Nieuwsbrief Maart 2014

In deze nieuwsbrief:

>> WORLD TUNNEL CONGRES 2017 IN AMSTERDAM?
>> PILOTPROJECT MANTELBUIZEN IN ALPHEN A/D RIJN
>> GESLAAGDE MASTERCLASSES ZORGVULDIG AFWEGEN
>> INSPIRERENDE EXCURSIE NAAR PLEASANTPASS
>> OOK BIJ HET COB…

World Tunnel Congres 2017 in Amsterdam?

KIVI TTOW, de vakvereniging van ondergrondse ingenieurs, heeft zich kandidaat gesteld voor het organiseren van het World Tunnel Congres 2017, een jaarlijks, prestigieus internationaal congres over tunnelbouw. Het COB ondersteunt TTOW bij de kandidaatstelling – en bij de uitvoering als het congres in mei worden binnengehaald.

Het WTC is een jaarlijks evenement van de INTERNATIONAL TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE ASSOCIATION (ITA). Gemiddeld komen er twaalfhonderd bezoekers uit meer dan zestig landen. De Noorse, Franse en Nederlandse vertegenwoordigers van het ITA hebben zich kandidaat gesteld voor het WTC in 2017; op het WTC DIT JAAR IN BRAZILIË wordt de winnaar gekozen. Als Nederland de meeste stemmen krijgt, dan vindt het congres van 29 april t/m 5 mei 2017 plaats in de BEURS VAN BERLAGE in Amsterdam. Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam treden op als partners.

We komen graag in contact met mensen die naar het WTC in Brazilië gaan. U kunt dit laten weten aan Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 407. Voor meer informatie kunt u ook bij haar terecht.

Het COB begeleidt pilot in Alphen a/d Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt in een pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en ondergronds aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. De aanleg start in het tweede kwartaal, waarbij de evaluatie in COB-verband wordt opgepakt.

Met de mantelbuizenputconstructie zet de GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN in op het realiseren van een standaardoplossing die breed toepasbaar is, in plaats van een maatwerkoplossing voor de specifieke locatie. De evaluatie onder leiding van het COB moet duidelijk maken of de constructie in aanleg en beheer op deze locatie werkt en ook als standaard kan dienen. Hiertoe wordt op drie hoofdonderdelen onderzoek gedaan: ontwerptechnisch, financieel/juridisch en regelgeving.

Binnenkort leest op onze website meer over dit project. U kunt ook contact opnemen met COB-coördinator Richard van Ravesteijn: RICHARD.VANRAVESTEIJN@COB.NL

Inspirerende excursie Platform Veiligheid

Het Platform Veiligheid heeft op 4 maart jl. een bezoek gebracht aan de Tunnel van de Toekomst, een fiets- en voetgangerstunnel onder de N329 bij Oss waarin het systeem PleasantPass is toegepast. De excursie bood de deelnemers een nieuwe kijk op sociale veiligheid.

“Doel van PleasantPass is, zo werd ons uitgelegd, om de voetganger/fietser af te leiden tijdens het passeren van de tunnel”, vertelt Thijs Ruland, COB-coördinator van het PLATFORM VEILIGHEID.

Via een display bij de tunnelingang krijgen fietsers en voetgangers een vraag voorgelegd, waarover zij in de tunnel kunnen nadenken. Bij de uitgang volgt het antwoord. Ruland: “Het brein wordt op een positieve manier belast en kan daardoor niet met andere gedachten bezig zijn, zoals angst. Dat is wezenlijk wat anders dan een prettige sfeer creëren met kleuren of iets dergelijks, omdat dat anders inwerkt op het brein.”
>> LEES HET COMPLETE VERSLAG OP DE WEBSITE

Zeven sleutels naar de praktijk

Zowel in Rotterdam als Amsterdam is de COB-masterclass Zorgvuldig afwegen – over het toepassen van de inzichten uit de publicatie ‘Zeven sleutels’ – een succes gebleken. De deelnemers kregen een uitgebreide toelichting, met veel praktijkvoorbeelden en tips. Ook gingen ze zelf aan de slag met een casus.

Subgroep tijdens de masterclass in Amsterdam. (Foto: COB)

De MASTERCLASS werd gegeven door Bert van Eekelen, een van de auteurs van de ZEVEN SLEUTELS. Met name zijn ervaringen met de sleutels in de praktijk waren volgens de deelnemers een waardevolle toevoeging op de theorie.

In de Onderbouwing van mei leest u meer over de masterclass. De publicatie ZEVEN SLEUTELS VOOR EEN ZORGVULDIGE AFWEGING is gratis te downloaden vanaf de kennisbank.

Ook bij het COB…

• Er is overeenstemming bereikt met het platform Niet-rijkstunnels (NTR) om het platform onder te brengen bij het COB. EVERT WORM, AMBASSADEUR BIJ HET COB, zal aantreden als voorzitter.

• Met ruim dertig deelnemers was de bijeenkomst van het Platform Veiligheid op 18 maart jl. een groot succes. De veiligheidsfilosofie bij spoortunnels stond dit keer centraal. DE PRESENTATIES ZIJN TERUG TE VINDEN OP DE WEBSITE.

• Binnen het COB werd al onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van zinkvoegen. Dat PROJECT wordt nu uitgebreid: hoe groot is het probleem met niet-inspecteerbare onderdelen van een zinktunnel? Is er bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek noodzakelijk? Neem voor meer informatie contact op met COB-coördinator Tom Groeneweg: TOM.GROENEWEG@COB.NL