Case: parkeergarage Houtwal

Sinds het najaar van 2011 heeft Harderwijk er een parkeerlocatie bij. Direct tegen de stadskern is een volledig ondergrondse parkeergarage gerealiseerd, waar plek is voor liefst vierhonderdvijftig auto’s. Bijzonder is ook de ronde vorm en het glazen dak: hierdoor is er zelfs op de benedenverdieping – eenentwintig meter onder het plantsoen – nog daglicht te zien.

Kurkentrekker

Gemeente Harderwijk had als doel de mooiste ondergrondse parkeergarage van Nederland te realiseren. Zij koos daarom voor een innovatief ontwerp, waarbij de automobilist als in een kurkentrekker naar beneden cirkelt, zonder belemmerd te worden door pilaren of steile hellingen.

Slim ontgraven

In oktober 2009 startte bouwcombinatie Strukton Hegeman met de aanleg van de parkeergarage. Om overlast te beperken, werd de bouwput hydraulisch ontgraven: het zand werd opgezogen en via een persleiding naar een depot verpompt. Extra leidingen waren niet nodig, omdat de gemeente het riool ter beschikking stelde.

Stevige constructie

Betonnen kolommen – zestien voor de buitenring en acht voor de middenring – ondersteunen de prefab betonnen platen van de parkeerverdiepingen. Het niet-glazen gedeelte van het dak bestaat uit ruim vijftig betonnen dakliggers met een gewicht van elk zestien ton.

Lucht en ruimte

Er werd expliciet gekozen voor kwaliteit van de omgeving. Zo werd het parkeerdak niet bebouwd, maar voorzien van gras. Bovendien is gekozen voor beloopbaar glas, zodat het terrein een recreatief karakter heeft.