Nieuwsbrief November en december 2014

In deze nieuwsbrief:

>> WEES LEKKAGES TE SLIM AF
>> KABELS, LEIDINGEN EN MENSEN
>> SLIMME REGIE BIJ A2 MAASTRICHT
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID
>> COB-COÖRDINATOR RICHARD VAN RAVESTEIJN TE GAST OP RADIO 1

Wees lekkages te slim af

Op 10 december 2014 is de rapportage Instandhouding zinkvoegen verschenen, een preventieve studie naar het ontstaan en beheersen van lekkages in zinkvoegconstructies van afgezonken tunnels. Een waardevol document, omdat de kans op het ontstaan van lekkages weliswaar klein is, maar de impact groot kan zijn: een dichte tunnel vanwege reparaties kan leiden tot overlast en economische schade.

Lekkages in voegconstructies zijn lastig te voorspellen, doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk inspecteerbaar zijn. Daarnaast is er weinig bekend over de mechanismen die zich voordoen bij lekkages. Een COB-commissie met deskundigen vanuit diverse participanten heeft de problematiek onderzocht en de resultaten verzameld in het rapport Instandhouding zinkvoegen.

De publicatie geeft advies over de te nemen stappen bij onderhoud en -renovatie van zinktunnels om de kans op lekkage in voegconstructies te kunnen inschatten en de gevolgen te beheersen. Elke tunnelbeheerder zou zich door dit rapport aangespoord moeten voelen om onderzoek te doen naar de staat van de zink- en sluitvoegen. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen voor het uitvoeren van dit onderzoek.
>> DOWNLOAD HET RAPPORT GRATIS VANAF DE KENNISBANK

Kabels, leidingen en mensen

In de praktijk blijkt dat verordeningen, regelingen, overlegstructuren en procedures geen garantie geven op een goede samenwerking tussen partijen bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Het rapport Kabels, leidingen en mensen presenteert de resultaten van een verkenning naar potentiële vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen.

De rapportage is een coproductie van CROW en het COB, in opdracht van stichting FCK-CT. Uit de verkenning blijkt dat er veel goed gaat op het gebied van samenwerking, maar dat er in alle fasen van een project of gebiedsontwikkeling – van initiatief tot en met realisatie – verbeteringen mogelijk zijn. De gesignaleerde problemen en de suggesties voor oplossingen zijn weergegeven in dit rapport.

Met de inzichten van deze verkenning kan iedereen vanuit haar eigen organisatie werken aan verandering. Daarnaast kan het rapport als basis dienen voor het ontplooien van gezamenlijke initiatieven binnen de sector. Het COB onderzoekt op welke manier ze hieraan kan bijdragen, bijvoorbeeld vanuit het PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN.
>> DOWNLOAD HET RAPPORT GRATIS VANAF DE KENNISBANK

Slimme regie bij A2 Maastricht

Een publicatie alleen is niet genoeg voor het Platform O&O; het gedachtegoed van de handreiking Slimme regie op de ondergrond moet in praktijk gebracht worden. Om dat te stimuleren, verzamelt en deelt het platform praktijkvoorbeelden. Het spits is afgebeten met een werkbezoek aan A2 Maastricht.

De leden van het PLATFORM O&O brachten op 15 september 2014 een bezoek aan het project A2 MAASTRICHT om te onderzoeken in hoeverre de randvoorwaarden en aanbevelingen uit de HANDREIKING te herkennen zijn in het project. Dit leverde een interessante vertaling op van theorie naar praktijk. Zo bleek de randvoorwaarde ‘Doe het eens anders’ op meerdere manieren van toepassing: gebiedsontwikkeling en infrastructuur zijn gecombineerd, bij de aanbesteding stond kwaliteit centraal en niet de prijs, en bij de uitvoering is gekozen voor het toepassen van de observational method.
>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Nieuws van het Kennisplatform Tunnelveiligheid

  • Het KPT signaleert dat diverse tunnelbeheerders op zoek zijn naar informatie, beleid, kennis en goede praktijkvoorbeelden over files in tunnels. Daarom organiseert het KPT op 11 december aanstaande een kennissessie over dit onderwerp. Tunnelbeheerders, veiligheidsbeambten, ervaringsdeskundigen en anderzijds betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.
  • Na de eerste bijeenkomst voor bevoegde gezagen van tunnels op 30 oktober jl. bleek dat er behoefte is aan een regulier overleg. Op 15 januari 2015 is er daarom een nieuwe bijeenkomst gepland. Tunnelrenovatie is het centrale onderwerp.
  • Het KPT ontvangt nog regelmatig relevante vragen. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden op de website: WWW.KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL/VRAGEN
  • U kunt het KPT ook volgen OP LINKEDIN voor interessante informatie op het gebied van tunnels

>>NAAR DE WEBSITE VAN HET KPT

Het COB op Radio 1

Richard van Ravesteijn, COB-coördinator Kabels en leidingen, was op 10 december 2014 te gast op Radio 1. In het programma ‘De Ochtend’ gaf hij tekst en uitleg over het gebruik van de ondergrond voor onze nutsvoorzieningen.

Aanleiding voor het interview was de GASSTORING IN APELDOORN die werd veroorzaakt door een gebroken waterleiding. RADIO 1 vroeg zich af hoe het zit met ordening in de ondergrond: moeten we ons zorgen maken over de wirwar aan kabels en leidingen onder onze voeten? In het gesprek ging Richard van Ravesteijn onder meer in op het in kaart brengen van kabels en leidingen, het treffen van slimme voorzieningen en de benodigde samenwerking tussen betrokken partijen om kansen te benutten.
>> BELUISTER HET FRAGMENT OP DE WEBSITE