Nieuwe participanten

Sinds de laatste Onderbouwing hebben drie nieuwe organisaties zich aangesloten bij het COB. Een hartelijk welkom aan Nebest, Kimpro en Imagine!

Nebest Adviesgroep is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, technisch advies en projectmanagement in de infrastructuursector. Het bedrijf is geen onbekende voor het COB. Bij het project Instandhouding zinkvoegen hebben Nebestingenieurs al waardevolle bijdragen geleverd.

Kimpro ondersteunt organisaties bij projecten en processen op het gebied van industriële automatisering, datacommunicatie, telecommunicatie en telemetrie. Zodoende werkt het bedrijf onder meer voor Rijkswaterstaat aan tunnelprojecten en verkeerscentrales.

Imagine, een bureau voor projectmanagement, technisch management en engineering van infrastructurele projecten, heeft veel ervaring op het gebied van ICT, elektrotechniek en automatisering. Imagine werkte bijvoorbeeld aan de besturingssystemen en datanetwerken van de Tweede Coentunnel.

Presentatie rapport Monitoring

Elders in de Verdieping leest u er meer over: het COB-rapport met best practices voor monitoring. Op maandag 27 juni 2016 wordt het rapport gepresenteerd in een workshop met de betrokken experts. We horen het graag als u erbij wilt zijn!

Experts van de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en A2 Maastricht hebben hun ervaringen met monitoring samengebracht om toekomstige projecten te voorzien van praktische tips. In het rapport wordt uitvoerig ingegaan op de ontwerpen monitoringsfilosofieën, gemaakte voorspellingen, verzamelde meetdata en aanpassingen in het bouw- en/of monitoringsproces. Tijdens de workshop kunt u de experts uw vragen, dilemma’s en suggesties voorleggen. De workshop start om 12.30 uur met een inlooplunch en wordt om 16.00 uur afgesloten met een borrel.

Meer informatie en aanmelding via Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410
>> Projectpagina Monitoring
>> Artikel ‘Als we dát hadden geweten…’

Diner van de Ondergrond 2016:
De toekomst van tunnels

De zesde editie van het Diner van de Ondergrond zal plaatsvinden op maandag 20 juni 2016. De gasten komen wederom bijeen op de Bouwcampus. Dit jaar wordt hen gevraagd om mee te denken over een toekomstvisie op tunnels in Nederland

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie, en worden er ook veel nieuwe tunnels gebouwd. Het COB-netwerk zal daarbij oplossingen moeten vinden voor opgaven rondom veiligheid, levensduur en beschikbaarheid. Om die opgaven proactief, slimmer en beter op te pakken, wil het COB samen met de participanten komen tot een langetermijnvisie en actieplan. Het Diner van de Ondergrond 2016 vormt hiervoor de aftrap. De gasten krijgen de gelegenheid om hun ideeën, wensen, voorstellen, visies en uitgangspunten in te brengen. Na het Diner gaat het COB de bijdragen uitwerken en een white paper opstellen.

Voor het Diner van de Ondergrond worden participanten op persoonlijke titel uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

In memoriam: Ab Schreuders

(Foto: Vincent Basler)

Op donderdag 7 april 2016 is Ab Schreuders, grondlegger van de Stichting A.M. Schreuders, op zesennegentigjarige leeftijd rustig ingeslapen. Zijn geest was tot het laatst vrijwel ongebroken, maar zijn lichaam bezweek. Ab Schreuders was een icoon van het ondergronds bouwen in Nederland. Met veel dankbaarheid en respect zal het COB aan hem blijven terugdenken.
>> Lees meer

Win 2.500 euro en eeuwige roem

Bent u tussen 1 september 2014 en 15 september 2016 afgestudeerd aan een Nederlands hogeschool of universiteit met een onderzoek op het gebied van ondergronds bouwen? Meld u dan nu aan voor de Schreudersstudieprijs! De winnaar ontvangt 2.500 euro en de eeuwige roem. Ga voor meer informatie www.cob.nl/schreudersstudieprijs.

 

Meer-waarde met de ondergrond

In de afgelopen drie jaar heeft de Carrousel Ondergrond en ordening vijftien bijeenkomsten en drie Flexivals georganiseerd. Een aantal resultaten hiervan zijn gebundeld tot het boek Meer-waarde met de ondergrond. De presentatie vindt plaats op 18 juni 2016, tijdens de opening van de expositie Ondergronds in het ABC Architectuurcentrum Haarlem.

“Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is een terra incognita. De afgelopen jaren heeft de Carrousel onontgonnen delen daarvan in kaart gebracht. We hebben verrassende inzichten opgedaan en begaanbare wegen gevonden ‘van waardering via afweging naar agendering’. We hopen de lezer te inspireren met onze verhalen en ontdekkingen”, aldus COB-coördinator Henk Werksma, sinds 2013 facilitor van de Carrousel. In de publicatie wordt onder meer ingegaan op verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

De boekpresentatie start rond 17.00 uur en is gratis bij te wonen. Aanmelding is niet nodig. Naderhand zal Meer-waarde met de ondergrond beschikbaar komen via de COB-kennisbank.
>> Lees meer over de expositie Ondergronds

Even voorstellen: franck Stroomer

Eind 2015 is het platform Beheer en onderhoud van start gegaan. Franck Stroomer is aangesteld om het platform verder vorm te geven. Als senior adviseur bij Arcadis is Franck gespecialiseerd in de integratie tussen techniek, organisaties en processen. Met deze expertise en zijn brancheoverstijgende netwerk is hij bij uitstek geschikt voor de rol van COB-platformcoördinator. In ‘De visie van’ stelt hij zichzelf voor.
>> Lees ‘De visie van… Franck Stroomer’