Ook als de middelen beperkt zijn, is er ondergronds veel moois te bouwen. Het vraagt alleen wat creativiteit. De verhalen in het themagedeelte van deze Verdieping laten zien hoe dat werkt in de praktijk.

Met Klaas Strijbis (Movares) en Fokke Huisman (BAM Infra) analyseren we de innovatiekracht van Nederland. Verder klinkende ondergrondse voorbeelden van innovatieve oplossingen en meer over de innovatie-drive van studenten. Al met al een tot tevredenheid stemmend beeld van de kansen, tegen een achtergrond van zorgen over innovatie belemmerende (werk)processen en regelgeving. Een opmaat naar een enerverend COB-congres op 29 november in Rotterdam.

Hoe innovatief is de Nederlandse bouwsector? Een gesprek met Klaas Strijbis, lid van de groepsdirectie van Movares en Fokke Huisman, RAMS Risk & Systems Engineer bij BAM Infra, over cultuur, leeftijd, de rol van de overheid en de markt, product- en procesinnovatie en de BV Nederland.

Met een innovatieve aanbestedingsmethode heeft ProRail bijna vijftig procent kunnenbesparen op de uitvoeringskosten voor zo’n zeventig kleine faunapassages onder spoorwegen.

Deelnemers aan de Schreudersstudieprijs voltooiden met succes een onderzoek naar inventief ondergronds ruimtegebruik. Hoe kwamen zij tot hun oplossing?

Energieneutrale tunnels zijn mogelijk. Niet alleen in nieuwbouw, ook bij renovatie. Dat blijkt uit het onderzoek Zero Energy Tunnel: renewable Energy Generation and Reduction of Energy Consumption van Rimma Dzuhusupova aan de TU Eindhoven.