Jong en oud

Ondergronds bouwen is een typisch ervaringsvak. Toch hebben beginnelingen het vakgebied ook veel te bieden. Datzelfde geldt voor nieuwe kennis en technologie. Hoe voegen jong en oud zich bij elkaar?

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe kennis landt in de praktijk?

Timo Heimovaara, hoogleraar Geo-environmental Engineering aan de TU Delft, denkt niet dat er een standaardaanpak is die garandeert dat nieuw ontwikkelde kennis en technologie wordt toegepast, maar zijn ervaringen in de bodemsanering hebben hem veel geleerd over de belangrijke factoren.

‘Met wie wil jij weleens belangen verstrengelen?’

Een voortzetting van Jong SKB, maar met nieuw elan en nieuwe uitgangspunten. Het platform JongSTRONG is volop in ontwikkeling.

DIALOOG: Kennis over afzinken van generatie op generatie

Bij Van Hattum en Blankevoort gaat kennis over afzinken van generatie op generatie. Zo bewaken ze de continuïteit

Jongeren anticiperen op veranderingen in de markt

Bij Generation Croon gaan netwerken, persoonlijke ontwikkeling van young professionals en een denktankfunctie hand in hand.

Grensoverschrijdend in de ondergrond

Wat is er nodig om energie- en nutsbedrijven te laten samenwerken in de ondergrond? Young professionals geven antwoord.