Hollands glorie

Kan de faam van de Nederlandse waterbouw – de dijken, polders en Deltawerken – afstralen op ondergronds bouwen en daarmee nieuwe kansen bieden? In de Onderbouwing van maart 2012 een verkenning van de kracht en inhoud van Hollands Glorie.

Nederland wordt gezien als wereldmarktleider op het gebied van afzinktunnels. Niet alleen kent ons land met afstand de hoogste dichtheid van dit soort ondergrondse bouwwerken; steeds vaker ook zijn Nederlandse bedrijven betrokken bij projecten in het buitenland. In de slipstream van de afzinkkennis en -ervaring, vindt meer expertise aftrek buiten de landsgrenzen. Al dan niet gedreven door de sombere vooruitzichten in eigen land, proberen Nederlandse bedrijven zich bovendien beter te profileren. Kunnen zij in hun exportstrategie gebruikmaken van een specifieke, herkenbare Nederlandse component?

Succes door Hollands ondernemerschap

Bij het profileren van Nederlandse bedrijven voor buitenlandse ondergrondse bouwprojecten blijven de individuele kwaliteiten de doorslag geven. Hans de Wit (TEC) en Martijn Smitt (Strukton Civiel) over durf, vertrouwen, grenzen verleggen, Guus Hiddink en lege hoogleraarsstoelen.

Monitoringsysteem als exportproduct

Nergens ter wereld is de aanleg van een tunnel zo lang en zo intensief gemonitord als bij de Noord/Zuidlijn. Is het systeem een potentieel exportproduct dat kan meeliften op engineerings- en uitvoeringsopdrachten voor ondergrondse bouwprojecten in het buitenland?

Met de marktwerking kwam de export

Hollands Glorie is verbonden met Nederlandse strijd met het water. Baggeraars, dijkenbouwers, inpolderingen en Deltawerken hebben het begrip Hollands Glorie internationaal aanzien gegeven. Met name zinktunnels hebben zich in dat rijtje geschaard.

Oranje pakpapier als het moet

In het kielzog van koningin Beatrix reisde BAM-bestuursvoorzitter Nico de Vries afgelopen januari mee naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman. “Zo’n staatsbezoek opent deuren, maar tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat het slechts een hulpmiddel is.”

Beleving ondergrondse ruimten is anders in het buitenland

Marcel Blom van Benthem Crouwel Architekten constateert dat er tussen landen grote verschillen zijn in wat mensen als prettig ervaren. Inzicht in en aandacht voor de ondergrondbeleving kan de deuren openen voor buitenlandse projecten.