A9 krijgt landtunnel met elf rijstroken

In april is de aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg gestart. Rijkswaterstaat geeft opdracht om de weg te verbreden en een drie kilometer lange landtunnel aan te leggen.

De A9 Gaasperdammerweg is onderdeel van het grootschalige wegverbredingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere. Zes consortia zijn nog in de race voor het DBFM-contract. Het project omvat onder meer de aanleg van een landtunnel met vijf tunnelbuizen. Eind 2020 moet het project gereed zijn.
> Lees het hele artikel

Brazilië gaat voor Nederlandse expertise

Royal HaskoningDHV heeft de opdracht gekregen om het ontwerpproces voor een nieuw aan te leggen zinktunnel in de grootste zeehaven van Brazilië te ondersteunen.

De nieuwe tunnel zorgt voor een directe verbinding tussen de steden Santos en Guarujá. Een brug was geen optie gezien de kosten en de negatieve impact ervan op de stad. Mede op advies van Royal HaskoningDHV is gekozen voor een vijfhonderd meter lange zinktunnel. Het ingenieursbureau zal het ontwerpproces sturen en inhoudelijk begeleiden.
>> Lees het hele artikel

Gevraagd: meedenkkracht

Het COB bruist van de energie en ideeën, maar om het ondergronds bouwen écht verder te brengen, hebben we uw hulp nodig. Uw expertise, kennis, ervaring, netwerk, visie… Doet u mee?

  • COB-Academy

    Met de COB-Academy willen we de stap van theorie naar praktijk verkleinen. De precieze vorm en invulling moeten nog worden uitgewerkt. Uw ideeën zijn hierbij van harte welkom.

  • COB-Congres

    Op 31 oktober 2013 is het COB-congres. We ontvangen graag suggesties voor het programma, zoals een bijzondere spreker, een mooi project of een onderwerp waar u meer over wilt weten.

  • De Onderbouwing

    Heeft u nieuwtjes, projecten of achtergrondverhalen voor de Onderbouwing van september? Laat het ons dan weten! Suggesties moeten binnen zijn vóór maandag 17 juni 2013.

Neem contact op via info@cob.nl of 0182 540 660.

In het oog van de orkaan

In het boek In het oog van de orkaan laat Jan Rotmans zien hoe transities tot stand komen en hoe deze kunnen worden ‘gestuurd’ naar een duurzamere samenleving.

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is onze maatschappij op dit moment instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar wordt de deur voor radicale veranderingen geopend. Veel mensen zien de storm die door de samenleving raast nog niet en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het boek van Jan Rotmans draagt bij aan de bewustwording hiervan.

In het oog van de orkaan | Jan Rotmans | 9 oktober 2012 | ISBN: 978-94-6104-026-8

Betalen en genieten beter in balans

De rapportage Verdienstelijke netwerken presenteert de uitkomsten van het COB/SKB-project Kabels en leidingen in de grondexploitatie.

Bij de aanleg van kabels en leidingen is het onduidelijk of er maatschappelijke optimaliteit wordt bereikt: kunnen de betrokken partijen (leveranciers van netwerkdiensten, netbeheerders, consumenten en overheid) niet méér bereiken als ze slimmer met de kosten omgaan? De werkgroep heeft hiervoor onderzoek gedaan naar de kosten die gemoeid zijn met investeringen in energie- en nutsinfrastructuur en de dekking van deze kosten.

Na verschijnen kunt u het rapport gratis downloaden vanaf de kennisbank van het COB en de website van SKB.

Veiligheid ondergrondse bouwwerken

Op 22 mei jl. is de handreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken gepresenteerd. Een boekje vol praktische en eenduidige adviezen over de aanpak van ondergrondse veiligheid.

De handreiking vervangt de bestaande leidraad uit 1999. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft de leidraad samen met het COB op basis van nieuwe inzichten geactualiseerd. De nieuwe handreiking geeft antwoorden op vragen als: Wie doet wat en wanneer? Welke actuele wet- en regelgeving is van toepassing? Hoe en wanneer stem je af met de hulpdiensten?

De handleiding is gratis te downloaden vanaf de kennisbank van het COB

Slappebodemdag

Met elkaar aan de slag om de slappe bodem op de politieke agenda te zetten. Dat is het doel van de Slappebodemdag 2013: Tijd voor een grondige aanpak!

Veel Nederlandse gemeenten hebben hoge onderhoudskosten voor wegen, rioleringen en groenvoorzieningen door de slappe ondergrond. Het Platform Slappe Bodem zet zich in voor kennisdeling en -ontwikkeling om deze problematiek aan te pakken. Op de Slappebodemdag 2013 wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen via presentaties, een informatiemarkt en verschillende workshops.

21 juni 2013 | Flora Boskoop | www.slappebodem.nl/congres

Constructeursdag

Ook dit jaar organiseert de Betonvereniging de Constructeursdag. Het thema is Binden en verbinden: de constructeur als integrator van verschillende werelden.

De constructeur vertaalt een ruimtelijk of functioneel ontwerp in een veilig en maakbaar technisch ontwerp. Daarmee speelt de constructeur een onmisbare rol in onze gefragmenteerde bouwkolom. Op de Constructeursdag staat deze verbindende functie centraal. Er is volop gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren. Tijdens de parallelsessies worden verschillende icoonprojecten gepresenteerd, waaronder de gestapelde tunnel in de A2 bij Maastricht.

13 juni 2013 | De Kuip, Rotterdam | www.betonvereniging.nl/constructeursdag

Geotechniek

De International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering richt zich deze keer op de uitdagingen en innovaties binnen de geotechniek.

Binnen het thema Challenges and innovations in geotechnics is er op de 18e editie van de ICSMGE vooral aandacht voor het werk van de verschillende technische commissies van de ISSMGE (organisator van de conferenties). Op het programma staan onder meer lezingen over funderingen, offshore geotechniek en modelleren. Er zijn daarnaast speciale presentaties over de aanleg van metrotunnels in Singapore en Parijs.

2 t/m 6 sept. 2013 | Paris International Conference Centre (Palais des Congrès), Frankrijk | www.issmge2013.org