Nieuwsbrief mei2017

In deze nieuwsbrief:

>> Nieuwe Onderbouwing en Verdieping
>> Nieuw project: leidingen sleufloos verwijderen
>> Onderbreking over renoveren
>> Het KPT en het COB zoeken coördinatoren
>> Ook bij het COB… (heel veel!)

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping

De mei-editie van de Onderbouwing is uit! Dat betekent ook een nieuwe Verdieping: de plek op de website waar alle artikelen uit het blad gratis te lezen zijn.

>> Naar de Verdieping van mei 2017

Wilt u het blad niet meer op papier ontvangen, maar alleen digitaal bekijken? Geef dit dan aan ons door via 085 4862 410 of info@cob.nl. We sturen u voortaan dan een e-mail zodra de nieuwe editie online staat.

Nieuw project: leidingen sleufloos verwijderen

Mede door de druk op de ondergrond is er een groeiende behoefte om leidingen die buiten bedrijf worden gesteld en niet worden hergebruikt, uit de bodem te verwijderen. Dat kan zonder sleuven te graven, maar bij veel partijen zijn deze ‘sleufloze technieken’ nog onbekend. Het COB-netwerk is een project gestart om inzicht te geven in de verschillende technieken.

De startbijeenkomst vond plaats op 2 mei jl. Projectleider Thijs Pepels (Kragten) vertelde meer over het doel van het project en gaf aan dat de inventarisatie van kennisvragen en wensen zal leiden tot het agenderen van vervolgonderzoek. De aanwezigen reageerden enthousiast, wat bevestigt dat er veel draagvlak is voor het project.
>> Lees meer

Wilt u ook deelnemen? Kijk voor meer informatie op de projectpagina of neem contact op met Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

Onderbreking over renoveren

Een intensieve, maar zeker ook een leuke dag: de studiedag Grenzeloos renoveren op 30 mei jl. Ter ere van deze bijeenkomst is ‘renoveren’ als thema toegevoegd aan de Onderbreking. U kunt deze zomer dus eindeloos bladeren door online verhalen over renovatieprojecten.

>> Naar de Onderbreking over renoveren

De studiedag Grenzeloos renoveren werd mede georganiseerd door ingenieursvereniging ie-net uit België. Er waren dan ook veel Belgische deelnemers. Dit zorgde voor een mooie mix aan onderwerpen en meningen. Op naar een langdurige samenwerking! (Foto: Vincent Basler)

Uitvraag nieuwe coördinatoren

Zou u wel als coördinator aan de slag willen bij het KPT of het COB? Bekijk dan nu de vacatures en stuur uiterlijk maandag 5 juni uw sollicitatie in.

Als coördinator van het KPT geeft u leiding aan het team en zorgt u er samen met hen voor dat kennis over tunnelveiligheid laagdrempelig en proactief wordt gedeeld, vragen worden beantwoord en het KPT zijn centrale positie in de tunnelsector continueert.
>> Bekijk de vacature

Het COB zoekt gedreven professionals met kennis en ervaring op het gebied van ondergronds bouwen die zélf aangeven welke taken ze voor hun rekening willen nemen. De coördinatoren leiden een of meer platforms en/of begeleiden ze projecten. Zij zijn dan ook de motor van het COB. Het succes ligt vooral ligt in zijn of haar persoonlijke en daadkrachtige aanpak.
>> Bekijk de uitvraag

Ook bij het COB…

Bijeenkomst Verificatie en validatie

Het KPT en het COB organiseren op woensdag 21 juni 2017 een sessie over het testen van tunnelveiligheid in de praktijk. Het aantonen (verifiëren) en valideren van veiligheidseisen leidt in projecten vaak tot discussie. Het KPT en het COB willen het kennisniveau op het gebied van V&V vergroten, drempels identificeren en draagvlak voor oplossingsrichtingen zoeken.
>> Lees meer

Platform Veiligheid

Het platform Veiligheid komt op dinsdag 27 juni weer bijeen. Peter Kole, de nieuwe veiligheidsbeambte wegtunnels van Rijkswaterstaat, zal zijn visie geven op tunnels en tunnelveiligheid. Daarnaast verzorgt Evert Worm een presentatie aan de hand van het rapport Tunnelveiligheid verklaard. Platformleden kunnen zich aanmelden via simone.abel@cob.nl.
>> Lees meer

Platform Beheer en onderhoud

De leden van het COB-platform Beheer en onderhoud gaan op 26 juni 2017 op bezoek bij het UMC Utrecht. Hoe werkt assetmanagement in een ziekenhuis en wat is hiervan te leren voor het vakgebied ondergronds bouwen? De platformleden krijgen onder meer een rondleiding gericht op de beheer- en onderhoudsaspecten van het UMC.
>> Lees meer

Vliegende start ‘Kabels en leidingen in grote projecten’

Op 12 mei jl. kwamen de deelnemers van het project Kabels en leidingen in grote (infra)projecten opnieuw bijeen. Er is een vliegende start gemaakt met het project door de koppeling met de masterthesis van Matthijs Breeuwsma (student UVA). In de bijeenkomst is onder meer gekeken naar de aanpak van de interviews die Matthijs heeft afgenomen.
>> Lees meer

Platform Meerwaarde ondergrond

De Omgevingswet stond centraal tijdens de bijeenkomst van het platform Meerwaarde ondergrond op 9 mei jl. De uitgangspunten en het instrumentarium werden nader toegelicht, en de deelnemers brainstormden over de aanpak van twee praktijkprojecten in relatie tot de Omgevingswet.
>> Lees meer