Nieuwsbrief Oktober 2013

In deze nieuwsbrief:

>> VACATURE COB-COÖRINDATOR
>> VRAAGBAAK TUNNELVEILIGHEID KAN VAN START
>> ONDERGRONDS BOUWEN TEGEN TORNADO’S
>> INTERACTIEF BOEK OVER DE ONDERGROND
>> NIEUWE PAO-CURSUSSEN OVER ONDERGRONDS BOUWEN

Wordt u onze nieuwe coördinator?

Na ruim twee jaar stopt Brenda Berkhout als COB-coördinator Tunnels en bouwputten. Zij wil zich weer gaan toeleggen op projecten bij haar werkgever TEC. Het COB zoekt voor haar een waardige opvolg(st)er. Participanten van het COB worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

De coördinatoren vervullen een centrale rol bij het COB. Zij onderhouden het contact met het netwerk, signaleren nieuwe vraagstukken, helpen het netwerk bij het opstarten van initiatieven en begeleiden (onderzoeks)projecten. Voor de functie van coördinator Tunnels en bouwputten zoeken we iemand met een achtergrond in de civiele techniek die aanvoelt waar onderzoeksbehoeften liggen bij de civiele ontwerpers.

Heeft u interesse in deze functie en werkt u bij een (toekomstige) participant van het COB? Stuur dan een korte motivatie en een CV naar Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL. De uitvraag sluit op vrijdag 15 november. Meer informatie vindt u OP DE WEBSITE.

Vraagbaak tunnelveiligheid kan van start

Heeft u kennisvragen over tunnelveiligheid? Binnenkort staan Roel Scholten, Ron Beij en Leen van Gelder klaar om deze te beantwoorden. Zij vormen samen het nieuwe Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), dat de kennisfunctie van de opgeheven Commissie Tunnelveiligheid gaat invullen.

Het KPT is een gevolg van de WIJZIGING IN DE TUNNELWET die per 1 juli jl. in werking is getreden. Hiermee werd de COMMISSIE TUNNELVEILIGHEID opgeheven: de adviestaak is ondergebracht bij de VEILIGHEIDSBEAMBTE en het ministerie van IenM vroeg het COB het KPT in te richten voor de kennistaak.

Met de aanstelling van Roel Scholten (NedMobiel) als coördinator, Ron Beij (Brandweer Amsterdam) als expert veiligheidsorganisatie/hulpverlening en Leen van Gelder (Soltegro) als expert TTI/civiele bouw begint het KPT nu echt vorm te krijgen. Zij gaan samen bepalen hoe het KPT de kennistaak precies gaat invullen.
>> OP ONZE WEBSITE STELLEN WE DE HEREN AAN U VOOR.

 

Ondergronds bouwen tegen tornado’s

Een stadje tegen tornado’s beschermen door vanuit een ondergronds tunnelsysteem koude lucht hard omhoog te blazen. Dat is wat acht basisscholieren uit Eindhoven bedachten voor de opgave van de First Lego League van dit jaar. Ze zijn al vergevorderd met de uitwerking van hun plan, maar ze kunnen uw advies nog goed gebruiken.

De FIRST LEGO LEAGUE is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. Het team NXT GENERATION uit Eindhoven gaat de uitdaging aan om het stadje Hazelwoord tegen tornado’s te beschermen. Ze willen dit doen door via ondergrondse windtunnels de weersomstandigheden zo te veranderen, dat er geen tornado’s ontstaan.
>> LEES MEER OVER HET PLAN

Heeft u tips voor NXT Generation of wilt u meer weten over hun onderzoek? Neem dan contact met hen op via TWITTER, FACEBOOK of VIA HET COB.

Interactief boek over de ondergrond

Op 1 november aanstaande verschijnt het iBook ‘Onder de grond’, een interactief boek voor de iPad over de ondergrond van Nederland. Met veel foto’s, filmpjes, animaties, kaarten, infographics en 3D-modellen is het boek even avontuurlijk als leerzaam.

Het iBook is mede ontwikkeld door Geo-Impuls, Deltares, SKB en het COB. In drie hoofdstukken komen de geologische geschiedenis van Nederland, de biodiversiteit van de bovenste bodemlagen en de veelzijdigheid van ondergronds bouwen aan de orde. Er is ook lesmateriaal ontwikkeld om het iBook op school te kunnen gebruiken.

Het iBook ‘Onder de grond’ is gratis te downloaden VIA ITUNES. Het lesmateriaal is beschikbaar VIA UITGEVERIJ LIJN43.

PAO-cursussen over ondergronds bouwen

Op 28 en 29 november organiseert Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) de cursus Integraal ontwerpen van tunnels, die u inzicht biedt in de diverse disciplines die bij de realisatie van een tunnel betrokken zijn. Daarnaast organiseren PAO en het COB bij voldoende belangstelling in 2014 twee activiteiten over veiligheid van ondergrondse infrastructuur.

In de cursus INTEGRAAL ONTWERPEN VAN TUNNELS komen diverse tunneltypen aan de orde. Er wordt onder meer ingegaan op de functionele specificaties, veiligheid, geotechniek, assetmanagement, civieltechnische aspecten en tunneltechnische installaties. Ook wordt er aandacht besteed aan het functioneren van tunnels als onderdeel van een netwerk.

Volgend jaar bundelen PAO en het COB de krachten voor twee activiteiten op het gebied van veiligheid: een PRAKTIJKDAG VEILIGHEID ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR over Spoorzone Delft (voorjaar 2014) en de cursus VEILIGHEID ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR (4 dagen in tweede of vierde kwartaal 2014). De cursus reikt een integrale aanpak aan voor tunnels, overkappingen en verdiepte liggingen. Hierbij wordt stilgestaan bij de wetgeving en de wijze waarop daarmee dient te worden omgegaan.

De twee activiteiten in 2014 vinden alleen doorgang bij voldoende belangstelling. Stuur daarom een e-mail aan CURSUS-PAO@PAO.TUDELFT.NL als u interesse heeft in een of beide cursussen. Geef hierbij aan om welke cursus het gaat en met hoeveel personen u zou willen komen. Deze e-mail is geheel vrijblijvend. Bij voldoende positieve signalen gaan wij de cursussen organiseren.