Meer aandacht voor de ondergrond

Vroegtijdige en continue aandacht voor de ondergrond: dat is een belangrijke succesfactor voor bouwprojecten. Om betrokkenen hierbij te ondersteunen, heeft Geo-Impuls een nieuwe website gelanceerd.

Op www.geoimpuls.org vindt u onder meer de resultaten van het werkprogramma zelf. Sinds 2009 hebben meer dan dertig partijen samen hulpmiddelen ontwikkeld om geotechnisch falen in projecten terug te dringen. Op de website zijn via een filtersysteem gemakkelijk relevante rapporten, leidraden en tips and trics te vinden. Bovendien bevat de pagina veel voorbeeldprojecten, die laten zien hoe Geo-Impuls in praktijk werkt. De website dient daarnaast als portaal naar andere bronnen met ondergrondinformatie, zoals het DINOLoket, de SKB BodemTool en het Bodemloket.

>> Bezoek www.geoimpuls.org

Betuweroute bakermat complexe infra

Op 16 juni jl. was het zeven jaar geleden dat de Betuweroute officieel geopend werd. Ronald Gram, de toenmalige technisch projectmanager en Frank de Vries, toen besturingsspecialist TTI, blikken terug op een bijzonder project.

Er bestond ten tijde van het project geen duidelijke regelgeving over tunnelveiligheid. De Vries: “Het was daarom essentieel om de technische besluiten te verankeren in de wet- en regelgeving. Niet alleen om te kunnen verantwoorden wat er gebouwd werd, maar ook om een evenwichtig en goed werkend systeem op te kunnen leveren.” Gram: “De kennis en ervaring over complexe infrastructuur die er nu is, is opgedaan bij de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn (HSL). Tot op de dag van vandaag zie je de ideeën die in deze projecten zijn ontstaan terug in alle tunnelprojecten.”
>> Lees het artikel van Covalent

Dankzij bouwproject inkijkje in stedelijke ontwikkeling

Het boek In het voorbijgaan. Zeven eeuwen langs de Noord/Zuidlijn beschrijft de veranderingen die de stad rondom de Amsterdamse metrolijn in de loop van de tijd heeft ondergaan.

Voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn inventariseerde het Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam zo’n driehonderd panden langs het tracé. Bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek schreef een boek over de bijzondere vondsten: “Ik heb de panden beschreven waarbij je de ontwikkeling van de stad en tijd het best ziet. Sommige panden zien er bijvoorbeeld heel nieuw uit, maar zijn dat niet en andersom zijn er ook veel voorbeelden. Eén ding hebben de panden met elkaar gemeen en dat is hun unieke geschiedenis.”

  • In het voorbijgaan. Zeven eeuwen langs de Noord/Zuidlijn
  • Gabri van Tussenbroek
  • Vanaf 1 okt. 2014
  • ISBN13: 9789068686647

Wederzijdse nieuwsgierigheid

U heeft uw project op de rit, maar plots komt de klad erin: er is discussie over de kleinste zaken, consensus wordt niet bereikt, mensen praten langs elkaar heen. De koplopergroep van het COB heeft direct toepasbare handvatten ontwikkeld om dit op te lossen, of – beter nog – te voorkomen.

De koplopergroep is een gezamenlijk initiatief van de Landelijk Tunnelregisseur en het COB, met als doel een impuls te geven aan integraal werken binnen tunnelprojecten. Een van de speerpunten is ‘wederzijdse nieuwsgierigheid’: meer kennis van en begrip voor de professionele wereld van andere partijen die bij het tunnelproject betrokken zijn. Dit najaar verschijnt de rapportage.

Het rapport biedt enerzijds een antropologische analyse van de projectcultuur, maar beschrijft ook concrete werkwijzen om projecten op de rit te zetten en te houden. Een van de methoden is het gezamenlijk geschreven projectverhaal, een ‘sneeuwbalverhaal’ dat in elke fase een nieuw hoofdstuk krijgt, opgesteld door nieuwe betrokkenen bij het project. Het verhaal zorgt voor een gedeeld beeld van het project en geeft vorm aan het proces van wederzijdse nieuwsgierigheid.

Na publicatie is het rapport gratis te downloaden vanaf de kennisbank

Funderingsdag

De funderingswereld is permanent in ontwikkeling. De Funderingsdag biedt u de laatste stand van zaken op het gebied van technologie en regelgeving.

De tweejaarlijkse Funderingsdag is een ontmoetingspunt voor personen die actief zijn in de (beton)bouw en geotechniek. Er is een expositie met nieuwe diensten en producten, een congresprogramma met interessante sprekers, en dagvoorzitters Mandy Korff (Deltares) en Almer van der Stoel (CRUX Engineering) leiden een Lagerhuisdebat over actuele onderwerpen. Ook Geo-Impuls komt aan de orde.

2 okt. 2014 | Hotel Theater Figi, Zeist | www.funderingsdag.nl

PAO-workshop Ondergrond in de stad

Veel partijen maken gebruik van de grond onder maaiveld voor hun bouw- of ontwikkelingsproject. De workshop helpt deze partijen bewust te maken van de mogelijkheden om elkaar te versterken.

Stedenbouwkundige ontwikkelingen bovengronds hebben invloed op de ontwikkelingen ondergronds. En wat ondergronds wordt aangelegd, ligt er voor lange tijd en heeft gevolgen voor de bovengrond. De workshop gaat in op motieven en belangen van betrokken partijen, zodat zij elkaar beter leren begrijpen. Dagvoorzitter is Dirk Sijmons (TU Delft, curator IABR-2014); sprekers zijn onder meer Frans Dubbeldam (gemeente Amsterdam) en Ignace van Campenhout (gemeente Rotterdam).
>> Meer informatie

Bodem Breed

Een congres voor en door bodemprofessionals. Bodem Breed is enerzijds vernieuwend en biedt anderzijds informatie over de dagelijkse en actuele bodempraktijk.

Bodem Breed
 is bedoeld voor mensen die kennis willen halen en brengen. Belangrijke thema’s dit jaar zijn duurzaam gebruik van bodem, grondwater en ondergrond, de herziening van het Besluit bodemkwaliteit, en internationale samenwerking en ontwikkelingen. Tijdens het symposium is er volop gelegenheid om te netwerken.

18 en 19 nov. 2014 | De Werelt, Lunteren | www.bodembreed.nl