Tijd voor actie

“De kracht van stedelijke ontwikkeling vindt haar basis in sociaaleconomische dynamiek.In mensen en bedrijven die zich vestigen op plaatsen waar ze perspectief en ontplooiing vinden. Waar zij de context of voedingsbodem voelen voor hun ontwikkeling.¬†Rotterdam is zo’n plaats.

Daar waar zee, land, spoor, weg, leidingen en rivieren elkaar ontmoeten, ontstaat een kansrijke economische voedingsbodem voor mensen en bedrijven. Daar ontstonden de stad en de haven.De toegangspoort tot Europa. Vanuit historisch perspectief niet onmiddellijk maar wel voortdurend versnellend in de tijd. Dat leidt tot nog steeds toenemende dynamiek in haven en stad. Een dynamiek die van betrokkenen vereist zorgvuldiger af te wegen wat wel en wat niet kan. Rekening houdend met leefbaarheid,duurzaamheid, energievoorziening, vestigingsklimaat, flexibiliteit.Kortom, met de bijdrage aan de kwaliteit van stad, haven en industrieel complex.

Aanvankelijk werd de ondergrond enkel ervaren als risicofactor voor die ontwikkeling. Nu beschouwen we de ondergrond als compartiment waarmee we, rekening houdend met de eerdergenoemde aspecten, bovengrondse ontwikkeling kunnen afstemmen. Met de bouw van de metro in Rotterdam hebben we dat al geruime tijd geleden ervaren. Dat deden we recent nog bij de ondergrondse bouw van het Centraal Station en RandstadRail.

In de toenemende dynamiek van functioneel gebruik van de ruimte in de stad claimt de ondergrond steeds meer aandacht.Bij het bouwen in en met de ondergrond leren we dat de systeemsnelheid van de ondergrond anders is dan die van de bovengrond. We hebben geleerd dat synchronisatie van de plannen voor boven- en ondergrond leidt tot duurzamere oplossingen. Die gedachte willen we uitbouwen en ontwikkelen.Daar hebben we techniek, kennis en samenwerking voor nodig.Zeker niet alleen als Rotterdamse diensten, maar samen met marktpartijen, andere steden in Nederland en daarbuiten. In netwerken dus. Alleen op die manier kunnen we leren. De noodzaak van een goede structuurvisie op de ondergrond wordt iedere dag sterker; bij voorkeur gebaseerd op een sterke publiek-private kennisinfrastructuur. Een mooie opgave voor het COB als aanjager van deze ontwikkeling.”

Ron Voskuilen is algemeen directeur Stadsontwikkeling bij de gemeente Rotterdam.
Daarnaast is hij sinds kort bestuurslid bij het COB.

(Foto: Vincent Basler)