‘Met wie wil jij weleens belangen verstrengelen?’

“Voorheen was SKB onze moederorganisatie en enige partner. Nu werken we samen met Rijkswaterstaat, SIKB en BodemBreedForum. Dat geeft een heel andere dynamiek en nieuwe mogelijkheden”, vertelt Meinie Naus, bestuurslid van JongSTRONG. Het netwerk van young professionals in de ondergrond is een voortzetting van Jong SKB, maar met nieuw elan en nieuwe uitgangspunten.

Waar het nieuwe elan precies toe leidt, is nog onderwerp van discussie. Half april was de eerste bijeenkomst. De young professionals van JongSTRONG waren te gast bij het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) Voorjaarscongres in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Samen met Jong KNW werd als onderdeel van het congres voor dertig jongeren een gratis workshop georganiseerd. De titel ‘Hoezo gedoe’, als reactie op ‘Gedoe in de ondergrond’, de titel van het KNW-congres, geeft al aan dat JongSTRONG kiest voor een kritische rol. Sonja Kooiman, actief lid van zowel JongSTRONG als Jong KNW en adviseur governance van ondergrond en waterbeheer bij Ambient, hield de zaal voor dat JongSTRONG ervoor gaat zorgen dat de stem van jongeren wordt gehoord.

Met de vertoning van In de ondergrond, een film van bodemvakman Roelof Stuurman over dilemma’s en keuzes in de ondergrond (zie onderaan dit artikel), werd de discussie gestart. Eric van Griensven van Brabant Water relativeerde in een korte toelichting het ‘gedoe’ uit de titel van het congres door aan te geven dat kennis en kunde uit verschillende hoeken nodig zijn om de verschillende belangen in de ondergrond te kunnen verenigen. Hij vergeleek gebruik van de ondergrond met een huis, waarin verschillende mensen met verschillende belangen toch tot een werkbare verdeling van de beschikbare ruimte komen. In de discussie die Sonja Kooiman inleidde met de vraag ‘Met wie wil jij weleens belangen verstrengelen?’, bleef de huismetafoor terugkeren. Onder andere in een conclusie die ook meteen JongSTRONG lijkt te rechtvaardigen: “Jongeren zetten gemakkelijk deuren open, terwijl ouderen zich vaak vastbijten in bestaande instituties.”

De naam JongSTRONG is afgeleid van STRONG, de Structuurvisie Ondergrond van de Rijksoverheid, die moet leiden tot samenhangend beleid voor activiteiten in de ondergrond via het brede Programma Bodem en Ondergrond. De volgende activiteit van JongSTRONG vindt plaats op 29 mei. Dan combineren de jongeren werken met netwerken tijdens een flexwerkdag. Tegelijkertijd wordt druk gelobbyd om het netwerk verder uit te breiden en wordt er samengewerkt met andere jongerennetwerken.