A2-tunnel open

In de nacht van 15 op 16 december 2016 is de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen. Dankzij de dubbellaagse tunnel rijdt het verkeer over de A2 bij Maastricht vanaf nu ondergronds.

In 2011 begon het consortium Avenue2 met de bouw van de vier tunnelbuizen. De onderste twee zijn voor het doorgaande verkeer en de bovenste twee voor het regionale en lokale verkeer. Bovenop de tunnel komt een langgerekt park met voet- en fietspaden, de Groene Loper. Vooral voor omwonenden is de nieuwe situatie een verademing. “Je kon het verschil al merken om 6.00 uur”, zegt een buurtbewoonster. “Als je wakker werd stond er altijd veel verkeer. Ik stond vanmorgen op en ging eens luisteren. Heerlijk. Er kwamen maar twee auto’s langs.”
>> Website A2 Maastricht

Renovatie Velsertunnel gereed

Na exact negen maanden sluiting is de Velsertunnel op maandagmorgen 16 januari 2017 weer opengegaan voor het verkeer. De oudste snelwegtunnel van Nederland is van binnen compleet gemoderniseerd.

Rijkswaterstaat en aanneemcombinatie Hyacint hebben de Velsertunnel onder meer voorzien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe vluchtwegen en een eigentijdse digitale besturing. Ook hebben de tunnelwanden een beschermende witte coating gekregen en is de doorrijhoogte met twaalf centimeter vergroot. Op 8 januari jl. was er een speciale publieksdag waarop duizenden belangstellenden al door de gerenoveerde tunnel wandelden.
>> Website renovatie Velsertunnel

Complexe klus geklaard

Vanwege de beperkte ruimte, de vele stakeholders en de monumentale panden en bomen in de buurt was het bepaald geen gemakkelijke opgave, maar de parkeergarage onder het Tournooiveld in Den Haag is open.

“We hebben op veel momenten moeten puzzelen en samenwerken en ook moeten doorzetten om het voor elkaar te krijgen”, aldus wethouder Revis. Maar iedereen is blij dat de parkeergarage Museumkwartier er is. Parkeerders kunnen vanuit de luxe garage zó het Lange Voorhout of het Binnenhof oplopen.
>> Lees meer

Geschiedenis tunnelveiligheid

Door toenemende vergrijzing verdwijnt kennis over de achtergrond van huidige standaarden en werkwijzen voor tunnelveiligheid in hoog tempo uit de sector. De publicatie Tunnelveiligheid verklaard die in november 2016 is uitgebracht door het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), biedt houvast.

Het naslagwerk legt de ontstaansgeschiedenis van het tunnelveiligheidsdenken in Nederland en de achterliggende overwegingen uit, met als doel mensen die nieuw intreden in de tunnelwereld, of mensen die op zoek zijn naar meer achtergrond, beeld en gevoel te geven bij het waarom van vigerende standaardvoorzieningen en -uitvoeringen.
>> Website KPT
>> Download Tunnelveiligheid verklaard vanaf de kennisbank

Tips voor een succesvolle openstelling

De aanleg van de spoortunnel in Delft was niet alleen een technisch hoogstandje: met name het proces naar de ingebruikname is bijzonder soepel verlopen. Met de publicatie In één keer goed wil de projectorganisatie de geleerde lessen overdragen aan vergelijkbare spoor- en wegtunnelprojecten.

De belangrijkste lessen, ervaringen en tips komen in (chrono)logische volgorde aan bod. Er wordt onder meer ingegaan op het opleiden, trainen en oefenen (OTO), het test- en simulatieprogramma en het stakeholdermanagement. Ook de uitdagingen van inbeheername komen aan de orde: hoe zorg je ervoor dat zo snel mo – gelijk kan worden afgeschaald naar ‘business as usual’?
>> Download In een keer goed vanaf de kennisbank

Warmte- en koudenetten in de praktijk

Op 7 december 2016 nam minister Kamp het boek Duurzame warmte en koude van auteur Klaas de Jong in ontvangst. Het boek geeft een overzicht van warmte- en koudenetten in binnen- en buitenland.

In 102 bladzijden wordt uitgebreid ingegaan op Nederlands, Vlaams en Europees beleid, praktijkvoorbeelden met productiecijfers, technische en organisatorische ontwikkelingen en innovaties.
>> Lees meer

Vernieuwd en interactief

De RIONEDdag is het jaarlijkse congres van en voor professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer. Er is onder meer aandacht voor het aanleggen, onderhouden en vervangen van rioleringen.

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele informatie, verdiepende parallelsessies, intensieve kennistafels en ontmoetingen met collega’s. Ieders inbreng wordt groter doordat meningen, vragen en reacties direct worden ingebracht door een sidekick naast de voorzitter. Neem hiervoor uw smartphone of tablet mee!

2 feb. 2017 | Beatrix Theater Utrecht | www.riool.net/rioneddag

PAOTM-cursussen

PAO Techniek en Management helpt hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen van hun kennis. Mede in samenwerking met het COB organiseert PAOTM binnenkort de volgende cursussen op het gebied van ondergronds bouwen.

7 februari 2017 • Damwandconstructies en bouwputten
7 maart 2017 • Veiligheid ondergrondse infrastructuur
11 april 2017 • Heien en trillen van damwanden en funderingspalen

>> Website PAOTM

Roadshow over graafschade

CROW organiseert in januari en februari 2017 een roadshow van bijeenkomsten over de nieuwe CROW-publicatie 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Hoe brengt u die richtlijn in de praktijk?

Om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen, heeft het CROW met partners in de graafketen een richtlijn ontwikkeld. Op 2 november 2016 is hiervan een nieuwe versie gepresenteerd, CROW-publicatie 500. De bijeenkomsten in januari en februari 2017 richten zich vooral op mensen die al werken met de bestaande CROW-publicatie 250. In een dagdeel wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in de nieuwe richtlijn. Wat zijn de verschillen? Waar moet u op letten?

18 januari 2017 • Rotterdam Ahoy (InfraTech)
1 februari 2017 • Van der Valk Zwolle
15 februari 2017 • Van der Valk Veenendaal
22 februari 2017 • Van der Valk Uden-Veghel