Nieuwsbrief Maart 2015

In deze nieuwsbrief:

>> VAN START OP DE BOUWCAMPUS
>> PROJECTPLAN VOOR ENERGIEREDUCTIE TUNNELS
>> CAHIER OVER SAMENWERKING
>> OOK BIJ HET COB
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Van start op de Bouwcampus

Zonder participanten zou het COB niet bestaan. Een symbolische bijdrage aan onze start op de Bouwcampus kon dan ook niet ontbreken. Tijdens het Diner van de Ondergrond op 26 maart jl. hebben de participanten een kleurrijke totempaal samengesteld die letterlijk en figuurlijk de kern van het COB vormt.

Sinds 10 maart 2015 is het thuishonk van het COB te vinden op de tweede verdieping van de BOUWCAMPUS in Delft. De begane grond is afgelopen donderdag feestelijk ingewijd met het DINER VAN DE ONDERGROND. Zo’n vijftig kopstukken uit het COB-netwerk kwamen bijeen om onder het genot van een maaltijd te discussiëren over de koers van het COB. Aansluitend op een rondleiding staken de gasten zich in witte verfpakken om hun inbreng vast te leggen op de thematisch totempaal die vanaf nu het COB-kantoor siert.

(Foto’s: Vincent Basler)

Projectplan voor Energiereductie tunnels

In maart is in klein comité een start gemaakt met het project Energiereductie tunnels. Het doel was de opgave – het energieverbruik van bestaande en nieuwe tunnels verminderen – te verkennen en een plan van aanpak op te stellen. Op 23 april 2015 organiseert het COB een open bijeenkomst om dit plan met het netwerk te bespreken. U bent van harte welkom!

Tijdens de startbijeenkomst bleek dat zowel initiatiefnemer Rijkswaterstaat als de markt nut en noodzaak van het project inzien. De partijen onderschrijven dat er met de huidige technieken al veel mogelijk is. De markt wordt echter te weinig geprikkeld om energiereductie als belangrijk aandachtspunt te zien. Projectleider Jonas Kramer (NedMobiel) gaat de onderzoeksvragen nu verder formuleren en toetsen bij de deelnemers. Op 23 april aanstaande wordt het plan gepresenteerd tijdens een open bijeenkomst op de Bouwcampus. Wilt u hierbij zijn? Neem dan contact op met Jonas Kramer via J.KRAMER@NEDMOBIEL.COM of 085 4862 410 (secretariaat COB).

Cahier over samenwerking

Hoewel samenwerking niet uitsluitend een ondergronds vraagstuk is, speelt het bij complexe ondergrondse projecten wel een zeer prominente en bijzondere rol. Het onderwerp stond daarom centraal tijdens het Diner van de Ondergrond eind vorig jaar. De presentaties en gesprekken hebben geleid tot de publicatie van een cahier.

In het cahier komt onder meer prof. dr. Ard-Pieter de Man aan het woord, hoogleraar aan de VU. Hij bespreekt drie unieke kenmerken van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij complexe infrastructuurprojecten en gaat in op enkele succesfactoren. Ook presenteert hij een agenda voor de sector, gericht op het verbeteren van samenwerking. Lode Franken (CFE) en Ed Roijen (RWS) geven elk hun visie vanuit de praktijk.

Het cahier laat ook zien welke COB-activiteiten er op dit moment zijn op het gebied van samenwerking.

>> LEES MEER OVER HET DINER VAN DE ONDERGROND EN DOWNLOAD DE PUBLICATIE

Ook bij het COB…

Programmaraad ingesteld

Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het COB een programmaraad ingesteld. De leden zijn gepresenteerd tijdens het Diner van de Ondergrond op 26 maart jl. De programmaraad zal gaan fungeren als klankbord en adviseur.
>> LEES MEER

Bijeenkomst Platform Veiligheid op 9 juni

De volgende bijeenkomst van het PLATFORM VEILIGHEID staat gepland voor 9 juni a.s. Het thema is deze keer OTO (opleiden, trainen, oefenen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator Roel Scholten via ROEL.SCHOLTEN@COB.NL of 085 4862 410.

Vervolg op rapport Instandhouding zinkvoegen

Ter aanvulling op het rapport INSTANDHOUDING ZINKVOEGEN, een COB-studie naar lekkages in zinktunnels, is recent endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij een aantal tunnels. Op basis van de resultaten starten Rijkswaterstaat en het COB een vervolgproject. Op 21 april aanstaande komt de groep experts voor de eerste keer bijeen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ellen van Eijk (communicatie COB) via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Energieke workshop N213, provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de VERBREDING VAN DE N213 als pilot inzetten om op een vernieuwende wijze om te gaan met het verleggen van kabels en leidingen. Het COB is ingeschakeld om hier vorm en invulling aan te geven. Op 26 maart jl. vond als eerste stap een workshop plaats met betrokken partijen. Vooraf waren sommige deelnemers enigszins sceptisch, maar er werd goed gediscussieerd en iedereen bracht actief kennis en ervaring in. De deelnemers kregen hierdoor beter inzicht in elkaars belangen en zorgen. Voor de provincie Zuid-Holland leverde de workshop een aantal concrete oplossingsrichtingen op.

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Op 11 maart jl. organiseerde het KPT een bijeenkomst over alternatieve brandstoffen. Sprekers waren Dirk Schaap van het ministerie van IenM en Jetty Middelkoop van de Brandweer Amsterdam Amstelland. Op de website van het KPT vindt u EEN KORT VERSLAG EN DOWNLOADS.
  • In samenwerking met Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert het KPT tweemaal een bijeenkomst over de evaluatie van HET INCIDENT IN DE HEINENOORDTUNNEL IN MEI 2014. Op 21 april 2015 bent u welkom in Best en op 22 april 2015 in Den Haag. Ga voor de UITNODIGING EN MEER INFORMATIE naar de KPT-website.
  • Benieuwd wat het KPT vorig jaar allemaal heeft gedaan en bereikt? Lees dan het ONLINE JAARVERSLAG. U kunt ook een bezoek brengen aan de LINKEDIN-PAGINA VAN HET KPT.