Nieuwsbrief Januari 2012

Het COB onderzoekt inrichting Kenniscentrum voor Tunnels

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het COB de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de inrichting van een Kenniscentrum voor Tunnels. Uiterlijk 1 april a.s. moet aan het ministerie hierover worden gerapporteerd.

De opdracht sluit aan bij de brief die de minister van IenM in maart 2011 schreef aan de Tweede Kamer: “Het is bij tunnelveiligheid van groot belang dat objectieve kennis voor alle betrokkenen beschikbaar is. De rol die de Commissie Tunnelveiligheid op dit vlak heeft vervuld, wordt verder aangevuld en neergelegd bij een reeds bestaand kennisplatform.”

Het COB wil graag samen met het netwerk verkennen hoe zo’n Kenniscentrum ingericht kan worden. Er worden hiertoe twee workshops georganiseerd, waarvoor inmiddels zo’n zestig personen uit de diverse groepen belanghebbenden zijn uitgenodigd.
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

Startbijeenkomst ‘Referentiekader nieuwe meetmethoden’

Dinsdag 7 februari is de eerste bijeenkomst van de startup ‘Referentiekader voor nieuwe meetmethoden’. Graag onderzoeken we samen met u in welke vorm dit project van start kan gaan.

Tijdens het Technologiesymposium gaf ERIK SIEMER DE AANZET VOOR DEZE STARTUP. Hij is marktteammanager bij ADVIN, waar hij werkt met recent ontwikkelde meetmethoden zoals de M3DM-TECHNIEK. Deze methoden bieden veel voordelen ten opzichte van gangbare technieken, maar het ontbreekt aan een duidelijk referentiekader.

Erik Siemer op het Technologiesymposium (Foto: Frank Penders)

“Deze toepassing is alleen zo jong dat we nog niet genoeg weten over de toepassing ervan: wat kun je er wel mee en wat niet? Wat zijn de randvoorwaarden, bijvoorbeeld qua nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, en hoe kun je de scans het beste presenteren? We willen deze onderzoeksvragen graag samen met het COB en andere partijen oppakken.”
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE

Doe ook mee!

Zaterdag 2 juni is de Dag van de Bouw: bouwplaatsen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek, zetten deze dag de deuren open. Doet uw ondergrondse project ook mee?

Vorig jaar trokken de 230 opengestelde locaties RUIM 100.000 BEZOEKERS op de DAG VAN DE BOUW. Veel mensen zijn wel benieuwd wat er achter de poorten van een bouwplaats gebeurt. Maar als een bouwplaats op maaiveld al ongrijpbaar is, hoe zit het dan met ondergrondse projecten? Die verdienen dubbele aandacht!

Het COB zet zich in om zoveel mogelijk projecten onder maaiveld de aandacht te geven die ze verdienen. Meld u daarom nu aan voor de Dag van de Bouw, want als er 25 ondergrondse projecten meedoen, stelt GEOIMPULS middelen beschikbaar voor extra promotie.

Lijst

Maar ook als u niet meedoet, hoort het COB graag van u. We zijn bezig alle ondergrondse projecten van Nederland in kaart te brengen: van tunnel tot parkeergarage, van waterberging tot fietsenstalling. Stuur daarom een lijstje met alle ondergrondse projecten binnen uw organisatie naar INFO@COB.NL, waarbij u ons vertelt wat er gebouwd wordt, waar dat gebeurt, de status, de startdatum, de verwachte einddatum en de naam van een contactpersoon (bv. voorlichter of communicatiemedewerker). Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Carrousel Ondergrond en Ordening draait weer!

Op 17 januari vond in Rotterdam de eerste bijeenkomst van de Carrousel Ondergrond en Ordening van dit jaar plaats. Thema van de dag: de veranderende rol van de overheid.

Martijn van der Steen, onderzoeker en co-decaan van de NEDERLANDSE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR, gaf een beschouwing over de huidige trends en ontwikkelingen. Van de ‘doe-het-zelfdemocratie’ tot de ‘boom en rizoom’-metafoor.

(Foto: Flickr)

Inspirerende voorbeelden en herkenbare situatie kwamen aan bod, die direct toepasbaar waren voor de aanwezigen. De GEMEENTE ROTTERDAM en de PROVINCIE DRENTHE hebben met een casus uiteengezet hoe zij omgaan met die nieuwe rol. Een middag vol waardevolle ideeën, een goed begin van het nieuwe jaar!
>> LEES VERDER OP ONZE WEBSITE