Nieuwsbrief januari 2016

In deze nieuwsbrief:

>> NIEUWE VERDIEPING EN ONDERBREKING
>> GROTE UPDATE HANDBOEK TUNNELBOUW
>> PRAKTIJKPROJECTEN BIJ HET COB
>> OOK BIJ HET COB…

Nieuwe Verdieping en Onderbreking online

De eerste Onderbouwing van 2016 is onderweg! Dat betekent dat alle artikelen nu online te vinden zijn in de VERDIEPING. Het themagedeelte gaat over de waarde van de ondergrond, een van de centrale onderwerpen uit de COB-kennisagenda 2015-2020. Spreekt dat onderwerp u aan? Dan kunt u verder lezen via DE ONDERBREKING.

THEMA: Waarde van de ondergrond

• GEERT ROOVERS, NIEUWE LECTOR BODEM EN ONDERGROND
• A2 MAASTRICHT: CRISIS LEIDT TOT KANSENKAART
• RIJKSWATERSTAAT: VERBINDING WORDT GEBIEDSONTWIKKELING
• FIETSGARAGE HERSTELT AMSTERDAMS BEURSPLEIN IN OUDE GLORIE
• DE ONDERGROND IN EEN MKBA
• TOURNOOIVELDGARAGE DEN HAAG: VAN ONDERAF

PRAKTIJK

• DIGITALE ONDERSTEUNING VOOR GRONDROERDERS
• SALLAND-TWENTETUNNEL: PROBLEEMLOOS NA UITSTEL OPENSTELLING
• ‘WIE RUIKT HET INNOVATIEFST?’
• A16 ROTTERDAM: GOEDE INPASSING, MINIMALE OVERLAST EN ENERGIEREDUCTIE

SPECIAL

• WINNAARS SCHREUDERSPRIJS 2015

NETWERK&COB

• LEREN LANGS DE A9

EN OOK

• IN FOCUS: COB-CONGRES 2015
• UIT DE SCHOOL GEKLAPT: NUTSWERKZAAMHEDEN VIRTUEEL STROOMLIJNEN
• DE VISIE VAN… JAN ARENDS, SPIE
• ZO KAN HET OOK: FIJN FIETSEN
• COB-UPDATE
• KORT, LEZEN, DOEN

Wilt u het blad niet meer op papier ontvangen, maar alleen digitaal bekijken? Geen probleem! U kunt dit doorgeven via 085 4862 410 of INFO@COB.NL. We sturen u voortaan dan een e-mail zodra de nieuwe editie online staat.

Grote update Handboek Tunnelbouw

Eind 2014 is het HANDBOEK TUNNELBOUW gelanceerd, een digitaal naslagwerk voor ontwerpers en bouwers van tunnels. De inhoud wordt geregeld herzien en aangevuld. Deze maand heeft er een grote update plaatsgevonden. Er zijn diverse tekstuele wijzigingen doorgevoerd en bijna alle figuren zijn vernieuwd. Ook zijn er AutoCAD- en Illustrator-bestanden toegevoegd.
>> NAAR HET HANDBOEK TUNNELBOUW

Praktijkprojecten bij het COB

Het COB is er door en voor de praktijk. Het netwerk bestaat grotendeels uit praktijkmensen, de vragen komen uit de praktijk en de ontwikkelde kennis wordt toegepast in de praktijk. Twee recent gestarte projecten laten mooi zien hoe dat werkt.

Bij de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht zijn intensieve monitoringsprogramma’s toegepast. Praktijkdeskundigen gaan samen met het COB de ervaringen vastleggen en zo inzichtelijk maken voor toekomstige projecten.
>> LEES MEER

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de tunnel in de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam duurzaam aan te leggen, te exploiteren en beheren. De projectorganisatie gaat samenwerken met de experts van ENERGIEREDUCTIE TUNNELS om het onderwerp ‘energie’ op de kaart te zetten.
>> LEES MEER

Ook bij het COB…

Flexival 2016

Met een uitgevallen verwarming waren de omstandigheden niet ideaal, maar dat mocht de pret niet drukken. De ruim vijftig deelnemers aan het FLEXIVAL OP 21 JANUARI 2016 waren erg te spreken over de presentaties, die inhoudelijk van hoge kwaliteit waren. Rudy van Stratum, een van de sprekers op het Flexival, schreef mede naar aanleiding van de bijeenkomst een ARTIKEL OVER DE SLEUTELS TOT EEN SUCCESVOL PROJECT.

18 februari 2016: Kick-off Waarde van de ondergrond

Coördinator Henk Werksma heeft samen met Lidwien Besselink van Triple Bridge een plan gemaakt voor het project WAARDE VAN DE ONDERGROND. De eerste stap wordt ingevuld op 18 februari 2016, tijdens de volgende platformbijeenkomst. U bent van harte welkom om mee te doen! Tijdens de bijeenkomst willen de platformleden onder meer bepalen welke projecten geschikt zijn voor een quickscan op waarde.
>> LEES MEER OP DE PROJECTPAGINA

Platform Veiligheid

Op 1 maart 2016 komt het PLATFORM VEILIGHEID bijeen op locatie: bij de Westerscheldetunnel gaan de platformleden praten over de ontwikkelingen op het gebied van tunnelbesturing, -bewaking en -bediening (3B). Na afloop wordt de Westerscheldetunnel bezocht.