Schreudersstudieprijs 2012

De Schreudersstudieprijs is dé prijs voor een afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds bouwen. Hij wordt om het jaar uitgereikt met als doel de vernieuwende blik van studenten te blijven stimuleren. Dit jaar waren er liefst eenentwintig inzendingen. De twee winnaars – een in de categorie Conceptueel en een in de categorie Techniek – werden bekend gemaakt tijdens het COB-congres op 29 november jl.

Winnaar Conceptueel

Daniëlle Bakkes wilde graag een grootschalige en ingewikkelde kwestie als afstudeeronderzoek aan de Academie voor Bouwkunst. De water problematiek van Maastricht bleek zeer geschikt. Ze zocht de pijnpunten op en transformeerde die tot aanwinsten voor de stad.
>>  Lees het interview

Winnaar Techniek

Met zijn afstudeerscriptie Dimensionering van onderwaterbetonvloeren heeft Ruud Arkesteijn de Schreudersstudieprijs in de categorie Techniek gewonnen. De winnaar is het meest ingenomen met het oordeel van de jury dat het onderzoek een meerwaarde voor de praktijk betekent.
>>  Lees het interview

Eervolle vermeldingen

Categorie Techniek: Jori Kappen en Bas Albers

Jori Kappen en Bas Albers delen de eervolle vermelding in de categorie Techniek voor hun studies naar de invloed van ondergronds bouwen op naastliggende metselwerkconstructies. De jury van de Schreudersstudieprijs spreekt van “twee zeer gedegen studies. [..] Dit is op zeer deskundige en wetenschappelijke wijze benaderd. Een indrukwekkende exercitie op wetenschappelijk niveau, waarmee meteen wordt aangetoond dat de invloed van geboorde tunnels op de omgeving (indien juist uitgevoerd) beheerst kan verlopen. Het ondersteunt de zienswijze dat de onderzoeken ten behoeve van boren van tunnels een punt bereikt hebben dat volgend onderzoek zich op andere zaken zou kunnen richten.”

Jori Kappen, sinds 1 september als constructeur werkzaam bij Ballast Nedam in Nieuwegein, was ‘aangenaam verrast’ toen hij hoorde dat zijn studie een eervolle vermelding had gekregen. “Ik hoop dat toekomstige studenten verdergaan met mijn onderzoek. Er zijn een paar puntjes nog niet opgelost, maar met nieuwe ontwikkelingen moet het wel mogelijk zijn dat alsnog te doen.” Bas Albers is inmiddels werkzaam als constructeur bij BAM Infra Civiel: “Er zullen nog vaak tunnels in stedelijk gebied worden aangelegd, waarbij de interactie met de bebouwing bovengronds steeds sterker zal worden. De modellen die nu worden gehanteerd, zijn conservatief. Ik twijfel aan het belang van de invloed van bepaalde parameters, en het zou goed zijn als daar vervolgonderzoek naar wordt gedaan.”

Conceptueel: Sandra Brouwer

Sandra Brouwer ontving een eervolle vermelding in de categorie Conceptueel voor haar onderzoek naar de procesarchitectuur van twee grote tunnelprojecten, Zuidas Amsterdam en Spoorzone Delft. Zij zoekt de oorzaak waarom het zo moeilijk is op tunnels te bouwen in Nederland, vooral in de slechte procesvoering rondom dit soort grote infrastructurele werken. De jury van de Schreudersstudieprijs roemt de “uitstekende analyse bij de twee projecten op basis van bestaande theorie over procesarchitectuur bij complexe werken van De Bruijn c.s.” en oordeelt: “Het werk heeft een grote meerwaarde, omdat de procesarchitectuur nog niet vaak zo is onderzocht en/of toegepast in grote infrawerken. De resultaten van het onderzoek zijn relevant voor het vakgebied. Een goede procesvoering kan bijdragen aan meer steun voor bouwen op tunnels.”

Sandra kon vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn bij de uitreiking op het COB-congres. Zij heeft telefonisch laten weten erg blij te zijn met de eervolle vermelding.

>> Lees meer over alle genomineerde projecten