheid liggen bij het gedrag van de automobilist. Het KPT heeft daarom een DOSSIER OVER VEILIG GEDRAG gepubliceerd. Omdat het bij een ongeval een aantal minuten duurt voordat hulpdiensten aanwezig kunnen zijn, zijn veiligheidsprincipes gebaseerd op de zelfredzaamheid van automobilisten; hier zijn de technische systemen dan ook vooral op gericht. In het dossier gaat het KPT in op het gewenste gedrag van weggebruikers bij of na een ongeval in een tunnel.