De onvoorziene effecten van overdruk in station Delft

Na de opening van de nieuwe spoortunnel in Delft bleek dat de luchtdruk bij langsrazende treinen zo hoog wordt, dat draaideuren vanzelf gaan draaien. Het hoe en waarom van dit voorval is grondig bestudeerd.

“Aan de ontwerpen van het station, zowel boven- als ondergronds, liggen allerlei soorten eisen ten grondslag, waaronder criteria voor luchtdruk”, vertelt Isidoor Hermans, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS). “De opgetreden luchtdruk is niet wezenlijk hoger dan was voorspeld.” De dynamische componenten zoals draai- en vluchtdeuren, rookschermen en ventilatiesystemen bleken echter niet tegen een sterke compressiegolf bestand. In de loop van 2016 worden stap voor stap uiteenlopende maatregelen genomen, waarmee de snelheid van het treinverkeer naar honderd kilometer per uur en verder kan worden opgevoerd.
>> Lees het complete artikel van Spoorzone Delft

COB internationaal?

Op 14 maart 2016 heeft het COB het projectvoorstel Innovation in networks (I2N) ingediend bij INTERREG North Sea Region. I2N zich op het versterken en opzetten van internationale kennisnetwerken op het gebied van ondergronds bouwen.

Om ondergronds bouwen als vakgebied verder te kunnen ontwikkelen, is samenwerking tussen de stakeholders essentieel. Met I2N wil het COB de internationale kennisuitwisseling versterken. Er wordt onder meer samengewerkt met de TU Delft, de Norwegian University of Science and Technology, het Vlaams Kenniscentrum PPS, Universiteit Antwerpen en Sund og Bælt A/S. Het doel is om best practices te formuleren voor gezamenlijk innoveren: hoe kun je in een samenwerkingsverband met publieke organisaties, private bedrijven en kennisinstituten van elkaar leren en tot nieuwe oplossingen komen?

De subsidieaanvraag betreft geen nieuw project, maar vooral het vastleggen, verfijnen en doorontwikkelen van de COB-werkwijze. Deze zomer wordt de ingediende Expression of Interest beoordeeld. Bij een positieve uitkomst mag het COB samen met de partners het voorstel gaan uitwerken tot een Full application.
>> Lees meer

COB-jaarverslag 2015

Eind april heeft het COB het jaarverslag over 2015 gepubliceerd. De activiteiten zijn gerangschikt naar thema en kennisvraag, zodat u direct inzicht krijgt in de voortgang van het COB-programma 2015-2020.

In het jaarverslag leest u welke activiteiten er vorig jaar dankzij de bijdragen van het netwerk hebben plaatsgevonden. In maart 2015 verhuisde het COB naar de Bouwcampus. De start op deze gloednieuwe locatie werd gemarkeerd met het Diner van de Ondergrond, waarop de recent ingestelde programmaraad goedkeuring gaf aan de strategie, het COB-programma 2015-2020. Later in het jaar is de website vernieuwd en kwam de eerste Onderbreking uit. Ondertussen werden er vele projecten afgerond en initiatieven opgestart. Het jaarverslag noemt enkele highlights.

> Naar het jaarverslag

Proceedings WTC2016

Van 22 t/m 28 april 2016 vond in San Francisco (VS) het World Tunnel Congress plaats. Alle geaccepteerde papers zijn op te vragen bij het COB. De inhoudsopgave vindt u op de kennisbank.

Het WTC is een jaarlijks evenement van de International Tunnelling and Underground Space Association (ITA). Dit jaar waren er meer dan tweeduizend deelnemers uit ruim vijftig landen en circa zestig technische presentaties, korte cursussen en postersessies. De proceedings omvatten driehonderdtwaalf papers over onderwerpen als veiligheid, innovatieve technieken, monitoring, tunnel-grondinteractie, boortunneltechnologie, grondverbetering, risicomanagement en omgevingsmanagement.

Via de COB-kennisbank kunt de inhoudsopgave van de proceedings downloaden. Heeft u interesse in een of meerdere papers, neem dan contact op met het COB via info@cob.nl of 085 4862 410, zodat we u de betreffende pdf(‘s) kunnen toesturen.

Constructeursdag

De Betonvereniging organiseert in samenwerking met Bouwen met Staal, VNconstructeurs en YouCon op 9 juni de jaarlijkse Constructeursdag.

Het congresprogramma – met als thema Bouwen aan de toekomst – omvat lezingen, debatten, de beëdiging van nieuwe Register Constructeurs en de benoeming van Constructeur van het jaar. Daarnaast is er een expositievloer waarop bedrijven hun producten en diensten presenteren.

9 juni 2016 | De Bouwcampus, Delft |

www.constructeursdag.eu

Dag van de Bouw

Zaterdag 4 juni 2016 zetten talloze bouwprojecten hun hekken weer open voor het brede publiek. De Dag van de Bouw trekt ieder jaar zo’n honderdduizend bezoekers. Ook veel ondergrondse projecten doen mee.

U kunt onder meer een kijkje nemen bij diverse parkeergarages, zoals onder het Tournooiveld (Den Haag), de Lammermarkt (Leiden) en de Boerenwetering (Amsterdam). De Spaarndammertunnel en Gaasperdammertunnel bij Amsterdam zijn ook te bezoeken. Kijk voor meer projecten en informatie op www.dagvandebouw.nl.