Nieuwsbrief Juli 2012

Platform O&O: de nieuwe schakel

Het platform Ordening en Ondergrond krijgt een nieuwe, actieve rol binnen het COB. Werkt u op het snijvlak van bodem en ruimtelijke ontwikkeling en wilt u met ons meedenken over de integrale benadering van onze boven- én ondergrondse leefruimte? Wellicht is het platform O&O dan iets voor u.

Tijdens het DINER VAN DE ONDERGROND 2012 werd met name integraliteit gezien als een zeer belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van ondergronds bouwen. Al in de eerste fases van ruimtelijke ontwikkeling moet er rekening worden gehouden met de ondergrond, maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Onze AMBASSADEURS zien het platform Ordening en Ondergrond als dé plek om dit vraagstuk op te pakken.

Het platform krijgt hiermee een actieve rol als verbinding tussen de andere COB-ONDERZOEKSGEBIEDEN. Met de deelnemers van het platform wordt gekeken wat het COB aan kansrijke vraagstukken en onderwerpen kan oppakken en welke vraagstukken en onderwerpen op de kaart moeten worden gezet.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Maand van de Ondergrond

In oktober organiseert Rotterdam voor de tweede keer de Maand van de Ondergrond. Een maand vol activiteiten waarbij de ondergrond centraal staat.

Minisymposia, lunchlezingen, platformbijeenkomsten, workshops. Rotterdam wil de wereld van de ondergrond in oktober in één stad bijeenbrengen. Daarvoor vragen ze organisaties uit hun netwerk om, daar waar dat mogelijk is, hun activiteiten in die maand in Rotterdam te organiseren. Daarnaast verzorgen ze zelf een maandprogramma voor hun collega’s, burgers en andere geïnteresseerden.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Anders kijken naar ondergrondse ordening

Soms werkt het om het even heel anders te doen. Speelser, leuker, inspirerender. Dat is het Flexival Ontwikkeling Ondergrond. Geen grote plenaire presentaties, maar kleine sessies met veel interactie over de uitdagingen op het gebied van ondergrondse ordening. De eerste sprekers zijn inmiddels bekend.

Het Flexival Ontwikkeling Ondergrond wordt georganiseerd vanuit de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING van SKB en het COB. Binnen vijf thema’s komen er verschillende sprekers aan het woord, zoals John Nieuwmans en collega’s van GEMEENTE DEN HAAG, Maarten Claassen van WATERNET en Jan Willem van Roggen van NIBC.

De GASUNIE zal op het Flexival meer vertellen over de ondergrondse opslag en distributie van gas en duurzame toepassingen. (Foto: Gasunie)

Het evenement vindt plaats op dinsdag 18 september, in de loodsen van NUTRECHT. Deelname is kosteloos; aanmelden kan VIA HET ONLINE AANMELDFORMULIER van SKB.

>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

COB-congres: 29 november 2012

Staat het al in uw agenda? Donderdag 29 november 2012 is het COB-congres met als thema Vindingrijk in arme tijden. We laten u zien hoe het COB en haar netwerk met innovatieve oplossingen ook in krappe tijden meer bereiken.

We hebben vanuit het netwerk al veel leuke suggesties voor de invulling van het programma ontvangen. Mocht u, bijvoorbeeld wegens vakantie, er niet aan toegekomen zijn iets in te sturen, dan kan dat alsnog. Op het congres draait het tenslotte vooral om u, het COB-netwerk. We plaatsen alle ideeën op de longlist en nemen zo snel mogelijk contact met u op.
>> LEES MEER OVER HET COB-CONGRES

Symposium voor pijpleidingprofessionals

Op woensdag 19 september vindt het tweede symposium van het Pipeliner Kenniscentrum plaats. Het congres is bedoeld voor iedereen met interesse in pijpleidingtechnologie.

Het thema van deze editie is International developments in Pipeline Integrity Management and Risk Assessment in relation to Governmental Demands on Pipeline Safety. Er zijn onder meer presentaties van Ben Ale (TU Delft), Roland Palmer-Jones (Pipeline Integrity, Penspen Ltd/Newscastle University UK) en Ruurd Hoekstra (Gasunie/Nord Stream A.G).
>> LEES MEER OVER HET SYMPOSIUM

 

 

Het symposium wordt georganiseerd door STICHTING PIPELINER en AVANS+. Zij bieden ook de opleiding MASTER OF PIPELINE TECHNOLOGY (MPT) aan. Hiervoor is onlangs een nieuw PROMOTIEFILMPJE OP YOUTUBE verschenen.

Burgerinitiatief vraagt advies voor Rijnlandroute

Eind juni gaven de Provinciale Staten van Zuid-Holland GROEN LICHT VOOR DE RIJNLANDROUTE, een verbinding tussen Katwijk en de A4 bij Leiden. Het gekozen tracé is OMSTREDEN vanwege de impact op het open, groene landschap tussen Leiden en Voorschoten. Team Compromis RijnlandRoute (TCRLR) onderzoekt daarom de inpassing van een geboorde tunnel in het gedeelte tussen de A44 en de A4.

TCRLR stelt zich open voor suggesties/adviezen die kunnen leiden tot een optimale realisatie van de doelstellingen. Heeft u interesse om mee te denken? Neem dan contact op met Jack Verschoor via JACK.VERSCHOOR@HETNET.NL.