Nieuwsbrief Maart 2013

In deze nieuwbrief:

Symposium ‘Veiligheid ondergrondse bouwwerken: ieder voor zich…..?’

Op woensdagmiddag 22 mei 2013 organiseert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met het COB een symposium rondom de presentatie van de nieuwe handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken.

De handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken geeft praktische, overzichtelijke en eenduidige antwoorden op vragen als: Wie doet wat en wanneer? Welke actuele wet- en regelgeving is van toepassing? Hoe en wanneer af te stemmen met de hulpdiensten? Op het symposium wordt de nieuwe proceshandreiking gepresenteerd en toegelicht. Na afloop ontvangt u een exemplaar van de handreiking.
>> LEES MEER OVER HET SYMPOSIUM

Rondje Rotterdam op de Dag van de Praktijk

In de bodem van Rotterdam bevindt zich van alles: archeologie, metrolijnen, parkeergarages, waterbergingen… Op de Dag van de Praktijk (16 mei aanstaande) nemen we u graag mee langs de hoogtepunten.

De app UAR ONDERGRONDS maakt het mogelijk om met een smartphone of tablet een virtuele blik in de ondergrond te werpen. Voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn er zelfs complete wandelroutes uitgezet. Tijdens de Dag van de Praktijk op 16 mei kunt u de Rotterdamse route lopen onder leiding van COB’ers, INGENIEURSBUREAU ROTTERDAM en MARTENS EN VAN OORD. We geven een toelichting op de ondergrondse hoogstandjes en er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Lijkt het u wat? Neem dan contact op met Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 0182 540 660.
>> OP DE WEBSITE VAN SKB VOLGT BINNENKORT MEER INFORMATIE

 

 

Binnenkort: het Diner en een cahier

Op 16 april aanstaande vindt het Diner van de Ondergrond plaats. Bijna veertig kopstukken uit het netwerk schuiven aan om te praten over onze nieuwe kennisagenda. Benieuwd? In het cahier dat binnenkort verschijnt vertellen we uitgebreid over de nieuwe plannen.

Het DINER VAN DE ONDERGROND was voorgaande jaren vooral een moment om ideeën te verzamelen. Deze keer laten we zien hoe we de ideeën hebben gebruikt om tot een nieuwe strategie en kennisagenda te komen. De sprekers gaan in op vier specifieke onderwerpen: het Kennisplatform Tunnelveiligheid, de erfenis van de Noord/Zuidlijn, het afwegingskader ondergronds-bovengronds en de COB-Academy.

Het Diner van de Ondergrond vindt plaats in het Koetshuis van onze gastheer AT OSBORNE.

Slappe Bodemdag

Hebt u in uw werk te maken met bouw- of onderhoudsprojecten in slappe bodem? Kom dan op vrijdag 21 juni aanstaande naar het Flora Boskoop voor de Slappe Bodemdag 2013.

Tijdens dit evenement presenteert het PLATFORM SLAPPE BODEM haar kennisagenda voor de komende periode en zijn er interessante workshops, een informatiemarkt en volop gelegenheid om te netwerken met bestaande en nieuwe contacten. Het thema: tijd voor een grondige aanpak!
>> AANMELDEN EN MEER INFORMATIE OP SLAPPEBODEM.NL

Bestuurswisseling

Woensdag 20 maart jl. heeft Jan de Jong afscheid genomen als voorzitter van het COB-bestuur. Zijn opvolger is Piet Besselink, directielid Royal HaskoningDHV (zie foto).