Nieuwsbrief juli 2016

In deze nieuwsbrief:

>> ZOMERSLUITING
>> LAATSTE PLAATSEN BUITENLANDREIS
>> WIN 2.500 EURO EN EEUWIGE ROEM
>> ONDERGROND EN ORDENING IN SEPTEMBER
>> OOK BIJ HET COB…
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Zomersluiting

Het COB gaat deze zomer een weekje dicht. Van zaterdag 30 juli t/m zondag 7 augustus wordt de telefoon doorgeschakeld naar de receptie van Regus, waar u een boodschap kunt achterlaten. E-mails komen wel aan, maar zullen niet direct beantwoord worden. Het COB wenst u een fijne vakantie!

Laatste plaatsen buitenlandreis

Er zijn nog een paar plekken te vergeven voor de buitenlandse studiereis van vakvereniging KIVI TTOW. Hebt u altijd al eens een kijkje willen nemen in de fabriek van Herrenknecht? Of een drill-and-blasttunnel van dichtbij willen zien? Grijp dan nu uw kans en meld u aan voor de excursie naar Stuttgart van 21 t/m 24 september 2016.

De vakafdeling TUNNELTECHNIEK EN ONDERGRONDSE WERKEN (TTOW) VAN INGENIEURSVERENIGING KIVI organiseert de studiereis in samenwerking met het COB. In de regio rond Stuttgart worden momenteel veel tunnels aangelegd. Op het programma staan onder meer twee geboorde tunnels in rots, en een drill-and-blasttunnel. Daarnaast krijgen de deelnemers een rondleiding door een fabriek van Herrenknecht, de maker van ’s werelds grootste tunnelboormachines. De reis wordt afgesloten met een feestelijke avond bij de opening van het Oktoberfest te Stuttgart.
>> MEER INFORMATIE EN AANMELDING

Win 2.500 euro en eeuwige roem

Heeft uw organisatie een afstudeerder op het gebied van ondergronds ruimtegebruik? Laat het ons weten, want die student kan dan meedingen naar de Schreudersstudieprijs.

De STICHTING A.M. SCHREUDERS reikt elke twee jaar de Schreudersstudieprijs uit aan een student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. Hiermee wil de stichting de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren. Dit jaar komen de studenten in aanmerking die tussen 1 september 2014 en 15 september 2016 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse hogeschool of universiteit.
>> MEER INFORMATIE

We horen het graag als u een mogelijke kandidaat weet. U kunt de naam en contactgevens doorgeven aan Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL.

Ondergrond en ordening in september

In het boek MEER-WAARDE MET DE ONDERGROND heeft u kunnen lezen hoe inspirerend de bijeenkomsten van de Carrousel Ondergrond en ordening zijn. In september kunt u dit zelf ervaren. Het wordt zelfs nog specialer, want de Carrousel bundelt de krachten met het platform O&O: samen organiseren ze twee sessies waaraan iedereen mag deelnemen.

De openbare, gezamenlijke bijeenkomst van de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING en het PLATFORM O&O vindt plaats in Utrecht bij DOMUNDER. De initiatiefnemer van dit museum onder het Domplein, Theo van Wijk, opent de discussie van deze keer: hoe kom je van droom tot werkelijkheid? De bijeenkomst zal ook gaan over het verbinden van de praktijkgemeenschappen. Hoe kunnen de Carrousel en het platform elkaar versterken door (deels) samen te gaan en samen te werken?
>> LEES MEER OVER DE CARROUSEL
>> LEES MEER OVER HET PLATFORM O&O

De bijeenkomst zal tweemaal plaatsvinden, op donderdag 8 en donderdag 15 september 2016. Aanmelden kan bij Edith Boonsma per e-mail: EDITH.BOONSMA@COB.NL. Er is een limiet aan het aantal deelnemers, dus wacht niet te lang met uw aanmelding.

Ook bij het COB…

Ontwikkelingen KIBO

In juli 2015 heeft het COB in samenwerking met de participanten een kennisproject ingediend voor het kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO) van het ministerie van IenM. Helaas is na de indiening gebleken dat KIBO niet ingericht was op de beoordeling van voorstellen. Inmiddels heeft het ministerie besloten om een nieuwe richting in te slaan. Op korte termijn is er hierdoor geen zicht op een financiële bijdrage aan het COB-voorstel vanuit KIBO.
>> LEES MEER

Platform Veiligheid

De volgende bijeenkomst van het platform Veiligheid vindt plaats op dinsdag 20 september 2016. De deelnemers zijn te gast bij Movares in Utrecht, waar zij onder meer een rondleiding krijgen door de vernieuwde OV-terminal van de stad. Het centrale onderwerp van de bijeenkomst is het stapelen van veiligheidsfuncties.
>> MEER OVER HET PLATFORM

Verificatie en validatie

In samenwerking met het KPT organiseert het COB dinsdag 11 oktober 2016 een bijeenkomst over VERIFICATIE EN VALIDATIE, twee belangrijke aspecten van tunnelveiligheid. Vanwege het grote aantal aanmeldingen, wordt er een tweede bijeenkomst gepland. Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met Simone Abel via SIMONE.ABEL@COB.NL. Of houd de PROJECTPAGINA en de WEBSITE VAN HET KPT in de gaten voor meer informatie.

Maatregelencatalogus energiereductie in tunnels

De expertteams van ENERGIEREDUCTIE TUNNELS hebben de conceptversie van de maatregelencatalogus opgeleverd. Nu is het woord aan andere experts. Bijna honderd mensen uit het COB-netwerk en daarbuiten zijn benaderd om feedback te geven of reviewers aan te dragen. Op 20 september 2016 sluit de reviewperiode. Naar verwachting zal het eindresultaat tijdens het COB-congres op 8 december 2016 gepresenteerd worden.

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Hoe reageren mensen op het rijden in een tunnel? Wat doen ze bij een ongeluk? Zijn de veiligheidsmaatregelen in een tunnel wel voldoende afgestemd op het menselijk gedrag? In november organiseert het KPT een bijeenkomst ‘Menselijk gedrag anders dan verwacht’. Het programma en de precieze datum worden binnenkort bekendgemaakt op de WEBSITE VAN HET KPT.

 

  • Omdat het KPT regelmatig filmpjes plaatst, hebben zij nu ook een EIGEN YOUTUBE-KANAAL met informatie over tunnelveiligheid.