Nieuwsbrief Maart 2012

Rapport: bouwkuipen in stedelijk gebied

Om te voorzien in de behoefte aan extra kennis over het bouwkuipgedrag in relatie tot de omgevingsbeïnvloeding, is in 2007 het COB/Delftcluster-programma Nieuw perspectief voor fundering en bouwput van start gegaan. Op 12 april komt een voorpublicatie beschikbaar.

Tijdens de G23 NETWERKDAG VOOR STADSINGENIEURS op 12 april presenteren we een voorpublicatie van het rapport Aanbevelingen voor bouwkuipen in stedelijke omgeving. De rapportage is het resultaat van onder andere een groot praktijkonderzoek bij de Noord/Zuidlijn, naar het bouwkuipgedrag in relatie tot de omgevingsbeïnvloeding.

Het complete rapport wordt gepresenteerd tijdens de KIVI NIRIA TTOW LEZINGENMIDDAG OP WOENSDAG 9 MEI. Ter ere van deze gelegenheid zijn ook niet-KIVI-leden van harte welkom om aan te schuiven. Naast de overhandiging van het rapport zijn er presentaties over de Blankenbergtunnel, de tunnel A4 Delft-Schiedam en de IJmeerlink.
>> LEES MEER OVER HET BOUWKUIPENONDERZOEK OP ONZE WEBSITE

De nieuwe Onderbouwing is uit!

Binnenkort ligt hij weer op de mat, ons magazine de Onderbouwing. De eerste editie van dit jaar heeft als thema Hollands Glorie: wat doen Nederlandse bedrijven in buitenlandse bodem? En hoe pakken ze dit aan?

Nederland wordt gezien als wereldmarktleider op het gebied van afzinktunnels en in de slipstream vindt meer expertise aftrek buiten de landsgrenzen. In deze Onderbouwing een verkenning van de kracht en inhoud van Hollands Glorie. Kan de faam van de Nederlandse waterbouw – dijken, polders en Deltawerken – afstralen op ondergronds bouwen en daarmee nieuwe kansen bieden?

Maar Hollands Glorie is slechts het themagedeelte van het blad: in de Onderbouwing staat méér. Bijvoorbeeld een interview met landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter en een mooi achtergrondartikel over de renovatie van de IJtunnel. Ook spreken we met gemeenten over hun beleid voor de ondergrond, interviewen we twee risicomanagers en vertellen we over een nieuw detectieproject in Utrecht.

Nieuw: de Verdieping

Het bijzondere aan deze editie is niet alleen de inhoud. Voor het eerst gaat de Onderbouwing vergezeld van DE VERDIEPING, een digitale tegenhanger met extra’s. Deze webpagina bevat de artikelen zoals ze ook in het blad staan, maar dan aangevuld met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.

De meesten van u ontvangen de Onderbouwing automatisch. Daarnaast is het blad na verschijnen digitaal te bekijken VIA ONZE WEBSITE. Mocht u echter een (extra) gedrukt exemplaar willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via INFO@COB.NL of 0182 540 660.

Laatste loodjes voor het Diner

De tafels zijn vol, de onderwerpen bepaald. Het COB legt momenteel de laatste hand aan de voorbereidingen van het Diner van de Ondergrond 17 april aanstaande.

Alle stoelen voor het DINER VAN DE ONDERGROND 2012 zijn vergeven. En niet aan de eerste de besten: we zijn er trots op veel prominenten uit ons netwerk en van daarbuiten te mogen ontvangen. Zo zijn directies van FOUNDING MEMBERS EN PARTICIPANTEN aanwezig, evenals afgevaardigden van de ministeries IenM, BZ en ELI, en gemeenten en kennisinstituten. Ook zijn er deelnemers vanuit waterbedrijven, installatiebedrijven, ontwikkelaars en netbeheerders.

Tijdens het Diner kijken we aan de hand van de visies van onze AMBASSADEURS naar de toekomst van ondergronds bouwen. Welke gezamenlijke vraagstukken en kansen zien zij? Om dit helder te krijgen, zijn de sprekers vooraf geïnterviewd. De uitgewerkte visies worden volgende week toegezonden aan de gasten van het diner. Zo kan iedereen zich optimaal voorbereiden en wordt de avond ongetwijfeld een succes.

Op tv: de drukke ondergrond van Nederland

Op woensdag 18 april aanstaande wijdt het populairweten-schappelijke tv-programma Labyrint een aflevering aan de drukke ondergrond van Nederland. Het COB hielp met de voorbereiding.

Een van de sprekers is Johan Bosch, sinds kort voorzitter van de AMBASSADEURS VAN HET COB. Hij gaat in op de mogelijkheden die de ondergrond biedt en doet een oproep zuinig te zijn op de ruimte onder onze voeten. Daarnaast is er aandacht voor twee projecten op het gebied van kabels en leidingen. In Bilthoven moet ondergrondse infrastructuur wijken voor tunnels onder het spoor en in Utrecht voert het PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN onderzoek uit NAAR INNOVATIEVE DETECTIETECHNIEKEN. Naast het COB hebben Fugro, TerraCarta, Grontmij, Heijmans en gemeente Utrecht meegewerkt aan de uitzending. In de nieuwe Onderbouwing leest u ook meer over het project in Utrecht.

De uitzending is op 18 april om 20.50 uur, Nederland 2. Zie ook de WEBSITE VAN LABYRINT.

Update Kenniscentrum voor Tunnels

In februari en maart heeft het COB, op verzoek van het ministerie van IenM, samen met het netwerk onderzoek gedaan naar DE INRICHTING VAN EEN KENNISCENTRUM VOOR TUNNELS. Op 30 maart is het conceptrapport aangeboden aan de minister. Naar verwachting kunnen we voor eind april meer vertellen over de ontwikkelingen. Via de website en de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Publicatie: bomen en infrastructurele voorzieningen

Het goed combineren van bomen en infrastructuur vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen en een zorgvuldige toepassing van beschikbare technieken. De CROW-publicatie Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen geeft praktische informatie om dit te doen. De uitgave bevat o.a. oplossingen voor veelvoorkomende knelpunten, een overzicht van maatregelen om schade bij werk-
zaamheden te voorkomen en checklists voor het integrale ontwerpproces.

Meer informatie vindt u op DE WEBSITE VAN CROW. Hier kunt u de publicatie ook bestellen.