Nieuwsbrief Oktober 2011

Jubileumboek veertig jaar passie voor ondergronds bouwen

In het kader van het veertigjarig bestaan van KIVI NIRIA TTOW verschijnt er dit jaar een prachtig boek over 75 jaar tunnelbouw in Nederland. Tijdens haar Technologiesymposium reikt het COB de eerste exemplaren uit aan alle deelnemers.

 

Nieuwsgierig geworden? U KUNT HIER AL DE INHOUDSOPGAVE VAN HET BOEK ZIEN.

In dit boek staan verhalen over tunnels en andere ondergrondse bouwwerken in Nederland. Geen uitputtend overzicht, maar een reis langs mijlpalen en hoogtepunten. De eerste, de langste, de diepste, de meest innovatieve, de meest complexe. Alle bijzonderheden komen voorbij. Samen geven deze verhalen een beeld van de ontwikkeling van de tunnelbouw in Nederland sinds 75 jaar geleden het startsein werd gegeven voor de Maastunnel. En in het bijzonder sinds 40 jaar geleden werd besloten alle tunnelkennis en -ervaring te bundelen in de afdeling Tunnel Techniek en Ondergrondse Werken (TTOW) van nu het KIVI NIRIA. >> LEES MEER OVER HET JUBILEUMBOEK

Debat ‘De ondergrondse ingenieur van de toekomst’

Het Technologiesymposium van het COB draait dit jaar om passie voor ondergronds bouwen. Tijdens het plenaire gedeelte van het symposium wordt er met de zaal gedebatteerd over de centrale vraag: Hoe ziet de ondergrondse ingenieur van de toekomst eruit?

De drie sprekers (Patrick Buck (ProRail) namens de opdrachtgevers, Martijn Smitt (Strukton) namens de opdrachtnemers en Markus Thewes (Ruhr-Universität Bochum) namens het buitenland en de opleiders) beantwoorden deze vraag elk vanuit hun eigen context. Daarbij noemen ze steeds twee uiteenlopende eigenschappen, kenmerken of vaardigheden.

Drie eigenschappen

Nadat een spreker zijn visie heeft gegeven, kiest de zaal middels een debat welke van de twee genoemde eigenschappen het belangrijkst is. Zodoende zijn er na afloop drie eigenschappen genoteerd die de ondergrondse ingenieur in 2025 zou moeten hebben. De verwachting is dat deze kenmerken onverenigbaar zijn. De zaal wordt gevraagd welke van de drie op dit moment het minst aanwezig is. Daarop volgt een debat over mogelijke oplossingen om dit gat te overbruggen.Nu al meedenken over de ondergrondse ingenieur van de toekomst? Discussieer met ons mee op op TWITTER; gebruik #ir2020 in uw tweet.

Workshop Trillingen

Op 3 november houdt het COB een workshop ‘Trillingen bij goederenvervoer over het spoor’. De workshop vindt plaats van 08.30 tot 12.30 in Fort Voordorp, Groenekan (nabij Utrecht). Aansluitend vindt hier het Technologiesymposium van het COB plaats.

Deze workshop is een vervolg op de bijeenkomst van 25 maart 2011, waarbij wij met elkaar over ontwikkelingen hebben gesproken die er toe moeten leiden dat de problemen, zoals die nu in de praktijk ervaren worden, opgelost of in ieder geval beperkt worden. Tijdens de workshop zullen de leden van de werkgroep, die hebben bijgedragen aan het conceptrapport van de commissie Laagfrequente Trillingen bij goederenvervoer (T130), de inhoud van het rapport toelichten. Zij zullen met name ingaan op de ontwikkelde voorstellen voor onderzoek en de prioritering hiervan. Aanmelden
Interesse? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@cob.nl, o.v.v. ‘Workshop Trillingen bij goederenvervoer’. Aanmelden kan tot woensdag 19 oktober.>> LEES MEER OVER DE WORKSHOP TRILLINGEN