De Verdieping - januari 2015

We doen natuurlijk ons best om in de Onderbouwing zoveel mogelijk te vertellen over ondergrondse projecten. Maar op papier is de ruimte nou eenmaal beperkt. Op internet kennen we dat probleem niet. Daarom publiceren we de artikelen uit de Onderbouwing voortaan online, in de Verdieping, en plaatsen we samenvattingen in het gedrukte blad. Op deze manier kunnen we u beter van dienst zijn: de essentie op papier en de verdieping op de site. Want de digitale artikelen vullen we zo veel mogelijk aan met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.

>> Download de Onderbouwing van januari 2015 als pdf

Enquête

In september 2012 is het blad voor het eerst in haar nieuwe, slanke vorm verschenen. We zijn benieuwd wat u vindt van de huidige opzet. Geef uw mening aan ons door via de online enquête.

Thema: Provincies en de ondergrond

Hoe gaan provincies om met de ondergrond? Denken zij bij het maken van beleid en het uitvoeren van projecten verder dan tot op het maaiveld? Provincies geven zelf het antwoord.

Veiligheid aantonen bij niet-rijkstunnels

Als de voorgeschreven QRA-methode eigenlijk niet werkt, is er met de nodige denkkracht toch wel uit te komen.

Geslaagde afzinkoperatie bij Leeuwarden

Alleen het drijfvermogen en de stabiliteit van de aquaductbak werden benut tijdens het afzinken.

DIALOOG Scrummend de Velsertunnel renoveren

Na de voorlopige gunning heeft aanneemconsortium Hyacint scrumsessies met opdrachtgever Rijkswaterstaat gehouden om de contracteisen te verhelderen en overeenstemming te krijgen over de technische oplossingen.

Studenten ontwerpen RijnlandRoute

De minor Sustainable Communities is gericht op het ontwerpen en bouwen van duurzame constructies.

Alle winst uit de ondergrond

Inspirerende speeches en workshops om partijen ervan bewust te maken dat de ondergrond kansen biedt.

VISIE VAN… Egbert van der Wal

“De Rotterdamse haven heeft een dynamiek waarbij aspecten zoals inventiviteit, samenwerking en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.”