Visie van Hoite Detmar

‘Hoe behouden we de kennis als de boorexperts klaar zijn?’

Na vijftien jaar voorbereiden en ruim tien jaar bouwen maakt Hoite Detmar
de tussenbalans op van de Noord/Zuidlijn. “Een project waar
zevenhonderdduizend archeologische vondsten zijn gedaan, drie miljard euro
aan de bouw is uitgegeven en bijna zeven kilometer tunnel is geboord: Wat
kunnen we daarvan leren? En wat doen we met die kennis?”

“Als directeur Omgeving en Reizigers bij de dienst Metro ben ik onder meer
verantwoordelijk voor het kennismanagement. Kennismanagement wil zeggen
hetstructureren, delen, verrijken en verankeren van de kennis die met de
Noord/Zuidlijn wordt opgedaan, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen
doen.

De lekkages op de Vijzelgracht waren bijvoorbeeld aanleiding voor verschillende
promovendi om nieuwe kennis te ontwikkelen over diepwanden en boortechnieken
. Er zijn uitgebreide studies verricht naar compensation grouting, een techniek
waarbij voegmiddel in de bodem wordt geïnjecteerd met het doel de grond te
verdichten en ‘op te tillen’. Ook wordt onze realistische en open wijze van
communicatie en omgevingsmanagement door veel andere projectorganisaties
gevolgd en gekopieerd. De lessen op het gebied van projectmanagement en
projectbeheersing hebben we in workshops gedeeld met andere projecten in
Amsterdam en omgeving. Daar gaan we mee door. Niet alleen om anderen
desgevraagd te helpen, maar vooral ook om zelf verder te leren door in gesprek
te blijven met anderen.

Op de nieuwe website www.noordzuidlijnkennis.nl zoeken we de interactie met
vakgenoten. Het online kennisplatform is gericht op experts, de specialisten. Zij
zorgen voor de inhoud, zij reageren op artikelen of andere reacties van vakbroeders.
We doen dat dus in een open dialoog met de omgeving, wat past bij de filosofie
van onze projectorganisatie. Zo benutten we al langer de website www.hierzijnwij.nu
 om met het brede publiek in gesprek te gaan over de laatste actualiteiten met
betrekking tot de Noord/Zuidlijn.

Ons kennismanagement concentreert zich dit jaar op de opbrengst van het boren.
Vorig jaar is het boren van de acht tunnels afgerond. En als eind 2013 de
nooduitgangen gereed zijn, vliegen de contractteams van ons en van de aannemer uit
naar andere projecten. De kennis die in de hoofden van die mensen zit, raken we dan
kwijt. Dit willen we natuurlijk voorkomen.

Wij voelen het als onze publieke plicht om de lessen van een project van drie miljard
euro te ontsluiten, vast te leggen en te verdiepen. Dat kunnen we niet alleen; we hebben
hiervoor de partijen nodig die met ons aan het project hebben gewerkt, zoals de
ingenieursbureaus en aannemers. Een organisatie die die partijen verbindt, is het COB.
Het is dan ook een bewuste keuze om participant te worden van het COB. We willen met
hen werken aan een gezamenlijk programma. Op het COB-congres op 31 oktober
verwachten we daar meer over te kunnen vertellen.”

Hoite Detmar is directeur Omgeving en Reizigers bij de Noord/Zuidlijn en
verantwoordelijk voor het kennismanagement vanuit de projectorganisatie.
Kijk voor meer informatie opwww.noordzuidlijnkennis.nl of neem contact op via
h.detmar@metro.amsterdam.nl. Algemene informatie over de Noord/Zuidlijn is te
vinden op www.hierzijnwij.nu