De Verdieping - januari 2014

We doen natuurlijk ons best om in de Onderbouwing zoveel mogelijk te vertellen over ondergrondse projecten. Maar op papier is de ruimte nou eenmaal beperkt. Op internet kennen we dat probleem niet. Daarom publiceren we de artikelen uit de Onderbouwing voortaan online, in de Verdieping, en plaatsen we samenvattingen in het gedrukte blad. Op deze manier kunnen we u beter van dienst zijn: de essentie op papier en de verdieping op de site. Want de digitale artikelen vullen we zo veel mogelijk aan met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.

>> Bekijk de Onderbouwing van januari 2014 als pdf

Enquête

In september 2012 is het blad voor het eerst in haar nieuwe, slanke vorm verschenen. We zijn benieuwd wat u vindt van de huidige opzet. Geef uw mening aan ons door via de online enquête.

Thema: Veiligheid

Veilig(e) ondergrondse bouwwerken maken en gebruiken is een vak apart. Je kunt er moeilijk bij en uit, mensen reageren anders. Het onderwerp staat inmiddels gelukkig goed op de kaart. In deze Onderbouwing enkele bijzondere invalshoeken.

Voor de architecten stond voorop dat bezoekers van de parkeergarage in het Catharina Amaliapark in Apeldoorn zich prettig en veilig moeten voelen. Daarom hebben ze alle relevante partijen direct in de planvorming meegenomen.

Het Geo-Risk Portal brengt georisico’s in kaart en maakt deze ook toegankelijk voor mensen zonder technische achtergrond.

Een goede risico-inventarisatie vooraf, uitgebreide monitoring en nauwe samenwerking zorgden ervoor dat de complexe verbouwing van het Conservatoriumhotel zonder noemenswaardige problemen verliep.

Een oude, vijf meter brede tunnel vervangen door een nieuwe van zeventien meter breed – met het station nog in gebruik.

De Schreudersprijs 2013 ging naar de boortunnel van de Noord/Zuidlijn, maar over de gehele linie spreekt de jury over een hoge kwaliteit en toont ze zich verheugd over de grote verscheidenheid aan ondergrondse projecten.

Lekkage bij zinkvoegconstructies in bestaande tunnels is een reëel risico. Experts uit het COB-netwerk buigen zich over de kwestie: hoe kunnen zulke lekkages ontstaan en wat kun je ertegen doen?