(Foto: Rijkswaterstaat)

De bouw van de Gaasperdammertunnel is in volle gang. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan het ophalen en vastleggen van ervaringen. Het rapport Kennistraject Gaasperdammertunnel, deel 1 presenteert de lessen uit de periode 2014-2016.

De A9 Gaasperdammerweg wordt tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen verbreed naar twee keer vijf rijstroken en een wisselstrook. In het traject komt een tunnel van drie kilometer: de Gaasperdammertunnel. Opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS zijn zich bewust van de complexiteit en de uitdagingen van dit project. In samenwerking met het COB is een kennistraject opgezet om al tijdens de realisatie lessen te verzamelen, zodat die direct benut kunnen worden in het project, in de organisaties en in andere projecten. De ervaringen die zijn opgedaan in de periode tot oktober 2016 zijn vastgelegd in een publicatie die op 22 september 2017 met het COB-netwerk is gedeeld.

Het rapport gaat uitgebreid in op vier onderwerpen. Allereerst de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en IXAS, zowel formeel (het contract, de risicoverdeling) als informeel (de ‘zachte’ factoren voor goede samenwerking). Daarna wordt stilgestaan bij de integratie van civiele techniek en de tunneltechnische installaties. Het rapport laat zien hoe Rijkswaterstaat en IXAS vanaf het eerste begin hebben ingezet op integraal werken. Tunnelveiligheid is het derde onderwerp. Aan de hand van een aantal bewuste proceskeuzes wordt beschreven hoe de betrokken partijen samen werken aan een veilige tunnel die op tijd en zonder gedoe opengaat. Tot slot is er veel aandacht voor omgevingsmanagement: de Gaasperdammertunnel is een ‘omgevingsproject’, de tunnel wordt midden in Amsterdam Zuidoost gerealiseerd. Het rapport beschrijft de aanpak per projectfase (planvorming, tenderfase en uitvoering), de manier waarop opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken en de relatie met bewoners langs het tracé.

Hoewel de onderwerpen los van elkaar worden behandeld, zijn er ook rode draden. Marcel Hertogh, voorzitter van het kernteam vanuit het COB, verwoord deze conclusies aan het einde van het rapport.