Integrale aanpak ‘best for project’

Jan Willemsen is businessgroup directeur infra bij Croon Elektrotechniek. Sinds september 2012 maakt hij deel uit van het COB-bestuur. Hij zet zich in voor een integrale aanpak bij ondergrondse bouwprojecten

“Het ondergronds bouwen verandert snel. Was het vroeger vooral een civiele wereld, tegenwoordig neemt ook elektrotechniek een prominente plaats in. Dat is logisch. De eisen aan bijvoorbeeld de veiligheid en de doorstroming in een tunnel nemen verder toe en elektrotechnische installaties helpen deze eisen te realiseren. Dat gebeurt met steeds complexere systemen. Het belang van geavanceerde elektrotechniek is daarmee de afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten.

Het is verstandig om elektrotechniek en mechanica vanaf het begin te betrekken bij ondergrondse bouwprojecten. Een integrale benadering, waarbij de verschillende disciplines hun expertise bundelen, leidt tot oplossingen die kwalitatief hoogwaardiger zijn. Het is, zeker op de langere termijn, ook financieel aantrekkelijk: de total cost of ownership daalt. Een voorbeeld: als de elektrotechnisch installateur al bij het ontwerp van een tunnel betrokken is, dan kan deze een oplossing inbrengen waardoor een tunnel niet hoeft te worden afgesloten voor installatie-onderhoud. Dat voorkomt forse boetes voor de beherende partij. Zo’n integrale aanpak is dus gunstig voor gebruikers, opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Alle partijen onderkennen dit. Maar om vervolgens de stap te zetten naar het toekennen van een volwaardige rol aan de elektrotechniek, blijkt lastig. Croon Elektrotechniek heeft bij de Sluiskiltunnel voor het eerst een positie als volwaardig consortiumpartner ingenomen. We denken mee over het totale project, zijn medeverantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat en delen ook in het risico. Dat kan alleen als de betrokken partijen elkaar vertrouwen en volledig open zijn. In plaats van het belang van het eigen bedrijf voorop te stellen, moeten we opkomen voor het gemeenschappelijk belang. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een civiele oplossing de voorkeur krijgt boven een elektrotechnische. Wanneer de betrokken partijen gezamenlijk één portemonnee beheren, is dat niet erg: het gaat erom wat ‘best for project’ is.

Het COB is het platform bij uitstek om onze ervaringen en visie te delen. Dat doe ik graag, want een integrale aanpak bij bouwprojecten leidt tot betere resultaten en tevreden opdrachtgevers.”

Naast Jan Willemsen zijn ook Piet Besselink (Royal HaskoningDHV) en Gert-Jan Vermeulen (Heijmans) in september 2012 toegetreden tot het COB-bestuur.