Jongeren interesseren voor de ondergrond: ‘Je moet er vroeg bij zijn’

Twee vertegenwoordigers van ‘de nieuwe generatie’ geven hun visie op de uitdagingen die de ondergrondse wereld van kabels en leidingen biedt.

Informatie samenbrengen in digitaal ecosysteem

Partijen die actief zijn in de ondergrond, moeten op een effectieve manier data kunnen uitwisselen. Een onmisbaar element is een breed gedragen, centrale afspraak over digitalisering.

Ontwerpstudie biedt de vrijheid om te dromen

Zeven teams gaan de komende maanden in het kader van de ontwerpstudie Stad x Ruimte aan de slag met inrichtingsvraagstukken van zes gemeenten in Nederland en Vlaanderen.

Hoe sterk zijn houten palen na jaren in de grond?

Een breed onderzoeksprogramma, waarbij de gemeente Amsterdam samenwerkt met de TU Delft, Deltares en de gemeente Rotterdam, moet inzicht geven in de draagkracht van circa een miljoen palen onder bruggen en kades.

DIALOOG • Blankenburgverbinding profiteert van 4D-BIM

Succesvol ontwerpen en bouwen vraagt om goede afstemming tussen alle betrokkenen. Bouwconsortium BAAK zet vol in op het koppelen van planning en 3D-modellen.

Een stuk complexer dan het ‘ophangen van een paar lampjes’

Elke wijziging in bestaande tunnels is complex en vraagt om een uitgebreide voorbereiding, zeker als het gaat om het toevoegen van een nieuwe logische functievervuller (LFV).

Twee jaar later: hoe staat het met het uitvoeringsprotocol?

In 2019 tekenden acht partijen voor het soepeler laten verlopen van verleggingsprocessen van kabels en leidingen. Het begrip voor elkaars werk is inmiddels duidelijk gegroeid.

Ondergrondse fietsenstalling op onmogelijke plek

Op een van de drukste plekken van Amsterdam gaat een nieuwe ondergrondse fietsenstalling open. De bouw ervan was een forse uitdaging, zowel logistiek als constructief.

IN FOCUS • Ondergronds paleis

In 2020 is er enorm veel werk verzet voor de vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo. De ruwbouw van de ondergrondse uitbreiding is klaar, de contouren van de vijver zijn zichtbaar en diep daaronder zijn ruimtes gecreëerd met paleiselijke afmetingen.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT • Ondergronds waternet in 3D

Studenten kregen de opdracht om assets van het afvalwater- en drinkwaternet van Waternet in 3D te visualiseren om in kaart te brengen wat er in de directe omgeving van een asset gebeurt.

De visie van … Jenny Daverveld

“‘‘Maak een plan over digitalisering’: daarmee ging ik op weg. Met gelijk als eerste struikelpunt: wat is digitalisering? Je kunt er zo verschrikkelijk veel onder verstaan.”