Ketheltunnel in gebruik

Op vrijdagavond 18 december 2015 reed minister Schultz van Haegen (IenM) als eerste over de nieuwe A4 Delft-Schiedam. Bij Midden-Delfland gaat de weg door de twee kilometer lange Ketheltunnel.

De openstelling van de nieuwe tunnel was nog even spannend. In november bleek dat er door een lekkage in de damwanden drie keer meer water moet worden weggepompt dan gepland. Ook kwam naar buiten dat er scheuren in de tunnel hebben gezeten die pas bij de reparatie bekend werden bij de gemeente Schiedam, die de openstellingsvergunning moest afgeven. Op 8 december oordeelde de gemeente echter positief over de veiligheid en op 15 december verleende het Hoogheemraadschap van Delfland een gewijzigde watervergunning, waarmee de tunnel open kon.

Ketheltunnel, juni 2015. (Foto: Flickr/Jeroen van Lieshout)

Toch ondergrondse fietsenstalling voor station Amersfoort

Doordat de bestaande kelders onder het stationsplein onverwacht niet aan de gemeente worden verkocht, kwam het plan voor de ondergrondse fietsenstalling aan het wankelen. Volgens wethouder Buijtelaar is nieuwbouw echter een goed alternatief.

De gemeente Amersfoort wilde enkele grote kelders onder de kantoren op het stationsplein aanwenden voor een nieuwe fietsenstalling. Die koop gaat niet door. “Nu kunnen we wachten en in gesprek gaan met de nieuwe eigenaar, maar dat duurt te lang”, zegt wethouder Buijtelaar. Volgens hem is nieuwbouw niet duurder; het zou zelfs iets goedkoper moeten zijn. Onder meer taxi-ondernemers vrezen voor overlast als de nieuwe stalling wordt aangelegd. “Laten we eerst eens kijken waarop we uitkomen”, zegt Buijtelaar. “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat bussen en taxi’s geen diensten meer kunnen draaien.”

Onderbreking over waarde

De artikelen in dit blad vindt u ook op onze website, net als zo veel andere verhalen en projecten. Om daar op uw gemak doorheen te bladeren, is er de Onderbreking, een systeem om digitale koffietafelboeken te maken.

U kon al Onderbrekingen maken over duurzaamheid, assetmanagement en verbinden. Het thema Waardering is nu toegevoegd. Met een druk op de knop maakt u online een bladerbaar boek gevuld met de leukste en meest interessante artikelen over onder- en bovengrondse waarde die op onze website staan. Een Onderbreking is altijd up-to-date en steeds weer anders, omdat het boek à la minute wordt gegenereerd.
>> Maak Onderbreking over waarde

Leidraad Geocommunicatie

Hoewel Geo-Impuls in april 2015 officieel is afgesloten, is er in het najaar nog een vernieuwde publicatie verschenen. De Leidraad Geocommunicatie is aangevuld met extra praktijkervaringen.

De Leidraad Geocommunicatie bevat geleerde lessen, instrumenten en gebruikerstips voor communicatie over geotechnische risico’s bij projecten. In februari 2013 verscheen de eerste versie, gebaseerd op de ervaringen bij A2 Maastricht, Spoorzone Delft en de herinrichting Noordwal-Veenkade. Daarna ging het leren in de praktijk verder. De Leidraad is gebruikt bij andere projecten, zoals de spoorzones Bunnik en Bilthoven en de parkeergarage Boerenwetering in Amsterdam, en er zijn cursussen gegeven over geocommunicatie. In de zomer van 2015 zijn alle nieuwe ervaringen verwerkt in de Leidraad.
>> Lees meer over Geo-Impuls

Nationaal congres veenbodemdaling

De bodem in delen van West- en Noord-Nederland daalt voortdurend door de slappe veen- en kleilagen, met verzakkingen en waterproblemen tot gevolg. Belanghebbenden bundelen hun krachten voor een grondige aanpak. Tijdens het congres Heel Holland Zakt hoort u er alles over.

De insteek van het nationale congres over veenbodemdaling moge duidelijk zijn: een serieus probleem op een leuke manier in de spotlights. Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten buigen zich over slimme oplossingen en nieuwe ideeën. Het wordt een actieve dag met verrassende combinaties en aanknopingspunten voor de toekomst.

31 maart 2016 | www.slappebodem.nl/hhz

RIONEDdag

Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland, organiseert op 4 februari 2016 een dag vol actuele informatie, kennisprogramma’s en ontmoetingen.

Na de plenaire opening met Wim de Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, zijn er verschillende sessies. In de kennisprogramma’s van vijftig minuten wordt een thema uitgediept. Bij de interactieve kennistafelgesprekken van dertien minuten wisselt u snel praktische kennis en ervaringen uit. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de RIONEDinnovatieprijs.

4 februari 2016 | Beatrix Theater, Utrecht | www.rioneddag.nl

PAO-cursussen

PAO Techniek en Management helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis. Mede in samenwerking met het COB organiseert PAOTM binnenkort de volgende cursussen op het gebied van ondergronds bouwen:

  • 11 en 12 februari 2016 – Risicogestuurd grondonderzoek
  • 10, 11, 17 en 18 maart 2016 – Damwandconstructies en bouwputten
  • 22 maart en 12 april 2016 – Grondonderzoek: bepaling van parameters
  • 5 en 6 april 2016 – Bouw en infrastructuur op slappe bodem
  • 5, 6, 19 en 20 april 2016 – Veiligheid ondergrondse infrastructuur

Meer informatie op www.paotm.nl