Lessen Geo-Impuls Ronde Tafel RWS

terug 

Documentcode:

Auteur: Geo-Impuls

Jaar: 2014


Samenvatting

Dit document presenteert de lessen uit een rondetafelgesprek bij Rijkswaterstaat over het Geo-Impulsgedachtegoed. Binnen het nationale werkprogramma Geo-Impuls (2009-2014) hebben bijna vijftig partijen in de GWW-sector samengewerkt aan methoden om projecten vaker binnen tijd en budget te realiseren. GeoRM (georisicomanagement) is hierbij de rode draad. De rondetafelgesprekken hebben als doel GeoRM bij organisaties te verinnerlijken en te borgen, van de geotechnicus naar projectmanager en van medewerker tot topmanagement.

Tijdens het rondetafelgesprek bij RWS is onder meer geïnventariseerd tot welke resultaten het toepassen van GeoRM heeft geleid in projecten. Zijn er bijvoorbeeld andere inzichten ontstaan, andere aandachtspunten of discussies naar voren gekomen in de onderhandelingen met opdrachtnemers en de omgeving? In dit verslag staan de belangrijkste geleerde lessen beschreven.

 

Downloaden

Een leesbare versie van het document kunt u gratis downloaden.
Wilt u het originele rapport ontvangen, dan kunt u die bestellen.

Bestellen

Aantal Beschrijving  
Geprinte versie
Lessen Geo-Impuls Ronde Tafel RWS
€ 22,50
Digitale versie op CD
Lessen Geo-Impuls Ronde Tafel RWS
€ 30,17

Ook interessant: