Menselijk gedrag

De mens speelt op verschillende manieren een rol in het ondergronds bouwen. Als ontwerper, bouwer, gebruiker, stakeholder,… In het themadeel bekijken we een aantal rollen van dichterbij.

Menselijk gedrag, anders dan gedacht

Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) organiseerde twee drukbezochte bijeenkomsten waar het menselijk gedrag nader werd beschouwd. In de tunnelpraktijk blijken we nog niet opgewassen tegen de grillen van de gebruiker.

Het schip met goud ligt voor anker

Alfons van Marrewijk verkent met zijn onderzoeksgroep de mogelijkheden van samenwerking in de besluitvorming over en de aanleg van ondergrondse netwerken. Het doel: minder hinder en meer efficiency. Daarvoor is volgens Van Marrewijk ‘empowerment van de ondergrond’ nodig.

Aan alle regels voldoen is niet genoeg

Drie mannen, één missie. Systeemarchitect Johan van der Gaag, veiligheidskundige Stefan Lezwijn en verkeerspsycholoog Jos Vrieling, alle drie van Arcadis, werken samen aan veilige tunnels. Dat doen ze met respect voor ieders expertise en vanuit het besef dat je het met elkaar moet doen.

Wat maakt een projectteam succesvol?

Hans Bakker, buitengewoon hoogleraar Management of Engineering Projects aan de TU Delft: “In succesvolle projectteams kun je niet meer zien wie opdrachtgever en wie opdrachtnemer is.”

De gebruiker is het meest deskundig

Wienke Scheltens, architect bij studioSK/ Movares, kiest primair voor de gebruiker. “In publieke gebouwen, zoals in het openbaar vervoer, krijg je het direct terug als je het in dat opzicht niet goed hebt gedaan.”

Spoorzone Delft ’teckelt’ gevaarlijk gedrag

Hoe kun je menselijk gedrag beïnvloeden in een drukke stedelijke omgeving waar de omstandigheden als gevolg van werkzaamheden dagelijks kunnen veranderen? Met de campagne ‘Volg de veilige route – veiliger voor iedereen’ wordt passanten om begrip en medewerking gevraagd.