De Verdieping - september 2013

We doen natuurlijk ons best om in de Onderbouwing zoveel mogelijk te vertellen over ondergrondse projecten. Maar op papier is de ruimte nou eenmaal beperkt. Op internet kennen we dat probleem niet. Daarom publiceren we de artikelen uit de Onderbouwing voortaan online, in de Verdieping, en plaatsen we samenvattingen in het gedrukte blad. Op deze manier kunnen we u beter van dienst zijn: de essentie op papier en de verdieping op de site. Want de digitale artikelen vullen we zo veel mogelijk aan met weblinks, extra beeldmateriaal en/of relevante verwijzingen.

>> Bekijk de Onderbouwing van september 2013 als pdf

Enquête

In september 2012 is het blad voor het eerst in haar nieuwe, slanke vorm verschenen. We zijn benieuwd wat u vindt van de huidige opzet. Geef uw mening aan ons door via de online enquête.

Thema: Zo doen we dat!

Lef tonen, je kop boven het maaiveld steken, slim omgaan met techniek, contracten, wet- en regelgeving: zo pakken we belangrijke opgaven op het gebied van ondergronds bouwen aan.

Zonder de inzet van innovatieve detectietechnieken zou de klus van de gemeente Den Haag eigenlijk niet te doen zijn: in een jaar tijd negenhonderd ondergrondse afvalcontainers plaatsen. Nu lijkt het te gaan lukken.

De BodemTool, een onlineapplicatie die in opdracht van SKB is gemaakt, combineert bodem- en omgevingsinformatie uit verschillende bronnen, maakt er een 3D-kaart van en laat zien wat de effecten van een maatregel zijn.

Met het convenant dat de gemeente Tilburg, Enexis en Brabant Water eind mei tekenden, komt er meer structuur in de samenwerking en krijgt vroegtijdige afstemming extra aandacht.

Een groep van eenentwintig TTOW-leden bezocht ondergrondse projecten in Hong Kong, Zhuhai, Guangzhou en Dongguan. De schaalgrootte van projecten, de snelheid en de enorme ambitie van de Chinese overheid zijn overweldigend.

Dit jaar organiseren we het COB-congres samen met Geo-Impuls, het nationale samenwerkingsverband gericht op het reduceren van geotechnisch falen in bouwprojecten. Benieuwd naar hun activiteiten?