Tunnel van de toekomst

De nieuwe tunnelwet en de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) hebben eraan bijgedragen dat tunnelprojecten soepeler verlopen. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe stap. Het COB-netwerk heeft een langetermijnvisie op tunnels geformuleerd, die ertoe moet leiden dat de renovatieopgave en de bouw van nieuwe tunnels proactief, slimmer en beter kunnen worden opgepakt.

Katalysator voor vernieuwing

In de vorige Onderbouwing werd het rapport al aangekondigd: KIS Maastunnel, een visie op het selecteren van een bouwpartner die kwaliteit, integraliteit en samenwerking beheerst. Hoe die visie in de praktijk uitpakt, werd tijdens het COB-congres op 8 december 2016 verteld door Wilbert Jansen (gemeente Rotterdam), Jacco Groen (Mobilis) en Marcel Hertogh (COB-expertteam).

Rotterdamsebaan: duurzaamheid troef

De ambitie is hoog. De Victorie Boogie Woogietunnel, de boortunnel in de Rotterdamsebaan, moet de meest duurzame tunnel van Nederland worden. Projectdirecteur Paul Janssen van de gemeente Den Haag en projectmanager Michel Langhout van BAM Infra vertellen welke keuzes zij hebben gemaakt om dit doel te bereiken.

Rol informatie bij rioolvervanging vaak beperkt

Nederlandse gemeenten geven ieder jaar honderden miljoenen uit aan rioolvervanging. Je zou daarom verwachten dat vervangingsbeslissingen goed zijn onderbouwd en zijn gebaseerd op grondig inzicht in de toestand van het riool. Dat is niet altijd het geval. Dat blijkt uit een onderzoek van het kennisprogramma Urban Drainage.

‘Voorkom eindeloze discussies over veiligheid’

Ronald Gram was nauw betrokken bij het opstellen van de Landelijke Tunnelstandaard (L TS). Met het toenemende aantal verdiept aangelegde wegen vreest hij dat de discussies over veiligheid weer in alle hevigheid zullen terugkeren. Daarom roept hij alle betrokken partijen op om het gesprek aan te gaan over de balans tussen veiligheid en beschikbaarheid.