COB-congres op 10 december 2015

Uiteraard krijgt u nog een officiële uitnodiging, maar daar hoeft u niet op te wachten: via de website kunt u zich nu aanmelden voor het COB-congres op 10 december aanstaande.

Met het thema ‘Voorschot op de toekomst’ richten we ons op het heden en de toekomst: door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van wordt. Op het COB-congres hoort u concrete praktijkverhalen en inspirerende toekomstplannen.

Het COB-congres 2015 vindt plaats in Delft bij Lijm & Cultuur. Het programma start om 12.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.cob.nl/congres2015.

Aftrap platform Beheer en onderhoud

Dit najaar gaat er een nieuw COB-platform van start. Het doel is kennis te delen over het beheren, onderhouden en renoveren van tunnels en andere ondergrondse objecten. U kunt zich nu aanmelden voor de eerste bijeenkomst.

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen nu en tien jaar aan het einde van hun levensduur. Daarom zijn er met name op dit gebied veel vragen over beheer en onderhoud. De eerste bijeenkomst op 5 november 2015 zal in het teken staan van het inpassen van een nieuwe tunnel in een bestaande beheerorganisatie. Tunnelbeheerders vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe zij dit gedaan hebben. De deelnemers gaan daarnaast op bezoek bij de Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met coördinator Roel Scholten via roel.scholten@cob.nl of 085 4862 410. Meer informatie vindt u op de platformpagina.

Projectenmarathon vol

Het is inmiddels traditie: binnen een paar weken is de Projectenmarathon van KIVI TTOW en het COB volgeboekt. De editie van 2015 op 7 oktober aanstaande voert langs de Velsertunnel, het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU en de Spaarndammertunnel. De deelnemers krijgen op alle locaties uitgebreide presentaties en rondleidingen van experts.
>> Meer informatie

Schreudersprijs 2015

Wanneer u dit leest, is de inschrijftermijn voor de Schreudersprijs 2015 nét gesloten. De jury gaat zich nu buigen over de ingezonden projecten. Wie ontvangt dit jaar de eeuwige roem en 25.000 euro?

De Schreudersprijs 2015 wordt uitgereikt tijdens het COB-congres. Met de prijs beloont Stichting A.M. Schreuders het project waarbij volgens de jury de meest bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds ruimtegebruik is geleverd. Een technisch hoogstandje, spectaculair ontwerp of creatieve oplossing: ze komen allemaal in aanmerking. De jury nomineert drie tot vijf projecten uit de inzendingen en kiest daaruit de winnaar.
>> Meer informatie

(Foto: Google Streetview)

Evaluatie Velsertunnel

De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die – vanwege de hoge leeftijd van de tunnel en doordat het een bestaande constructie betreft – pas bij uitvoering inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er wordt gezocht naar nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint hebben het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de mogelijke effecten scherp te krijgen.

Het definitief ontwerp van de civiele werkzaamheden en de VTTI zijn goedgekeurd en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt van beide zijden als prettig en constructief ervaren. Geen vuiltje aan de lucht voor de Velsertunnel. Maar wat als de voegen in veel slechtere conditie blijken te zijn dan van tevoren ingeschat en de renovatieperiode van negen maanden volkomen onhaalbaar is? Of wat als er veel meer betonrot wordt aangetroffen dan voorzien? Het expertteam van het COB zal onder meer onderzoeken in hoeverre het projectteam (opdrachtgever én opdrachtnemer) zulke risico’s goed in beeld heeft. Welke scenario’s zijn er ontwikkeld en geanalyseerd om de risico’s te verkennen en van daaruit maatregelen te treffen die de gevolgen kunnen beperken?

Het projectteam zal de resultaten van het expertteam en een reactie daarop inbrengen in de stuurgroep Velsertunnel. Het COB zal de werkwijze en resultaten vertalen naar een algemene publicatie voor het netwerk.
>> Projectpagina Evaluatie Velsertunnel

Ventilatietorens Velsertunnel. (Foto: Flickr/free photos)