Winnaar: A2 Maastricht

De jury noemt project A2 Maastricht ‘een voorbeeld voor andere steden’ dat de ondergrondse optie op de kaart kan zetten. In het juryrapport wordt zowel de betekenis van het project als de technische uitvoering geroemd. Louis Prompers, van A2 Maastricht, en Bauke Lobbezoo van Strukton Civiel, namens aanneemcombinatie Avenue2, namen de prijs in ontvangst.

“Het project A2 Maastricht is zonder twijfel een groot en omvangrijk project en raakt de kern van de stad Maastricht”, aldus de jury. “Met de ondertunneling van de A2 in Maastricht is een einde gekomen aan een groot knelpunt in het rijkswegennet en is tevens een sterke verbetering van de leefbaarheid van de stad gerealiseerd. Het project is inventief door het idee van de aannemer om de tunnel te stapelen. Zo creëerde men meer capaciteit dan het referentieontwerp tegen dezelfde prijs! De jury roemt het project voor het getoonde lef. De tunnel is voor alle soorten verkeer toegankelijk. De bouw is technisch hoogstaand uitgevoerd in een moeilijke ondergrond, waarbij risicobeheersing vooropstond. In een relatief korte tijd zijn de vele benodigde vergunningen verkregen. Tevens was er veel aandacht voor een goede communicatie met de omgeving. Dit project zal een voorbeeld zijn voor andere steden en de ondergrondse optie op de kaart zetten.”
(Foto: Peter Wijnands)

Kroon op het werk
Louis Prompers van A2 Maastricht: “De prijs geeft een ‘boost’. Het is een mooie kroon op ons werk, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de stad.” Bauke Lobbezoo van Strukton Civiel, namens aanneemcombinatie Avenue2: “We zijn heel erg trots op deze prijs. De inventiviteit van het stapelen en de afronding met de Groene Loper hebben veel impact gehad. De jury geeft het project een heel mooie beoordeling, waarbij niet alleen is gekeken naar de techniek, maar ook naar de manier waarop we het project hebben verwezenlijkt.”

De lof van de jury is niet nieuw. Het project blijkt inmiddels ook internationaal te zijn opgevallen. Louis Prompers: “Tijdens een internationale conferentie voor stedenbouwkundigen in Parijs werd Maastricht naast Madrid, Boston en Parijs als voorbeeld genoemd. En er zijn al heel wat mensen op bezoek geweest. A2 Maastricht heeft Antwerpen geïnspireerd en ook het Zuidasdok een prikkel gegeven. Nu de omgeving steeds verder wordt ingevuld, neemt het aantal positieve reacties verder toe. Men ziet dat de ambities in de praktijk ook echt worden waargemaakt.” Bauke Lobbezoo is inmiddels gevraagd om het project toe te lichten tijdens de Concrete Dialogue in Brussel.

Louis Prompers: “We hebben het succes van dit project te danken aan het stadsbestuur Maastricht en haar visie om vast te houden aan een compacte stad in een weids landschap, en de visionaire kartrekkers van Rijkswaterstaat om een samenwerkingsverband aan te gaan met de regio voor een totaalaanpak van stad en snelweg. Om het knelpunt in de A2 bij Maastricht op te lossen, is lang gespeeld met het idee van een oostelijke randweg. Die zou niet alle problemen hebben opgelost en zou een enorme impact hebben gehad op het landschap. De opdrachtgevers hebben de markt uitgedaagd om te komen tot een oplossing die maximale synergie zou geven tussen mobiliteit en leefbaarheid. Hadden we die opgaven gesplitst, dan was het plakken en knippen geworden.”

Integraal
“Er is ingezet op vijf speerpunten: focus op de inhoud, de ambitie voor de stad, maximale synergie, mobiliteit en leefbaarheid”, vervolgt Prompers. “Het resultaat is meer dan de som der delen, omdat er is ingezet op een integrale oplossing in plaats van sectorale oplossingen. Zo’n uitgangspunt volhouden, vraagt kracht en volharding. We hebben gezocht naar een bondgenootschappelijke aanpak, waarin alle betrokkenen gelijkwaardig aan elkaar waren. Of met andere woorden: de kwaliteit van je project is zo goed als de kwaliteit van de samenwerking. Dat geldt ook voor het sturen op participatie in plaats van ingekapselde inspraak. De stad en de bedrijven zijn meegenomen in de oplossing en in de uitvoeringsfase. We hebben de kennis en kunde van burgers en bedrijven benut en daarbij gigantisch geïnvesteerd in communicatie, op basis van eerlijke informatie zonder dat er sprake was van verschuilen achter regelgeving.”