Zo doen we dat!

Lef tonen, je kop boven het maaiveld steken, slim omgaan met techniek, contracten, wet- en regelgeving: zo pakken we belangrijke opgaven op het gebied van ondergronds bouwen aan. In samenwerking met Geo-Impuls presenteren we vele voorbeelden op het COB-congres. In deze Onderbouwing/Verdieping trappen we af.

>> Meer over het COB-congres

Er zijn tal van (technische) innovaties te noemen die het ondergronds bouwen verder hebben gebracht. Toch is de innovatie zelf in veel gevallen niet het belangrijkst. Het gaat om het dóen. Er zijn mensen die actie ondernemen om processen te versnellen, kosten te besparen, projecten te stroomlijnen, risico’s te verkleinen of overlast te beperken. We vinden de oplossingen in elk project.

Het artikel over de Sluiskiltunnel laat zien dat we de opgave om sneller en goedkoper te bouwen, effectief kunnen aanpakken met slimmigheden. In Nederland vergt ook het inpassen van ondergrondse bouwwerken in dichtbevolkt gebied veel van onze inventiviteit. De verhalen in het themagedeelte over Schatkamer II onder het Domplein in Utrecht en parkeergarage Vonk & Vlam in ‘s-Hertogenbosch spreken voor zich. Hieruit blijkt ook hoe nuttig en noodzakelijk het is om op tijd over de ondergrond na te denken. De gemeenten Rotterdam en Amsterdam zijn zich daar goed van bewust. In deze uitgave vertellen ze hoe zij aandacht voor de ondergrond in hun organisatie verankeren. ‘Zo doen we dat’ in volle glorie.

Sluiskiltunnel: Integrale aanpak leidt tot slimme oplossingen

Ontwerpmanager Chris Hakkaart bracht een groot aantal integrale oplossingen binnen het project in kaart. “We hebben het dan niet over uitvindingen of innovaties, maar over slim combineren.”

Rotterdam richt haar pijlen onder meer op jongeren voor het betrekken van de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De verbeelding is de basis.

Tweeduizend jaar diep in de ondergrond

In Utrecht worden de archeologische overblijfselen niet naar een museum gebracht, maar wordt het museum naar de overblijfselen gebracht. Schatkamer II moet tweeduizend jaar geschiedenis aanraakbaar en beleefbaar maken.

De ondergrond als één geheel

In december 2012 stond het relatiemagazine van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening in het teken van de ondergrond. Was het zomaar een thema of zit er meer achter? Dat laatste, zo blijkt.

Natte ontgraving beperkt overlast

De EMVI-eisen waren doorslaggevend voor toepassing van de hinderbeperkende techniek voor parkeergarage Vonk & Vlam in ’s-Hertogenbosch.