Nieuwsbrief Mei 2012

Aanstaande zaterdag: Dag van de Bouw

Laarzen aan en bouwhelm op: zaterdag is alweer de zevende editie van de Dag van de Bouw, een dag waarop jong en oud welkom is op het bouwterrein. Ook vele ondergrondse projecten doen mee. Wij hebben er zesentwintig voor u op een rij gezet.

De DAG VAN DE BOUW is een jaarlijks evenement waarbij bouwlocaties door het hele land hun deuren openzetten voor algemeen publiek. Vorig jaar trokken tweehonderddertig locaties RUIM 100.000 BEZOEKERS. Zaterdag 2 juni 2012 is de zevende editie met ruim 220 PROJECTEN. Op onze website vindt u zesentwintig bijzondere exemplaren: bij hen gaat u ondergronds!
>> LEES MEER OVER ONDERGRONDSE PROJECTEN OP DE DAG VAN DE BOUW

Winnen met je scriptie

Een afstudeerscriptie kan zomaar 2500 euro opleveren. Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar namelijk weer de Schreudersstudieprijs uit, een beloning voor het meest bijzondere afstudeeronderzoek op gebied van ondergronds bouwen.

Stichting A.M. Schreuders heeft als doel ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Daarom wordt elk jaar een prijs uitgereikt: vorig jaar de SCHREUDERSPRIJS voor organisaties en dit jaar de SCHREUDERSSTUDIEPRIJS voor studenten. Elk afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen, verricht tussen 1 augustus 2010 en 1 oktober 2012 aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, komt ervoor in aanmerking.

De Hall of fame met alle winnaars van de Schreudersstudieprijs tot nu toe.Studenten kunnen zichzelf AANMELDEN, maar een organisatie kan ook iemand voordragen. Heeft uw bedrijf een afstudeerder die mogelijk in aanmerking komt? Neem dan contact op met het COB, zodat wij de aanmelding in orde kunnen maken.
>> LEES MEER OVER DE SCHREUDERSSTUDIEPRIJS ONZE WEBSITE

Platform Veiligheid binnenkort van start

In naam bestond het al, maar nu krijgt het platform Veiligheid en Veiligheidsbeleving ook de juiste vorm. Het wordt een plek waar professionals uit het netwerk elkaar ontmoeten, ontwikkelingen bespreken en waar initiatieven ontstaan. In september is de eerste bijeenkomst.

TIJDENS HET TECHNOLOGIESYMPOSIUM op 3 november 2011, riep COB-coördinator Thijs Ruland het netwerk op deel te nemen aan het PLATFORM VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSBELEVING. Tot dan toe waren er wel PROJECTEN BINNEN DIT VAKGEBIED, maar geen regelmatige bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe vraagstukken te formuleren. Vanaf september 2012 gaat dat veranderen.

“De eerste bijeenkomst vindt plaats op 4 september met als thema de actualiteit rondom wetgeving wegtunnels en de standaard voor rijks- en niet-rijkstunnels”, vertelt Thijs Ruland. “De bijeenkomsten, drie of vier per jaar, zijn bedoeld voor participanten en platformleden. Voorlopig is de deelname op uitnodiging, maar op termijn kunnen netwerkleden zich vrij aanmelden.”
>> LEES MEER OVER HET PLATFORM EN DE BIJEENKOMSTEN OP ONZE WEBSITE

Detecteren in het Engels

Ook vanuit het buitenland is er interesse in COB-onderzoek. Daarom is de samenvatting van het rapport Kabels en leidingen detecteren zonder graven nu ook in het Engels beschikbaar.

Binnen het project KABELS EN LEIDINGEN DETECTEREN ZONDER GRAVEN werd van 2008 tot 2011 onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve detectietechnieken. Het onderzoek wees uit dat deze methoden, zoals grondradar en radiodetectie, veelbelovend zijn voor het opsporen van ondergrondse infrastructuur. Wel is er extra aandacht nodig voor de manier waarop de technieken worden toegepast.
>> DOWNLOAD DE ENGELSE SAMENVATTING (PDF)

Van Diner naar strategie

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vertelden, was het Diner van de Ondergrond ook dit jaar inspirerend. Maar met die inspiratie moet nog wel wat worden gedaan. Dat is nu aan de COB-ambassadeurs en -coördinatoren. Zij zijn hard bezig alle ideeën en suggesties te verwerken in een nieuwe strategie voor het COB.

VISIES, reacties en nieuwe plannen: sinds het DINER VAN DE ONDERGROND op 17 april jl. ligt er genoeg op tafel om de nieuwe strategie van het COB vorm te geven. Waar gaan we ons op richten, op korte en lange termijn? De COB-ambassadeurs en -coördinatoren hebben al een eerste inventarisatie gemaakt van kansrijke onderzoeksgebieden. Duurzaam ontwikkelen is een daarvan, evenals multifunctioneel gebruik van de ondergrond. We moeten enerzijds verbreden (niet meer puur ondergrond bouwen, maar ondergronds benutten) en anderzijds aandacht blijven besteden aan technische kennis. Bovendien moet het COB een voorbeeldfunctie vervullen en als inspiratiebron optreden.

U leest alles over de visies van de ambassadeurs, de reacties tijdens het Diner en de strategie in wording in het cahier dat binnenkort verschijnt. Op de website staat EEN VOORPROEFJE.

Binnenkort: papers ITA WTC 2011 en 2012

Van 18 tot en met 23 mei 2012 vond in Bangkok het ITA-AITES World Tunnel Congress plaats. Namens het COB was Merten Hinsenveld hierbij aanwezig. Op onze website vindt u binnenkort alle papers, zowel van deze editie als die van vorig jaar.

Het World Tunnel Congress is een jaarlijks evenement van de ITA-AITES. Telkens treedt een andere lidstaat op als gastheer. Dit jaar was het de beurt aan de Thailand Underground and Tunnelling Group (TUTG). “Het congres was perfect georganiseerd en zeer drukbezocht. Een goede gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en bestaande te onderhouden”, aldus Merten Hinsenveld. Het COB kreeg toestemming alle papers in DE KENNISBANK te plaatsen, evenals de papers van vorig jaar. Houd hiervoor de website in de gaten.

Update Kenniscentrum voor Tunnels

In februari en maart heeft het COB, op verzoek van het ministerie van IenM, samen met het netwerk onderzoek gedaan naar DE INRICHTING VAN EEN KENNISCENTRUM VOOR TUNNELS. Op 30 maart werd het eerste conceptrapport ingediend en inmiddels is een tweede concept aangeboden aan de minister. Hierin worden enkele vragen beantwoord en is aanvullend onderzoek opgenomen. Naar verwachting kan het definitieve rapport in juni worden ingediend.