Flexival 2017: de Omdenkshow

Het Flexival was altijd al anders dan andere bijeenkomsten, maar dit jaar gaat het roer écht om. Op 15 februari 2017 staat de Omdenkshow centraal. Dat betekent een omgekeerde blik op ruimtelijke ordening, ondergronds ruimtegebruik en waardecreatie. U bent van harte welkom!

De Omdenkshow is een ultieme mix van theater, cabaret en voordracht, gebaseerd op het gedachtegoed van Berthold Gunster, de grondlegger van het Omdenken. De proactieve manier van kijken zal u enorm helpen bij het agenderen en waarderen van de ondergrond! Op het Flexivalprogramma staan verder onderwerpen zoals stadsplanning, ex post evaluaties, beleid voor kabels en leidingen, procesmanagement en de Maand van de Onderwereld. Ontvangst, lunch en borrel zijn in het cultuurhuis Rozet in Arnhem; de sessies vinden plaats in de historische kelders.
>> Meer informatie en aanmelden

Nieuwe platformcoördinator Beheer en onderhoud

Het COB-platform Beheer en onderhoud heeft een nieuwe coördinator: Maarten van Riel, adviseur assetmanagement bij Movares. “Het juiste onderhoud maakt grote verschillen in de kosten en prestaties van objecten. Ik zou het mooi vinden als we met het platform concrete invulling kunnen geven aan actuele begrippen zoals ‘goed huisvaderschap’ en de ‘managing agent’.”
>> Lees meer over platform Beheer en onderhoud

Aandacht voor cyber security

Het onvoldoende op peil zijn, of het volledig ontbreken van digitale beveiliging, vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van ondergrondse objecten. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis center) gericht op tunnels om kennis en ervaringen over cyber security in infrastructuur te delen. Naar verwachting publiceren zij dit najaar een handboek.

Over cyber security is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Partijen die bij ondergrondse objecten betrokken zijn, zoals beheerders, hebben in veel gevallen onvoldoende kennis over cyber security om de juiste en afdoende maatregelen te nemen. Tijdens de ISAC-bijeenkomsten kunnen betrokkenen hun ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van cyber security in projecten en objecten. Daarnaast werken de deelnemers aan een publicatie om het bewustzijn inzake cyber security te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de sector. Het doel is dit handboek na de zomer van 2017 te publiceren.
>> Naar projectpagina

Doe mee!

16 MAART 2017
Leren van oefeningen en incidenten
Op het COB-congres 2016 werd in een subsessie alvast een voorschot genomen op de publicatie ‘Leren van oefeningen en incidenten’. Op donderdag 16 maart 2017 kunt u het eerste exemplaar in ontvangst nemen tijdens een workshop. De experts zullen ingaan op de leerpunten die zijn verzameld uit evaluaties van oefeningen en incidenten, en handvatten bieden voor het opzetten van oefeningen en evaluaties.
>> Lees meer

30 MAART 2017
Kennisdag Gaasperdammertunnel
De Gaasperdammertunnel is een omvangrijk tunnelproject in een complexe omgeving. Opdrachtgever Rijkswaterstaat, aanneemcombinatie IXAS en het COB hebben een gezamenlijk leertraject opgezet om al tijdens het project ervaringen vast te leggen, te benutten en te delen. De lessen tot nu toe worden 30 maart 2017 gepresenteerd op een speciale kennisdag voor medewerkers van andere tunnelprojecten.
>> Lees meer

30 MEI 2017
Studiedag Grenzeloos renoveren
Het renoveren van tunnels is zowel in België als in Nederland een zeer actueel thema. Renovatie vereist andere competenties dan de aanleg van een tunnel. Daarom organiseren de Vlaamse ingenieursvereniging ie-net en het COB op 30 mei 2017 een gezamenlijke studiedag voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en adviesbureaus, vergunningverleners en tunnelbeheerders.
>> Lees meer

Sponsors gezocht!

Is uw organisatie actief in het werkveld tunnelrenovatie? Verbind dan uw naam aan de studiedag Grenzeloos renoveren! Als sponsor kunt u rekenen op veel aandacht van potentiële opdrachtgevers, partners en (nieuwe) collega’s. Neem voor meer informatie contact op via info@cob.nl of 085 4862 410.