Nieuwsbrief maart 2016

In deze nieuwsbrief:

>> AFSTUDEERONDERZOEK IS GELD WAARD
>> ONDERBREKING OVER TUNNELS EN VEILIGHEID
>> NIEUWE PARTICIPANTEN: NEBEST EN KIMPRO
>> OOK BIJ HET COB…

Afstudeeronderzoek is geld waard

De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor scripties op het gebied van ondergronds bouwen. Studenten die tussen 1 september 2014 en 15 september 2016 afgestudeerd zijn aan een Nederlands hogeschool of universiteit kunnen zich aanmelden via de website. Kent u iemand die in aanmerking komt? Laat het ons weten!

De SCHREUDERSSTUDIEPRIJS bestaat uit twee geldbedragen van 2.500 euro: een voor conceptuele projecten (architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en een voor technische studies (civiel, werktuigbouw, etc.). Op het COB-congres 2016 in december worden de winnaars bekendgemaakt. De STICHTING A.M. SCHREUDERS wil met de prijs de vernieuwende blik van studenten blijven stimuleren.

Studenten kunnen zich via de website direct aanmelden. Voor meer informatie, of om een kandidaat aan ons door te geven, kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk via 085 4862 410 of ELLEN.VANEIJK@COB.NL.

Onderbreking over tunnels en veiligheid

Heeft u een eeuwige fascinatie voor tunnels, of raakt u nooit uitgelezen over de veiligheidsaspecten van ondergronds bouwen? Ga dan nu naar de Onderbreking, want daar kunt u een digitaal koffietafelboek genereren over uw favoriete onderwerp.

Via DE ONDERBREKING kunt u met een druk op de knop de mooiste, boeiendste en beste artikelen en informatie van onze website bundelen in een online magazine. U kon al Onderbrekingen maken over duurzaamheid, verbinden, waardering en assetmanagement. Het eerste nieuwe thema van 2016 is ‘Tunnels en veiligheid’, een van de AANDACHTSGEBIEDEN VAN HET COB.

>> MAAK ONDERBREKING OVER TUNNELS EN VEILIGHEID

Nieuwe participanten

Het COB-netwerk is verrijkt met twee nieuwe participanten. Hartelijk welkom!

NEBEST ADVIESGROEP is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en projectmanagement in de infrastructuursector. Het bedrijf is geen onbekende voor het COB. Bij het project ZINKVOEGEN hebben Nebest-ingenieurs al waardevolle bijdragen geleverd.

KIMPRO ondersteunt organisaties bij projecten en processen op het gebied van industriële automatisering, datacommunicatie, telecommunicatie en telemetrie. Zodoende werkt het bedrijf onder meer voor Rijkswaterstaat aan tunnelprojecten en verkeerscentrales.

Ook bij het COB…

COB-expertteams op volle toeren

De vele experts die binnen het COB actief zijn, gaan voortvarend te werk. Het team voor de EVALUATIE VAN DE VELSERTUNNEL heeft zijn projectspecifieke taak afgerond en is nu bezig aan de veralgemenisering, zodat de lessen in het netwerk gedeeld kunnen worden. Ook het expertteam dat zich voor de MAASTUNNEL heeft verdiept in aanbesteden op kwaliteit, integraliteit en samenwerking (KIS) werkt aan zijn eindproduct. De experts van ENERGIEREDUCTIE TUNNELS zijn inmiddels toe aan de tweede draft van hun maatregelencatalogus. En al komende zomer wordt het eindrapport verwacht van het expertteam MONITORING.

Platform Veiligheid over 3B

Op 1 maart 2016 kwam het PLATFORM VEILIGHEID bijeen voor een sessie over de ontwikkelingen op het gebied van besturing, bewaking en bediening (3B). Sprekers van de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel en de Gaasperdammertunnel gingen uitgebreid in op de werking en het onderhouden van veiligheidsinstallaties. U kunt de presentaties en het verslag downloaden vanaf de PROJECTPAGINA.

Carrousel buigt zich over expositie

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over DE SAMENWERKING MET HET ABC ARCHITECTUURCENTRUM HAARLEM. Het COB zal onder meer meewerken aan de expositie over de ondergrond, die gepland staat voor komende zomer. De leden van de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING gaan op dinsdag 19 april in Haarlem werken aan een tentoonstellingsconcept.