Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief:

>> NIEUWE ONDERBOUWING, VERDIEPING EN ONDERBREKING
>> FLEXIVAL, 15 FEBRUARI 2017: DE OMDENKSHOW
>> GEZOCHT: EXPERTS VOOR UITWERKING LANGETERMIJNVISIE
>> OPROEP VOOR STUDENTEN
>> UW PROJECT OP STUDIEDAG GRENZELOOS RENOVEREN?
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Nieuwe Onderbouwing, Verdieping én Onderbreking

Afgelopen weekend is de nieuwe Onderbouwing verschenen. De artikelen uit het blad zijn allemaal gratis online te vinden in de VERDIEPING. Als u meer wilt lezen over het thema (keuzes maken), dan kunt u ook terecht in de ONDERBREKING voor een digitaal koffietafelboek.

>> NAAR DE VERDIEPING VAN JANUARI 2017
>> NAAR DE ONDERBREKING ‘KEUZES MAKEN’

Wilt u het blad niet meer op papier ontvangen, maar alleen digitaal bekijken? Geef dit dan aan ons door via 085 4862 410 of INFO@COB.NL. We sturen u voortaan dan een e-mail zodra de nieuwe editie online staat.

Flexival 2017: de Omdenkshow

Het Flexival was altijd al anders dan andere bijeenkomsten, maar dit jaar gaat het roer écht om. Op 15 februari 2017 staat de Omdenkshow centraal. Dat betekent een omgekeerde blik op ruimtelijke ordening, ondergronds ruimtegebruik en waardecreatie. U bent van harte welkom!

De OMDENKSHOW is een ultieme mix van theater, cabaret en voordracht, gebaseerd op het gedachtegoed van Berthold Gunster, de grondlegger van het Omdenken. De proactieve manier van kijken zal u enorm helpen bij het agenderen en waarderen van de ondergrond! Het Flexivalprogramma omvat verder onderwerpen zoals stadsplanning, ex post evaluaties, beleid voor kabels en leidingen, procesmanagement en de Maand van de Onderwereld. Ontvangst, lunch en borrel zijn in het cultuurhuis Rozet in Arnhem; de sessies vinden plaats in de historische kelders.
>> MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Solliciteer nu!

Eind vorig jaar is de langetermijnvisie op tunnels van het COB-netwerk gepresenteerd. Voor de uitwerking is het COB op zoek naar experts voor de vijf themacommissies die in maart van start gaan.

Elke commissie bepaalt in maximaal drie bijeenkomsten (met tussentijds huiswerk) de prioritering en verdere invulling van de korte- en langetermijnopgaven binnen hun thema. In de zomer combineren de commissies hun bevindingen tot een concreet actieplan voor de komende jaren.
>> LEES MEER

Vanuit de LANGETERMIJNVISIE zijn er vijf thema’s benoemd die binnen het domein van het COB-netwerk passen en waarover het netwerk zich een mening wil vormen. (Beeld: COB)

Oproep voor studenten

Wat is de toegevoegde waarde van ondergronds ruimtegebruik? Het COB is een project gestart om deze vraag te beantwoorden. Een uitgelezen kans voor enthousiaste studenten die aan de slag willen met de evaluatie van een ondergronds bouwproject.

De student kan zich richten op de besluitvorming of op het kwantitatief in beeld brengen van de toegevoegde waarden. Voor masterstudenten wordt de evaluatie aangevuld met een verdieping op een specifiek onderdeel. Het onderzoek van de student krijgt hiermee zowel wetenschappelijke als sociale/maatschappelijke relevantie.
>> LEES MEER

Uw project op studiedag Grenzeloos renoveren?

De Vlaamse ingenieursvereniging ie-net en het COB organiseren op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag over het renoveren van tunnels. Er is nog ruimte voor het geven van een workshop! U kunt uw voorstel indienen tot 1 maart 2017.

Tijdens de studiedag GRENZELOOS RENOVEREN zijn er in de ochtend twee ronden inhoudelijke, interactieve workshops van een uur. Een aantal workshops is ingevuld, maar er is nog ruimte voor nieuwe bijdragen. Heeft u een innovatieve technische oplossing of lopen de processen als een zonnetje door een nieuwe aanpak? Wij horen het graag van u.

Let wel, het gaat hier om een studiedag, dus van uw bijdrage wordt een hoog kwaliteitsniveau verwacht: een boeiend interactief programma, over een aansprekend relevant onderwerp, door goede sprekers.
>> LEES MEER

Ook bij het COB…

Kabels en leidingen in grote projecten

Projecten kunnen veel van elkaar leren over het omgaan met ondergrondse kabels en leidingen. Om projectleren te stimuleren, is het COB een nieuw initiatief gestart. Het plan van aanpak is op 25 januari jl. tijdens een workshop voorgelegd aan het netwerk. De deelnemers waren enthousiast en gaan het COB-project uitdragen binnen hun organisaties. U wordt van harte uitgenodigd om ook aan te sluiten!
>> LEES MEER OP DE PROJECTPAGINA

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

Wegens de grote belangstelling organiseert het KPT op 21 februari aanstaande van 13.30 tot 16.30 uur een tweede bijeenkomst ‘MENSELIJKE GEDRAG, ANDERS DAN GEDACHT‘. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! In deze bijeenkomst wordt het menselijk gedrag bij een ongeval in een tunnel besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en een ervaringsdeskundige. Aanmelden bij Simone Abel via INFO@KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL.