Prijs naar boorspecialisten van de toekomst

De Schreudersprijs 2013 is toegekend aan de boortunnel van de Noord/Zuidlijn. Rijksadviseur Infrastructuur en Stad Rients Dijkstra bij de uitreiking van de prijs tijdens het COB-congres op 31 oktober jl.: “Dit project levert een belangrijke bijdrage aan ondergronds bouwen, omdat het aantoont dat het mogelijk is om zonder noemenswaardige problemen een tunnel door slappe grond te boren onder een dichtbebouwd gebied met monumentale panden.”

De prijs is in Amsterdam met groot enthousiasme ontvangen. Niet alleen bij de Dienst Metro, maar ook op het stadhuis, waar wethouder Eric Wiebes daags na de uitreiking de felicitaties van de raadscommissie Verkeer en Vervoer in ontvangst mocht nemen. En op de website, waar overwegend positieve reacties te lezen waren. Hoite Detmar, directeur Omgeving en Reizigers van de Dienst Metro: “Het is een beloning voor ons allemaal. Na het rapport van de commissie Veerman in 2008 is keihard gewerkt om het gevoel van eigenwaarde terug te krijgen. Nu vieren we successen met z’n allen.”

De boorploeg bij de aankomst van tunnelboormachine Molly bij station De Pijp. (Foto: Dienst Metro/Alphons Nieuwenhuis)

“We hebben bewust alleen de boortunnel ingediend voor de Schreudersprijs. Het gehele project met zijn diepe stations, het afzinken onder het IJ en de werkzaamheden onder station Amsterdam CS is te omvangrijk en bovendien nog niet geheel afgerond. Voor de boortunnels was het nu het juiste moment, omdat deze klaar zijn, inclusief de dwarsverbindingen en de nooduitgangen die deel uitmaakten van hetzelfde contract. Dit is dus een duidelijk afgerond geheel. Het gehele project indienen voor welke prijs dan ook, kan niet voor 2017. We houden ons er nog steeds aan dat je de huid niet moet verkopen voor de beer geschoten is. Er blijven altijd risico’s.

Studenten
“De vijfentwintigduizend euro van de Schreudersprijs stoppen we in een educatief project. Die bestemming ligt in het verlengde van het Noord/Zuidlijnkennisnet, waar we kennis die is opgedaan tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn, willen verdiepen en vastleggen. Dat willen we zo interactief mogelijk doen. Daarin past dus dat we naar de universiteiten toe gaan en daar de boormannen en -specialisten van de toekomst gaan opzoeken. De jury van de Schreudersprijs heeft aangegeven dat we in Amsterdam een internationale benchmark hebben neergezet. We kunnen die uitstraling en de lessen die wij onderweg geleerd hebben, gebruiken om jongeren enthousiast te maken.”

Het educatieve project van de Dienst Metro bestaat uit twee stageopdrachten die de relatie tussen diverse onderwijsvelden en het project Noord/Zuidlijn verder moeten versterken. Het gaat om een meer inhoudelijke stageopdracht waarin de Dienst Metro onderzoekt op welke manier de kennis die bij het project Noord/Zuidlijn is opgedaan bij kennisinstellingen (hogescholen en universiteiten) gebruikt en gedeeld wordt. De tweede is een creatieve opdracht op het vlak van audiovisuele communicatie waarin Noord/Zuidlijnkennisnet aan de hand van filmpjes in beeld brengt hoe kennis vanuit het project Noord/Zuidlijn in het onderwijs terechtkomt. Met het filmmateriaal wordt op de website www.noordzuidlijnkennis.net een videobank gevormd. De video’s kunnen gebruikt worden tijdens (gast)colleges en op andere communicatiemomenten.

Trots
Na de aanvankelijke scepsis over de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de sterke weerstand na de verzakking bij de Vijzelgracht is de stemming omgeslagen. Een groot deel van de Amsterdammers is inmiddels trots op het project. “We laten zien wat we doen en wat we gedaan hebben. Dat leidt ertoe dat mensen zich realiseren dat het bijzonder is. ‘Het is toch wel knap. Goed dat wij dit als Amsterdam doen’, is wat je hoort. Na tien tot vijftien jaar overlast moet je dat relativeren, maar het betekent wel dat we vooruit kunnen kijken. Straks gaan er 175.000 tot 200.000 reizigers per dag gebruikmaken van de Noord/Zuidlijn. We zien nu dat overal langs het tracé wordt nagedacht. En dan gaat het niet alleen om fietsenstallingen of de breedte van het trottoir bij de uitgang van een station, maar over de hele maaiveldinrichting.

Meer lezen