Nieuwsbrief November & December 2013

In deze nieuwsbrief:

>> ZEVEN SLEUTELS VOOR WAARDEVOLLE AFWEGING
>> EXPERTTEAM ROTTERDAMSEBAAN POPULAIR
>> HANDREIKING VOOR SLIMME REGIE OP DE ONDERGROND
>> BEGELEIDINGSCOMMISSIE TRILLINGEN VAN START
>> FLEXIVAL ORDENING EN ONDERGROND: 28 JAN. 2014

Zeven sleutels voor waardevolle afweging

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft het COB onderzoek gedaan naar een afwegingskader om de keuze tussen boven- en ondergrondse oplossingen te ondersteunen. Een nieuw kader bleek echter niet het antwoord. In plaats daarvan werden zeven sleutels geformuleerd.

De publicatie ZEVEN SLEUTELS VOOR EEN WAARDEVOLLE AFWEGING werd gepresenteerd tijdens het COB-congres op 31 oktober jl. De sleutels bieden samen, en aanvullend op bestaand instrumentarium, een handreiking voor bestuurders en hun adviseurs om het gesprek te voeren over het afwegen van ondergrondse en bovengrondse oplossingen. Het zijn aandachtspunten voor het vormgeven van inhoud, proces en relatie in een zogeheten ‘multi-level, multi-actor’-arena.

Kijk voor meer informatie OP DE WEBSITE. De publicatie ZEVEN SLEUTELS VOOR EEN WAARDEVOLLE AFWEGING is gratis te downloaden vanaf de kennisbank.

Expertteam Rotterdamsebaan populair

Op het COB-congres vroeg Paul Janssen, projectdirecteur van de Rotterdamsebaan, om deelnemers voor een expertteam dat de opdrachtgevers gaat ondersteunen bij het formuleren van EMVI-criteria voor duurzaamheid. Met zesenzeventig aanmeldingen werd er massaal gehoor gegeven aan de oproep.

De ROTTERDAMSEBAAN is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en Den Haag, met daarin een geboorde tunnel van bijna twee kilometer lang. Duurzaamheid is voor de opdrachtgevers essentieel en zij hebben het COB gevraagd om samen met de TU DELFT, STICHTING KIEN en VERNIEUWING BOUW een expertteam samen te stellen om dit aspect goed vorm te geven in de aanbesteding. Zesenzeventig mensen meldden zich hiervoor aan.

Alle kandidaten zijn uitgenodigd voor het ochtendprogramma van de kickoffbijeenkomst op 18 december aanstaande. Peter Smit, wethouder gemeente Den Haag, maakt dan bekend welke acht kandidaten zijn geselecteerd. Daarnaast zijn er inspirerende presentaties van stadsarchitect TIJN BRANDS, kunstenaar en innovator DAAN ROOSEGAARDE (onder meer bekend van Zomergasten en DWDD) en team NXT GENERATION.

Vanaf 18 december vindt u op de website meer informatie over het expertteam. U kunt ook DE UITVRAAG teruglezen.

Slimme regie op de ondergrond

Wat je ondergronds aanlegt, ligt er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere ondergrondse activiteiten. Het is dus zaak om zorgvuldig te werk te gaan, met oog voor de toekomst en andere partijen en ontwikkelingen. De handreiking Slimme regie op de ondergrond geeft u praktische tips.

Op bijeenkomsten van het PLATFORM ORDENING EN ONDERGROND bleek dat er zowel bij marktpartijen als overheden grote behoefte is aan (betere) regie op de ondergrond. Daarom zijn er praktijkervaringen verzameld en op basis daarvan randvoorwaarden en aanbevelingen geformuleerd. Zo is er een praktische handreiking ontstaan, met veel voorbeelden uit de praktijk. Tijdens het symposium BODEM BREED heeft COB-AMBASSADEUR JACQUELINE CRAMER de eerste exemplaren uitgereikt aan bestuurders van gemeenten Arnhem, Rotterdam, Tilburg, provincie Brabant en Waterschap Rivierenland.

Kijk voor meer informatie OP DE WEBSITE. De handreiking SLIMME REGIE OP DE ONDERGROND is gratis te downloaden vanaf de kennisbank.

Begeleidingscommissie van start

In opdracht van ProRail werkt Grontmij aan een catalogus van maatregelen die trillingshinder door spoorwegverkeer kunnen beperken. Het COB is gevraagd het project te begeleiden en de kwaliteit en diepgang te beoordelen.

Het samenstellen van een maatregelencatalogus was een van de adviezen van de COB-COMMISSIE T130, die in 2011 onderzoek heeft gedaan naar trillingshinder. In 2013 heeft ProRail het project aanbesteed en de opdracht aan Grontmij gegund. De begeleidingscommissie van het COB moet er onder meer op toezien dat de maatregelencatalogus kwalitatief hoogwaardig en volledig wordt, met zowel technische als niet-technische maatregelen, en gestoeld op wetenschappelijke basis en ervaringen uit de praktijk.
>> LEES MEER OP DE WEBSITE

Flexival 2014: ter lering ende vermaeck

Heeft u dit najaar het Flexival over ordening van de ondergrond gemist? Niet getreurd, de flexibele werkdag in festivalsferen is doorgeschoven naar dinsdag 28 januari 2014. U bent van harte welkom!

Op het FLEXIVAL wordt er in kleine groepen op speelse en creatieve wijze kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld over vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en de ondergrond. Het motto is Ter lering ende vermaeck: iets nuttigs en tegelijk aangenaam. Er zijn vier rondes met inspirerende en verdiepende sessies, bijvoorbeeld over businesscases en verdienmodellen, het opstellen van een visie voor de ondergrond, en communicatiestrategie├źn. Ook zijn er excursies naar SPOORZONE DELFT waar de ondergrond onlosmakelijk deel is van gebiedsontwikkeling.

Sessie tijdens het Flexival 2012. (Foto: COB)

Deelname is gratis en het aantal plaatsen per sessie is beperkt, dus MELD U SNEL AAN. Via facilitator Henk Werksma kunt u aangeven welke activiteit(en) u graag wilt bijwonen: HENK.WERKSMA@H2RUIMTE.NL. Op onze website vindt u het UITGEBREIDE PROGRAMMA MET ALLE SESSIES EN EXCURSIES. Via de website van SKB kunt u zich (gratis) AANMELDEN.