Nieuwsbrief November & December 2012

COB-congres 2012 zeer geslaagd!

Mede dankzij de tweehonderdvijftig gasten, een inspirerende locatie en de interessante verhalen uit het netwerk, kijken we met enige trots terug op het COB-congres van 29 november jl. In deze nieuwsbrief vindt u enkele highlights en een vooruitblik.

Het thema Vindingrijk in arme tijden bleek een goede bron van inspiratie. Zowel in het plenaire gedeelte als in de parallelsessies kwamen de sprekers met mooie voorbeelden van slimme oplossingen die ons helpen om ook in krappe tijden ondergrondse bouwprojecten te realiseren. Heeft u een presentatie gemist of wilt u nog iets nalezen? OP ONZE WEBSITE KUNT U ALLE PRESENTATIES DOWNLOADEN ALS PDF.

Doet u mee?

Tijdens de parallelsessies werd er niet alleen gepresenteerd: sommige sprekers waren ook op zoek naar mensen die willen meedenken in het vervolgtraject. De presentaties waren echter gelijktijdig geprogrammeerd, waardoor u misschien een oproep heeft gemist. Om u de kans te geven alsnog mee te doen, beschrijven we hieronder de initiatieven waarbij u kunt aanhaken:

 • Value Engineering
  Thera de Kramer (RWS) en Frank Oud (ProRail) hielden een SESSIE OVER VALUE ENGINEERING (VE). Wilt u meer weten over dit onderwerp? Op 6 maart 2013 start de Dutch Association of Cost Engineers een 6-DAAGSE BASISOPLEIDING VALUE MANAGEMENT, gegeven door Timme Hendriksen en Koen Schmitz van ProRail. Daarnaast kunt u op 21 februari naar een contactbijeenkomst bij Campina, waar wordt laten zien wat VE bij Campina doet en hoe het wordt gebruikt. Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor mensen die nog niet weten wat VE is.
 • De energieneutrale tunnel
  Met bewezen technieken, gebruik van ter plaatse opgewekte energie en slimme ventilatiesystemen is een ‘Zero Energy Tunnel’ vandaag al mogelijk, zo blijkt uit DE PRESENTATIE van Waldo Kolk (Cofely). Het onderzoeksteam is nu op zoek naar mensen die willen meehelpen het concept in praktijk te brengen. Er zijn al gesprekken gaande met Rijkswaterstaat, maar geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan te haken.
  >> LEES OOK HET ARTIKEL OVER DE ZERO ENERGY TUNNEL IN DE VERDIEPING
 • Speerpunten platform Veiligheid en Veiligheidsbeleving
  COB-coördinator Thijs Ruland en ambassadeur Evert Worm PRESENTEERDEN een aantal mogelijke speerpunten voor het COB op het gebied van veiligheid. Drie onderwerpen kregen de meeste bijval: stadstunnels, voorlichting en een optimalisatieslag voor hulpverlening. Begin 2013 wordt verder gesproken over de invulling van deze initiatieven. Als u hieraan wilt deelnemen, horen we dat graag.
 • Regie op de ondergrond
  Elke ontwikkeling bovengronds kent zijn weerslag in de ondergrond. Een vorm van regie lijkt daarom noodzakelijk, maar hoe pakken we dit aan? Dat was de vraag van COB-coördinator Jantien van den Berg en Bert van Eekelen tijdens HUN SESSIE op het COB-congres. Er werd nog vooral gesproken over achterliggende oorzaken. Begin maart willen we in een vervolgsessie dieper ingaan op de oplossingen. Laat het ons weten als u wilt meedenken.
 • Technology Return
  COB-coördinator Brenda Berkhout en ambassadeur William van Niekerk discussieerden met de gasten over MANIEREN OM INNOVATIE TE STIMULEREN. Is Technology Return in aanbestedingen een goede oplossing? Het antwoord was niet eenduidig; er kwamen ook andere middelen langszij, zoals een gereserveerd budget buiten het contract. Heeft u ook suggesties en wilt u betrokken worden bij het vervolgtraject? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Edith Boonsma, communicatie COB: EDITH.BOONSMA@COB.NL of 0182 540 660.

Schreudersstudieprijs 2012

Daniëlle Bakkes en Ruud Arkesteijn zijn de winnaars van de Schreudersstudieprijs 2012. Daniëlle won in de categorie Conceptueel en Ruud in de categorie Techniek. Als prijs ontvingen ze beiden een oorkonde en een cheque van vijfentwintighonderd euro.

De SCHREUDERSSTUDIEPRIJS wordt elke twee jaar uitgereikt aan een student die in zijn of haar afstudeeronderzoek de ondergrondse ruimte op de meest innovatieve en verantwoorde manier heeft benut. De jury roemde PRIJSWINNARES DANIËLLE BAKKES om haar goed doordachte en ontworpen plan voor de waterproblematiek in Maastricht. De degelijke, diepgaande behandeling van CUR-aanbeveling 77 van RUUD ARKESTEIJN is volgens de jury een grote meerwaarde voor de praktijk door de concrete verdieping en wijzigingen.

Almer van der Stoel, hoogleraar aan Universiteit Twente, reikte de Schreudersstudieprijs uit op het COB-congres. (Foto: Chiel Epskamp)

Volgende week: de Onderbouwing

Even wat anders lezen dan kerstrecepten? Dat kan! Volgende week verschijnt de nieuwe Onderbouwing, ons blad vol verhalen over ondergronds bouwen. We richten ons deze keer in het bijzonder op manieren om faalkosten te bestrijden. Mocht u het blad niet thuis ontvangen, dan kunt u terecht op onze website. In de Verdieping vindt u alle artikelen en meer.

In de bouwsector denken we bij faalkosten aan gebreken, meerwerk, gevolgschade… De discussie gaat veelal over de problemen, maar in navolging van het werkprogramma GEO-IMPULS, waar het COB actief aan deelneemt, kijken we in het themagedeelte van de nieuwe Onderbouwing naar de oplossingen. Faalkosten bestrijd je door het op elk gebied beter te doen. U – het COB-netwerk – laat zien dat dat kan:

 • Jonge vakmensen helpen faalkosten de (beton)wereld uit: interview met Frens Pries, directeur Betonvereniging
 • Innovatieve simulatietechniek voor soepele ingebruikname spoortunnel Delft
 • Vijzelgracht als praktijklab voor omgevingsmanagement
 • Tunnelveiligheid: de standaard vs. een omslag in denken
 • Wie doet wat wanneer? Risicogestuurd grondonderzoek in contracten

De meesten van u ontvangen de Onderbouwing automatisch. Daarnaast is het blad na verschijnen digitaal te bekijken VIA ONZE WEBSITE. Mocht u echter een (extra) gedrukt exemplaar willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via INFO@COB.NL of 0182 540 660.

Het COB voorlopig nog in Gouda

Het COB gaat deelnemen aan de Bouwcampus die zal worden gehuisvest in het oude pand van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat in Delft. Het is nog onduidelijk op welke datum de fysieke campus zal starten, aangezien de gesprekken over de inrichting en de kosten nog in een pril stadium verkeren. Tot verhuizing naar Delft aan de orde is, blijft het COB samen met SIKB en SKB gehuisvest aan Groningenweg 10 in Gouda. In januari 2013 zal er al een begin worden gemaakt met een virtuele campus.