Nieuwsbrief Februari 2017

In deze nieuwsbrief:

>> DATA DELEN IN DE KABEL-EN-LEIDINGBRANCHE
>> PROGRAMMA KENNISDAG GAASPERDAMMERTUNNEL ONLINE
>> NIEUW: PLATFORM MEERWAARDE ONDERGROND
>> HET COB-NETWERK BREIDT ZICH UIT
>> OOK BIJ HET COB…

Data delen in de kabel-en-leidingbranche

Om in kaart te brengen wat het delen van data kan opleveren voor de kabel-en-leidingbranche en wat de belemmeringen zijn, is een verkennende studie uitgevoerd op basis van interviews. Het rapport is nu te downloaden vanaf de kennisbank.

De beschikbaarheid van steeds meer data biedt ongekende mogelijkheden en kan een flinke impuls geven aan economische ontwikkeling. Het rapport biedt achtergrondinformatie over het delen van data in het algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in het bijzonder. Daarnaast presenteert het rapport aan de hand van praktijkvoorbeelden de voordelen van het delen van data. De projectgroep ziet deze verkenning als een aanzet om het openstellen van data verder te stimuleren.
>> LEES MEER

Programma kennisdag Gaasperdammertunnel online

Op 30 maart aanstaande organiseren Rijkswaterstaat, IXAS en het COB een kennisdag over de lessen-tot-nu-toe van de Gaasperdammertunnel. Het programma is erop gericht de ervaringen uit het project te vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Tijdens de KENNISDAG GAASPERDAMMERTUNNEL kunt u kiezen uit vijf workshops met experts vanuit het project en het COB-kennistraject. Een greep uit de onderwerpen: integraal werken, tunnelveiligheid, de rol van het contract en stakeholdermanagement. Per sessie wordt er uitgebreid stilgestaan bij de dilemma’s en kansen die spelen in uw project. Iedereen die aan een tunnelproject of -tender werkt (nieuwbouw of renovatie, rijkstunnel of niet-rijkstunnel, wegtunnel of spoortunnel,…) is welkom.
>> MEER INFORMATIE EN AANMELDFORMULIER

Nieuw: platform Meerwaarde ondergrond

Het COB-platform O&O en de Carrousel Ondergrond en ordening zijn samengegaan! Het nieuwe platform Meerwaarde ondergrond is nu de plek waar markt, overheid en kennisinstituten kennis en ervaringen uitwisselen over vraagstukken rond ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening.

In de praktijk wordt veel gesproken over integrale gebiedsontwikkeling, maar men vergeet vaak de potentie van de bodem. De ondergrond kan een kwaliteitsimpuls geven aan de bovengrond; dat is waar het binnen het PLATFORM MEERWAARDE ONDERGROND om draait. De platformbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de praktijk om vraagt. Dagelijkse worstelingen krijgen zo een plek evenals het uitdiepen van strategisch relevante onderwerpen.
>> LEES MEER

Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410.

Het COB-netwerk breidt zich uit

Sinds 1 januari 2017 zijn er al vijf nieuwe organisaties participant van het COB geworden. We stellen ze graag aan u voor.

KRAGTEN werkt als advies-, ontwerp- en ingenieursbureau aan ‘ruimte in al zijn verschijningsvormen’. De organisatie is betrokken bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied.

MOTION CONSULT is gespecialiseerd in teamwork in de bouw. Het bureau helpt teams om uit te blinken. Zij coachen en ontwikkelen teams, faciliteren samenwerking, zetten hun kennis in bij selecties en inspireren anderen.

PROMAT is leverancier van bouwkundige brandpreventie: producten, geteste constructies én kennis. Het bedrijf was onder meer betrokken bij de Noord/Zuidlijn en de metro van Rotterdam.

STRYPES biedt consultancy, projectmanagement, development en engineering op het gebied van technische en industriële automatisering. Grensverleggende oplossingen voor complexe technologische uitdagingen.

Wegschap Tunnel Dordtse Kil is de beheerder van de KILTUNNEL. De afgezonken tunnel is sinds 1977 een belangrijke verbinding voor de lokale bewoners. Het Wegschap zorgt ervoor dat de tunnel veilig gebruikt kan blijven worden.

Ook participant worden? Dat horen we uiteraard graag. U kunt contact opnemen met het COB via INFO@COB.NL of 085 4862 410.

Ook bij het COB…

Aanmelden voor Grenzeloos renoveren

Mede dankzij de bijdrage van tien sponsoren staat er een uitgebreid programma in de steigers voor de STUDIEDAG GRENZELOOS RENOVEREN. Zowel een plenair deel als twee ronden met subsessies (veertien in totaal!) over nationale en internationale tunnelprojecten. U kunt zich nu aanmelden om zeker te zijn van een plaats.
>> LEES MEER

Bijeenkomst voor junioren

De bijeenkomst van het PLATFORM VEILIGHEID op 4 april aanstaande van 13.00 tot 17.00 uur staat in het teken van kennisoverdracht naar de nieuwe generatie tunnelexperts. Daarom worden níet de platformleden uitgenodigd, maar hun juniorcollega’s. De trouwe bezoek(st)ers van de platformbijeenkomsten zijn al deskundig op het gebied van veiligheid en tunnels. Het is belangrijk dat de kennis ook bij hun opvolgers terechtkomt, zodat zij klaar zijn voor de toekomst. U kunt uw juniorcollega’s aanmelden via Simone Abel: SIMONE.ABEL@COB.NL of 085 4862 410.
>> LEES MEER OVER HET PLATFORM