Verdieping november 2021

Over ondergronds bouwen is zoveel moois te vertellen, maar het COB wil u en het milieu niet belasten met stapels papier. De Verdieping is het antwoord. In de papieren Onderbouwing vindt u de essentie en hier, online in de Verdieping, kunt u uitgebreid verder lezen, klikken en kijken.

>> Download de Onderbouwing van november 2021 als pdf (5 MB)
>> Naar het archief voor meer Onderbouwingen en Verdiepingen

Eén project, één mond

Bouwcombinatie De Groene Boog en opdrachtgever Rijkswaterstaat pakken de communicatie over de Rottemerentunnel gezamenlijk op en zetten een vlogger in. Zowel intern als extern hebben de vlogs een verbindende waarde.

Waardevolle samenwerking COB-netwerk en MIRT-team

In Rotterdam wordt nagedacht over een nieuwe oeververbinding. Het COB-netwerk is ingeschakeld om ook (deels) ondergrondse alternatieven een volwaardige kans te geven.

Op zoek naar de grenzen van het technisch haalbare

Een stapeling van uitdagingen in een relatief klein gebied maakte de verlegging van kabels en leidingen in een van de projectgebieden van de RijnlandRoute bijna onmogelijk.

‘Kies voor systematisch werken met landelijke datasets’

Digitalisering inzetten voor civieltechnische vraagstukken: Bas Jonkman (TU Delft) vertelt wat de tunnelwereld kan leren van die van de waterveiligheid

De visie van … Paul Carstens

‘Er moet zeker op het gebied van ondergronds bouwen en ontwikkelen een nieuwe balans gevonden worden in risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.’

‘Met elkaar maken we de onzekerheidsmarge steeds kleiner’

Inzicht in het bestaande gebruik van de ondergrond is randvoorwaardelijk voor bovengrondse opgaven. Op naar een digital twin van de ondergrond.

DIALOOG • Feiten en fabels op een rij, maar hoe nu verder?

Aan de slag met ‘dwarsliggende feiten’; feiten die we anders zouden willen zien om samenwerking in kabels-en-leidingenprojecten vlotter te laten verlopen.

Damwand als duurzame energieopwekker

Door damwandplanken te voorzien van een warmtewisselaar is een forse bijdrage aan het verduurzamen van de energievoorziening mogelijk.

Voorspoedige bouw dwarsverbindingen Corbulotunnel

De dwarsverbindingen in de Corbulotunnel worden aanzienlijk breder dan in eerder gebouwde boortunnels. Het gebruik van grondbevriezing werd geoptimaliseerd.

Uitdagende sonderingen in ondergrondse parkeergarage

Om te bepalen of de Rotterdamse Schouwburgpleingarage uit 1965 extra belasting kan dragen, zijn dwars door de dikke, betonnen garagevloer vier sonderingen uitgevoerd.

Waterveiligheid van ondergrondse voedingspunten

De ruimte die algemene voedingspunten innemen, gaat soms ten koste van het straatbeeld. Een alternatieve plek is ondergronds. Maar hoe zit het dan met de waterveiligheid?