Nieuwe coördinatoren bij het COB

Er werd goed gehoor gegeven aan de oproep voor nieuwe COB-coördinatoren. Na uitgebreide gesprekken met de kandidaten zijn er vijf mensen aangesteld. We stellen ze graag aan u voor.

Liefst drie nieuwe namen voor het aandachtsgebied Tunnels en veiligheid. Mirjam Cauvern en Arjan Verweij nemen samen het platform Veiligheid en de projecten onder hun hoede. Mirjam is directeur bij Triple Bridge en werkt als projectmanager en consultant aan grote infrastructurele projecten. Zij is onder andere gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en het inrichten van het besluitvormingsproces en inkoopvraagstukken. Arjan heeft bij Rijkswaterstaat in diverse functies en projecten gewerkt op het gebied van waterbouw, tunnelbouw, assetmanagement en industriële automatisering. Nu is hij afdelingshoofd Water- en tunnelbouw bij Sweco. Ronald Gram gaat zich richten op het beheer en onderhoud van bestaande tunnels. Als oprichter en partner van Covalent is hij betrokken bij grote industriële automatiseringsprojecten voor tunnels, infrastructuur, spoor en luchthavens. Hij heeft onder meer meegewerkt aan de Landelijke Tunnelstandaard.

Het aandachtsgebied Ordening en waarde komt onder leiding van Gijsbert Schuur. Hij was al nauw betrokken bij het platform Meerwaarde ondergrond en gaat zijn rol verder uitbreiden. Door zijn adviseursfunctie bij Antea Group heeft Gijsbert veel ervaring met bodembeleid, gebiedsgericht grondwaterbeheer, de Omgevingswet en integrale gebieds(her)ontwikkeling.

Het platform Kabels en leidingen krijgt Stanley Hunte als coördinator. Stanley is projectmanager en engineer bij Tebodin, waardoor hij veel praktische kennis meebrengt. Bovendien is Stanley lid van de PR- en redactiecommissie van het Buisleiding Industrie Gilde (BIG). Hij heeft daarbij speciale aandacht voor beleidsmatige onderwerpen en ordening van de ondergrond.

Tien projecten in de race voor Schreudersprijs 2017

Tien projecten dingen mee naar de Schreudersprijs 2017, dé prijs voor vernieuwend ondergronds bouwen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het COB-congres op 3 november aanstaande.
>> Lees meer

COB-congres 3 nov. 2017: Naar de stip op de horizon

Heeft u de datum al omcirkeld in uw agenda? Op vrijdag (!) 3 november 2017 vindt het COB-congres plaats. Wederom in Delft, maar nu op de Bouwcampus. De stip op de horizon staat centraal in het programma: op welke manier gaat het COB-netwerk daar komen? We horen graag uw suggesties.

Nu het tunnelprogramma in de steigers staat, is de eerste stap richting de stip op de horizon gezet. Maar niet alleen op het gebied van tunnels timmert het COB- netwerk aan de weg. Op het COB-congres 2017 willen we laten zien dat de thema’s van het tunnelprogramma veel breder van toepassing zijn. Zo kunnen ondergrondse parkeergarages ook ‘waardevol in de omgeving’ zijn en bestaan er van kabels en leidingen ook ‘digitale tweelingen’. We nodigen u als COB-participant van harte uit om úw voorbeeld aan te dragen van een thema: adaptieve installaties, civiel anders (ver)bouwen, digitale tweeling en waardevol in de omgeving.

De opzet van het COB-congres is iets anders dan andere jaren. U kunt als participant op drie manieren aan het woord komen: in een subsessie over een technisch of niet-technisch onderwerp, in uw eigen stand op de kennismarkt, of in het interactieve programma met demonstraties en korte workshops. Geef bij uw inzending aan wat u wilt vertellen en waarom, en welke vorm volgens u het beste bij uw bijdrage past. Op die manier kunnen we een interessant en gevarieerd programma samenstellen. We kijken uit naar uw ideeën!
>> Meer informatie