Data boorproces Noord/Zuidlijn straks voor iedereen te zien

Naar verwachting zullen binnenkort (bijna) alle monitoringsgegevens van de bouw van de Noord/Zuidlijn openbaar beschikbaar komen. De projectorganisatie zet momenteel de laatste juridische puntjes op de i.

Het boorproces van de Noord/Zuidlijn is zeer intensief gemonitord. Eerder deelden betrokken experts al monitoringsinformatie en ervaringen via de COB-publicatie Monitoring in de praktijk. Luuc Elzinga, manager documentbeheer en ICT bij Metro en Tram Amsterdam: “Nu gaan we nog een stukje verder, door data niet alleen op verzoek te verstrekken, maar op te laten nemen in een open toegankelijke database.” Daar zaten nog wel wat haken en ogen aan: “Er zitten bijvoorbeeld ook gegevens bij over individuele panden. Die eigenaren willen niet dat persoonlijke gegevens zo maar voor iedereen in te zien zijn. Daarnaast is het delen van alle details van de bouw van de metrotunnel met het oog op veiligheid niet altijd slim.”
>> Lees het artikel op Noordzuidlijnkennis.net

Renovatie Velsertunnel op schema

Testteams van Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint hebben in de Velsertunnel het roer overgenomen. Het renovatieproject is hiermee halverwege en ligt precies op schema.

De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland. Een grootscheepse renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer ook de komende jaren vlot en veilig door de tunnel kan rijden. Sinds april 2015 is de tunnel dicht om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Aannemerscombinatie Hyacint startte met het demonteren en slopen van het binnenwerk. Daarna kon de opbouw beginnen. Alle oude ventilatiegaten in de tunnelbuizen zijn gedicht en de wanden van de tunnel kregen een beschermende witte coating. In de vakantieperiode zijn de nieuwe installaties geplaatst.

De komende maanden voeren Rijkswaterstaat en Hyacint honderden tests uit met de nieuwe systemen en installaties. Daarnaast doorlopen het tunnelpersoneel, politie, brandweer en ambulance een intensief trainings- en oefenprogramma om in de nieuwe tunnel te kunnen werken. Tot slot is er de wettelijk verplichte procedure van de openstellingsvergunning.
>> Lees meer

Meer-waarde met de ondergrond

Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is voor velen een terra incognita. De afgelopen jaren heeft de Carrousel Ondergrond en ordening delen van het gebied in kaart gebracht. De verrassende verhalen en nuttige inzichten zijn gebundeld in de publicatie Meer-waarde met de ondergrond.

De Carrousel Ondergrond en ordening is de plek bij het COB waar gepassioneerde professionals bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen over vraagstukken rond ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. In Meer-waarde met de ondergrond zijn voor zeven thema’s de opgedane inzichten uitgewerkt. U kunt bijvoorbeeld lezen over de waarde van grond, de kunst van het vragen stellen, verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

Denken vanuit de levenscyclus

Deze zomer is een nieuwe editie van de Lichtkogel verschenen, een publicatie van Rijkswaterstaat waarin ontwikkelingen in de samenleving worden belicht. Ditmaal wordt ingezoomd op de toekomstbestendigheid van infrastructuur.

Met het trendcahier wil Rijkswaterstaat een platform bieden voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen en de consequenties voor organisatie(s). In de Lichtkogel van juli 2016 komen diverse experts op het gebied van assetmanagement en duurzaamheid aan het woord. Marcel Hertogh (TU Delft) gaat bijvoorbeeld in op het toekomstbestendig vervangen van kunstwerken, en Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) vertelt over ‘circulaire economie’.

>> Alle uitgaven van de Lichtkogel zijn gratis te downloaden via de website van RWS NXT

IALCCE

Van 16 t/m 19 oktober 2016 vindt in Delft het Fifth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering plaats. IALCCE brengt onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers bijeen om het vakgebied verder te ontwikkelen.

Het handelen vanuit een levenscyclusbenadering wordt steeds belangrijker in de civiele techniek, bijvoorbeeld bij het renoveren van infrastructuur. Tijdens IALCCE worden verschillende aspecten uitgelicht in minisymposia en speciale sessies. IALCCE 2016 wordt georganiseerd door InfraQuest, een samenwerkingsverband tussen TNO, Rijkswaterstaat en de Technische Universiteit Delft.

16-19 okt. 2016 | Aula TU Delft | www.ialcce2016.org

Nationaal Kabel- en leidingcongres

Op het KLO Nationaal Kabel- en leidingcongres kunt u zich op één dag laten bijpraten over alle ontwikkelingen op gebied van zorgvuldig graven.

Het KLO Nationaal Kabel- en leidingcongres is bedoeld voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met het werken aan ondergrondse kleine infrastructuur. Er gaat de komende maanden veel veranderen in de wet- en regelgeving rondom graafwerkzaamheden. Tijdens het congres wordt er bijvoorbeeld ingegaan op de wijzigingen in de WION, het nieuwe KLIC-systeem en de vernieuwing van CROW-richtlijnen 250 (Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen) en 308 (Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen).

2 november 2016 | Hart van Holland, Nijkerk | www.klo.nu/congres

Gebiedsontwikkeling met technologie

Uitvindingen op de gebieden van energie, mobiliteit en communicatie veranderen de manier waarop de stad wordt beleefd en gebruikt. Het praktijkcongres van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling richt zich op de impact van technologie op gebiedsontwikkeling.

Wat biedt het ontsluiten van informatie over de stad de lokale overheid aan kansen om bijvoorbeeld de leefbaarheid te vergroten? Wat doet het gebruik van data en informatie met de architectuur en de ontwikkeling en opbouw van een stad? Tijdens het congres gaan sprekers als Peter Russell (decaan TU Delft) en Ger Baron (CTO gemeente Amsterdam) in op zulke vragen.

3 november 2016 | TU Delft Unit Culture | gebiedsontwikkeling.nu